nove mjere od srijede

Izlazak iz objekta stanovanja zabranjen od 22 do 5, ugostiteljski objekti radiće do 18, a prodavnice do 20 sati

Zabranjen je i međugradski saobraćaj od petka u 22 časa do ponedjeljka u 5 ujutru

175786 pregleda 2401 reakcija 331 komentar(a)
Detalj iz Podgorice, Foto: Boris Pejović
Detalj iz Podgorice, Foto: Boris Pejović

Ministarstvo zdravlja Crne Gore donijelo je novi set mjera u cilju suzbijanja pandemije koronavirusa, saopšteno je danas iz tog Vladinog resora.

Oni su dodali da nove mjere stupaju na snagu večeras u ponoć (srijeda, 9.12.2020.godine).

Novim mjerama je zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 22:00 do 5:00 časova narednog dana.

Ugostiteljski objekti radiće od 7 do 18 časova, a supermarketi i tržni centri od sedam do 20 časova.

Zabranjen je i međugradski saobraćaj od petka u 22 časa do ponedjeljka u 5 ujutru.

Obavezno je nošenje maske u zatvorenom i na otvorenom prostoru i držanje fizičke distance.

NOVE MJERE

Zabrana izlaska iz objekta stanovanja od 22 do 5 sati - Izuzetak:

• Lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji – uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac;

Ilustracija
Ilustracijafoto: Shutterstock

• Lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;

• Lica zaposlena kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava;

• Djeca sa poremećajima iz autističnog spektra i lica koja koriste invalidska kolica, u pratnji jednog lica, najviše 60 minuta;

• Lica koja izvode kućne ljubimce, najviše 60 minuta.

• Obrazac potvrde koju poslodavac izdaje zaposlenim za kojeg postoji potreba kretanja u terminu zabrane možete preuzeti OVDJE.

Zabra masovnih/socijalnih okupljanja

• Zabranjeno je okupljanje stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije).

Zabrana okupljanja u objektima stanovanja

• Zabranjeno je okupljanje u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva osim lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica, kao i lica u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.).

Zabranjene posjete

• Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

• Zabranjene su posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda.

Zabrana okupljanje u grupi više od 4 punoljetna lica zajedno na otvorenom prostoru

• Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od četiri punoljetna lica u grupi na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke.

Vjerske zajednice obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

• Vjerske obrede uz istovremeno prisustvo vjernika u vjerskom objektu obavljati tako da se obezbijedi najmanje 10m2 prostora po osobi.

• Vjerske zajednice su obavezne odrediti jedno ili vise lica koja će kontrolisati da li osobe prilikom ulaska i boravka u vjerskim objektima nose zaštitne maske i poštuju mjeru minimalne fizičke distance.

foto: Savo Prelević

• Na ulasku/izlasku iz vjerskih objekta obezbijediti sredstva za dezinfekciju ruku i jasno istaknuti obavještenje o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti u vjerskom objektu uz poštovanje nošenja maske i fizičke distance od najmanje 2m.

• Zabranjeno je dodirivanje i bilo kakav fizički kontakt sa predmetima od zajedničke upotrebe.

• Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti kad god je to moguće prenose putem radio ili TV programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskim aktivnostima bez dolaska u vjerske objekte.

Sahrane i primanje saučešća prilagoditi aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

Sahrane umrlih lica i primanje saučešća obavljaju se isključivo u užem krugu porodice, najviše 10 osoba.

Privredna društva i preduzetnici

Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom prehrambenih proizvoda (marketi, supermarketi, hipermarketi) dozvoljen je od 7 do 20 časova.

Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, prodavnice obuće i odjeće, kozmetički, frizerski saloni i sl.) dozvoljen je 7 do 20 časova

U skladu sa povšinom objekta i broja korisnika potrebno je obezbijediti jedno ili više lica koja će kontrolisati poštovanje mjera - korona redari

Objašnjenja

• Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri i sl.), uključujući i zelene pijace, kao i državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica odgovorna da kontrolišu da li građani/korisnici usluga prilikom ulaska u ove objekte, nose zaštitne maske i u objektima poštuju mjeru minimalne međusobne fizičke udaljenosti.

foto: Shutterstock

• Lica koja se odrede za kontrolisanje propisanih mjera moraju biti adekvatno obučena čime bi bila jasno uočljiva njihova uloga i dužnost navedena u ovom stavu. Pravna lica i preduzetnici dužni su da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mjera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih. •

Korona redar je lice odgovorno za poštovanje mjera nošenja lične zaštitne maske i fizičke distance u objektu, a koje će nositi jasnu oznaku.

Obezbijediti najmanje 10m2 neto površine po kupcu i ograničiti broj kupaca u skadu sa tim.

• Obaveza za sve prodavnice i trgovine da ograniče broj kupaca koji istovremeno mogu boraviti u njihovom prostoru na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m² neto površine, da na ulazu jasno istaknu obavještenje o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavnici.

• Obveza za sve prodavnice, trgovine i trgovačke centre da za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, predpraznični popusti, i sl.) preduzmu dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog i kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera

• Neto površina podrazumijeva samo prodajni prostor prodavnice/trgovine.

Ugostiteljski objekti

• Zabranjen je rad noćnih klubova / barova i diskoteka;

• Rad ostalih ugostiteljskih objekata organizovati u terminu od 7 do 18 časova

• Odrediti lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu;

Objašnjenja

• Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo, priređivači igara na sreću i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju zanatsku - uslužnu i ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), osim za goste koji su smješteni u hotelu, obavezni su da:

- na ulazu u objekat / izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja infekcije izazvane COVID-19, sa uputstvima za njihovu primjenu, kao i kontakt podatke lica (ime, prezime, broj telefona i adresa elektronske pošte lica odgovornog za poštovanje i kontrolu propisanih mjera). Lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu je pravno lice i ne mora biti jasno označeno.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Luka Zeković

- obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta. - svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka;

- obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima;

- unutar objekta stolovi moraju biti odvojeni prozirnim pleksiglas pločama /panelima ili drugim neprozirnim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm,

- na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova mora da bude najmanje 2m,

- za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta, tako da rastojanje između njih mora da bude najmanje 2m, mjereno u svim pravcima,

- pripremu i izdavanje hrane, po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući ketering, organizuju od 7:00 do 22:00, uz potvrdu poslodavca,

- onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namjenjenih za stajanje,

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore,

- u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,

- zabrane boravak maloljetnim licima bez prisustva roditelja u tom objektu.

• Obaveza privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika koji se bave ugostiteljskom djelatnošću i organizuju izvođenje zabavno-muzičkog programa, da taj program organizuju na način, da:

- pjevači i muzičari – članovi benda/orkestra poštuju međusobnu fizičku udaljenost od najmanje 2m, kao i da prilikom izvođenja zabavno-muzičkog programa nose zaštitne maske, osim pjevača i muzičara koji sviraju duvačke muzičke instrumente;

- obezbijede fizičku udaljenost između gostiju s jedne i pjevača i muzičara – članova benda/orkestra sa druge od najmanje 4m, a ako to nije moguće, da odvoje goste i muzičare prozirnim pleksiglas pločama/panelima visine najmanje 2m;

- zabrane igranje i ples.

Zdravstvo

• Stomatološke zdravstvene ustanove su obavezne da rad organizuju na način da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata, da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent na 10m² prostora, uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata, da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije, kao i da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama IJZCG i Stomatološke komore Crne Gore.

foto: Pixabay

• Ostale zdravstvene ustanove su obavezne da:

- Obezbijede da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata,

- Na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja COVID-19 propisanim ovom naredbom,

- Obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove.

Obrazovanje

• Obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama obavlja se u skladu sa važećim preporukama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Saobraćaj i putovanja

Zabranjen putnički međugradski saobraćaj od petka 22 do ponedeljka u 5 časova osim za:

- motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet robe, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih (ako posjeduju potvrdu poslodavca i putni nalog za službeno putovanje),

- prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto, ako posjeduju voznu kartu za povratak u međunarodnom linijskom ili avio saobraćaju ili su to mjesto napustili prije 14. novembra 2020. godine, tranzitnog prevoza putnika i radi putovanja međunarodnim redovnim ili linijskim prevozom ili avio saobraćajem,

- lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica.

foto: Shutterstock

• Obrazac potvrde koju poslodavac izdaje zaposlenim za kojeg postoji potreba kretanja u terminu zabrane možete preuzeti OVDJE.

Prevoz putnika u javnom prevozu (autobuskom i kombi) putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom, gradskom), željezničkom saobraćaju i pomorskom saobraćaju obavlja se uz sprovođenje mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku na ulasku/izlasku iz vozila, bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu/plovilu), u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

• Taksi prevoz: Prevoznik je obavezan da obezbijedi da putnici i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

• Zabranjeno je državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa. Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu.

Saobraćaj i putovanja

• Međunarodni saobraćaj i putovanja u/iz pogođenih zemalja (sistem lista)

• Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života.

Ulazak u Crnu Goru - državljani i stranci sa prebivalištem u CG

• Ulazak u Crnu Goru omogućen je svakom državljaninu Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i strancu sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori:

1. Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri od sljedećih uslova: - rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i - nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i - nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

2. Uz negativan rezultat PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2) star ne više od 72 sata ili pozitivan rezultat antitijela na novi koronavirus (SARS-CoV-2) klase IgG dobijen ELISA serološkim testom ili uz negativan rezultat serološkog testa na antitijela klase IgM star ne više od 72 sata ako dolazi iz neke od država sa „žute liste“ ili dolazi iz neke od država sa „zelene liste“, a u periodu od 15 dana pred ulazak u Crnu Goru je boravio u nekoj od država sa „žute liste“.

3. Državljanin Crne Gore- sa prebivalištem u Crnoj Gori i stranac sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori ako ulazi u Crnu Goru iz neke od država izvan prethodne dvije liste država ili ako je u periodu od 15. dana prije ulaska do dana ulaska boravio u nekoj od država ili putovao kroz neku od država izvan prethodne dvije liste osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument) upućuju se po ulasku u institucionalnu izolaciju ili samoizolaciju u trajanju od 14 dana.

- Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu uz ograničenje kretanja i praćenje zdravstvenog stanja lica kojem je samoizolacija određena, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva. Zdravstveno stanje prati nadležna epidemiološka služba u skladu sa rješenjem Sanitarne inspekcije.

Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i nemaju simptome bolesti, ne zahtijevaju medicinski tretman ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja Sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

• Ukoliko je državljanin Crne Gore ili stranac sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori boravio u nekoj od država sa „žute liste“ do 48 sati omogućava se povratak bez obaveze testa, s tim što se po povratku u Crnu Goru propisuje mjera zdravstvenog nadzora koja podrazumijeva slobodno kretanje, ali svakodnevno praćenje simptoma i javljanje nadležnom ljekaru do isteka Rješenja koje po povratku izdaje Sanitarna inspekcija.

Ulazak u Crnu Goru - stranci

• Ulazak u Crnu Goru omogućen je stranom državljaninu uz sljedeće uslove:

1. Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: - rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i - nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i - nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

2.Uz negativan rezultat PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2) star ne više od 72 sata ili pozitivan rezultat antitijela na novi koronavirus (SARS-CoV-2) klase IgG ili uz negativan rezultat serološkog testa na antitijela klase IgM dobijen ELISA serološkim testom star ne više od 72 sata ako dolazi iz neke od država sa „žute liste“ ili dolazi iz neke od država sa „zelene liste“, a u periodu od 15 dana pred ulazak u Crnu Goru je boravio u nekoj od država sa „žute liste“.

3. Nije moguć ulazak u Crnu Goru rezidenata država izvan prethodne dvije liste osim:

- Ako imaju dokaz (pečat u pasošu) da su proveli proteklih najmanje 15 dana do dana ulaska u Crnu Goru u nekoj od država sa „zelene liste“, i da u tom periodu nijesu posjećivali države izvan ove liste. U ovom slučaju lice ulazi u Crnu Goru bez dodatnih uslova bez obzira na to čiji je rezident. - Ako imaju dokaz (pečat u pasošu) da su proveli proteklih najmanje 15 dana do dana ulaska u Crnu Goru u nekoj od država sa „žute liste“. U ovom slučaju lice ulazi u Crnu Goru uz uslove koji važe za rezidente država „žute liste“: moraju imati negativan rezultat PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2) star ne više od 72 sata ili pozitivan rezultat antitijela na novi koronavirus (SARS-CoV-2) klase IgG ili uz negativan rezultat serološkog testa na antitijela klase IgM dobijen ELISA serološkim testom star ne više od 72 sata. NAPOMENA: Prilikom ulaska posmatra se država čije je lice rezident, a ne država čiji je državljanin ako nije riječ o istoj državi. Na primjer: Državljanin zemlje izvan liste sa urednim boravkom u državi sa liste tretira se kao državljanin države sa liste jer je rezident države sa liste.

• Ulazak u Crnu Goru - posebne kategorije

U skladu sa preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorija lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes.

Posebni uslovi ulaska i kretanja kroz Crnu Goru Institut za javno zdravlje propisuje za:

- Zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i naučne radnike; - Lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe; - Diplomate akreditovane u Crnoj Gori, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnike humanitarne pomoći u vršenju svojih funkcija; - Određene kategorije putnika u tranzitu; - Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja).

• Ulazak u Crnu Goru - izuzetak – nekomercijalni i povremeni vazdušni saobraćaj (tzv. generalna avijacija)

Omogućen je ulazak stranih državljana koji u Crnu Goru dolaze nekomercijalnim avio saobraćajem bez obzira na to iz koje države dolaze, uz poštovanje sljedećih privremenih mjera:

- Ukoliko vazduhoplov dolazi iz neke od država sa „zelene liste“ nema dodatnih ograničenja prilikom ulaska. - Ukoliko vazduhoplov dolazi iz ostalih država putnici i posada moraju prilikom ulaska u Crnu Goru posjedovati negativan rezultat PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2) star ne više od 72 sata ili pozitivan rezultat antitijela na novi koronavirus (SARS-CoV-2) klase IgG ili uz negativan rezultat serološkog testa na antitijela klase IgM dobijen ELISA serološkim testom star ne više od 72 sata.

Prema ovim putnicima se nakon ulaska u Crnu Goru preduzimaju mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta javno zdravlje Crne Gore. Za dolazak/odlazak putnika od putničkog terminala do smještaja potrebno je organizovati poseban transport, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Prilikom boravka u hotelskom ili drugom smještaju putnici su u obavezi da primjenjuju preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života.

• Tranzit rezidenata BiH, Srbije, Kosova i Albanije kroz Crnu Goru -

mogućen je tranzit rezidenata susjednih država „žute liste“ kroz Crnu Goru između zemalja „žute liste“ bez obaveze posjedovanja PCR ili ELISA testa. - Tranzit se omogućava uz kontrolu vremena ulaska u Crnu Goru, prolaska kontrolnih punktova i izlaska iz Crne Gore, bez zadržavanja u Crnoj Gori.

• Granični prelazi

Svi granični prelazi za ulazak u Crnu Goru otvoreni su OSIM drumskih graničnog prelaza Vuča na putnom pravcu Rožaje – Tutin.

Ulazak putnika u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine:

- NIJE MOGUĆ preko graničnog prelaza Šćepan Polje na putnom pravcu Plužine – Foča.- Moguć je od 07:00 do 19:00 preko graničnog prelaza Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče. Omogućen je bez ograničenja na ovim prelazima izlazak putnika iz Crne Gore.

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Angola, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Egipat, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Monako, Mongolija, Mozambik, Nepal, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija i Zimbabve. „Žuta lista“: Albanija, Australija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Kosovo, Liban, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Sjeverna Makedonija i Srbija.

Sport i rekreacija

• Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima.

• Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da:

- u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10m² slobodnog prostora namjenjenog za vježbanje (prostor na kojem se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje 2m između korisnika usluga, - obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta, - zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja, - korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali, i - zabrane vježbanje lica u grupi – grupnih treninga.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Shutterstock

• Zabranjeno je održavanje treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim profesionalnih sportista, uz poštovanje propisanih protivepidemijskih mjera.

• Biciklisti tokom individualne vožnje ili zajedničke vožnje članova istog porodičnog domaćinstva nijesu obavezni da nose zaštitne maske. Biciklisti u grupi moraju nositi zaštitne maske.

Građevinarstvo

• Obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove odnosno izvođenja pojedinih radova da organizuju rad na način da:

- Obezbijede poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu; - Na vidnom mjestu na gradilištu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa -COVID-19; - Svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl; - Dopremaju hranu zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu; - Tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca.

Privredna društva i preduzetnici

• Državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju određenu djelatnost da za radna mjesta za koje proces rada to dozvoljava uspostavi obavljanje poslova iz okvira svoje nadležnosti odnosno djelatnosti od kuće, da uvedu klizno radno vrijeme ili da na druge načine smanje komunikaciju zaposlenih.

Pri tome, treba da odrede radna mjesta za koje je moguće obavljanje rada od kuće i lica koja obavljaju te poslove koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjeli biti izloženi riziku od obolijevanja, način komunikacije zaposlenih koji vrše poslove od kuće, način za održavanje sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti i djelatnosti (telefonski, online i sl.)

• Prijepodnevne sate koristii za nabavku prehrambenih proizvoda, trgovinu i druge aktivnosti koje zahtijevaju boravak na javnim mjestima