Opština Budva zbog projekta te firme i dalje se suočava sa milionskim tužbama

„Osmoza” ojadila Budvu za milione

Postrojenje za desalinizaciju morske vode u blokadi čak 2.944 dana, a riječ je o dugu od 15 eura. Specijalno tužilaštvo nikako da utvrdi na koji način je preko izgradnje postrojenja kriminalna grupa uzela novac građana

13337 pregleda 4 komentar(a)
Postrojenje za desalinizaciju, Foto: Vuk Lajović
Postrojenje za desalinizaciju, Foto: Vuk Lajović

Punih osam godina Društvo za eksploataciju i preradu morske vode “Montenegro osmoza“ je blokirano i to zbog duga od 15 eura. Opština Budva zbog projekta te firme i dalje se suočava sa milionskim tužbama, a Specijalno tužilaštvo nikako da odmota klupko i utvrdi na koji način je preko izgradnje postrojenja za desalinizaciju morske vode na rtu Zavala, budvanska kriminalna grupa uzela novac građana.

Najnoviji izvještaj o preduzećima čiji su računi u blokadi, koje je objavila Centralna banka, navodi da je “Montenegro osmoza” u blokadi čak 2.944 dana i to je riječ o dugu od 15 eura. Upravo sa tom firmom, iza koje stoji makedonski državljani, počinje 2006. priča o desalinizaciji morske vode u metropoli turizma, kao jedno od spasonosnih rješenja da Budva tokom sezone ima vode.

Te 2006. gradski Vodovod raspisuje tender za izbor partnera za gradnju fabrike za preradu morske vode na Zavali. Sa odabranom firmom “Montenegro osmoza” godinu kasnije se zaključuje ugovor na 20 godina. Opština Budva, odnosno Vodovod obavezuju se da po izuzetno nepovoljnim uslovima godišnje otkupljuju gotovo dva miliona kubika po 98 centi.

Tada regionalni vodovod još nije stigao u Budvu. “Montenegro osmoza” se obavezuje da izgradi postrojenje i opremi ga, dok Opština sa dva miliona eura investira u gradnju infrastruktre - prilaznog puta, bunara, trafostanice…

Način trošenja tog novca, tužilaštvo je procesuiralo kroz aferu “Zavala“ u okviru koje su pohapšeni i osuđeni opštinski rukovodioci i službenici.

Ubrzo, “Montenegro osmoza” netragom nestaje iz cijelog projekta, pa od 2008. postrojenje na Zavali preuzima firma “WTE Desalinizacija morske vode”, iza koje stoji osnivač registrovan u Njemačkoj.

“Danas u 11 časova pušteno je u rad postrojenje za preradu morske u slatku vodu na Zavali, nakon što je dobijen sertifikat Ekotoksikološkog zavoda Crne Gore o njenoj ispravnosti“, glasila je udarna vijest na lokalnim medijima 2008, kada je objavljeno da su građani Budve za ovo kontroverzno postrojenje, koje praktično nikada nije profunkcionisalo, platili čak osam miliona eura.

Tokove novca, koji su išli i u džepove članova organizovane kriminalne grupe, istražitelji Specijalnog državnog tužilaštva još utvrđuju.

“Pred specijalnim državnim tužilaštvom formiran je predmet povodom ispitivanja nezakonitosti poslovanja između Opštine Budva, pravnog lica ‘WTE Desalinizacija’, te drugih pravnih lica u vezi ugovaranja i izgradnje postrojenja za desalinizaciju morske vode u Budvi. Predmet se nalazi u izviđaju, pri čemu su od strane tužilaštva preduzete mjere i radnje radi utvrđivanja zakonitosti ugovora koji su prethodili izgradnji postrojenja za desalinizaciju morske vode, kao i samog postupka izgradnje postrojenja. Specijalno državno tužilaštvo je nakon pribavljenog nalaza i mišljenja tima vještaka čiji je zadatak bio utvrđivanje eventualno nastale materijalne štete, cijenilo je da je isti trebalo dopuniti utvrđivanjem još nekih činjenica neophodnih za razrješenje ove krivično pravne stvari, nakon čega će biti donijeta konačna odluka“, navedeno je u odgovoru VDT Ivice Stankovića šefu budvanskih Demokrata Mijomiru Pejoviću prošle godine, koji je insistirao da se utvrdi otkud u cijeloj priči i svjetski fotograf Ruben Slagado Eskudero.

Kako se fotograf obreo u Budvi: Eskudero
Kako se fotograf obreo u Budvi: Eskuderofoto: Baomoi.com

Pejović je u više navrata proteklih godina insistirao da se utvrdi na koji način je Španac angažovan i koja je njegova uloga.

Niame, “WTE Desalinizacija morske vode” je zaključilo sa Hipo Alpe Adria bankom (HAAB) 7. maja 2008. ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 5,3 miliona eura. Kredit je odobren za kupovinu i postavljanje postrojenja za desalinizaciju morske vode.

Međutim, u priču tada ulazi “Mediteran WTE”, firma u kojom Opština ima 49 odsto kapitala a ostatak Ruben. Firma sa HAAB i “WTE Desalinizacija morske vode” zaključuje ugovor o pristupanju dugu, odnosno dugoročnom kreditu od 5,3 miliona eura.

Međutim, tu nije kraj, pa Vodovod i Opština praktično kroz seriju ugovora koje zaključuju tokom 2013. i 2014. “razgraničavaju obaveze“. Vodovod 2014. zaključuje i vansudsko poravnanje kojim isplaćuje Rubenu 650 hiljada eura i otkupljuje postrojenje za desalinizaciju na Zavali. Potom Skupština opštine donosi odluku o likvidaciji firme “Mediteran WTE”. Opština i Vodovod vratile su početkom 2016. milionski kredit koji im je ostao u amanet.

Njemci tužili Opštinu, traže 2,7 miliona eura

U jeku političke i velike ekonomske krize koja je proljetos potresala Budvu, na adresu Opštine stigla je još jedna milionska tužba. Njemačka kompanija “WTE desalinizacija morske vode“ utužila je Privrednom sudu Opštinu, zahtijevajući da joj se isplati 2,7 miliona eura na ime ugovora o izgradnji postrojenja za desalinizaciju.

Kompanija, sestra firme “WTE otpadne vode”, koja je gazdovala postrojenjem za tretman otpadnih voda i uspjela da aktivira državnu garanciju od 29,3 miliona eura, te napustila kolektor na Vještici, sredinom aprila uputila je Opštini opomenu pred utuženjem. Tadašnji, ali i aktuelni predsjednik Opštine Marko Carević odmah je obavijestio Specijalno državno tužilaštvo da njemačka kompanija sada pokušava da od Opštine i preko neuspjelog projekta desalinizacije pokušava iznudi milionsku sumu na osnovu još jednog projekta iza kojeg stoji organizovana kriminalna grupa.

“Obraćamo vam se povodom neizmirenih potraživanja koje ‘WTE desalinizacija morske vode’ ima prema Opštini Budva. Kao što vam je poznato 10. jula 2014. Opština Budva, Vodovod i kanalizacija Budva i DOO za konsalting i menadžment ‘Mediteran WTE’ Budva su zaključile sporazum o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa projektom desalinizacije. Sporazum je potpisan uz saglasnost WTE Wassertechnik GMBH, Njemačka. Odredbom člana 6 Sporazuma, ugovorene strane su se saglasile da će potraživanja WTE desalinizacije morske vode snositi Opština. Ukupna obaveza Opštine iznosi ukupno 2.712.855 eura, a što se uvećava za pripadajuću zeteznu kamatu“, napisala je u zahtjevu pred utuženje njemačka kompanija.