istraživanje koje je sprovelo uzpd

Za veću saobraćajnu bezbjednost OSI

Rezultati istraživanja prikazani su u brošuri koja je predstavljena na okruglom stolu

1307 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Iako je centar Nikšića postao pristupačniji osobama sa invaliditetom (OSI), prostora za unapređenje ima dovoljno za poboljšanje njihove saobraćajne bezbjednosti. To je pokazalo istraživanje koje je sprovelo Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju (UZPD) iz Nikšića u sklopu projekta „Saobraćajnom kulturom sprečavamo diskriminaciju“, koji realizuju u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva.

„Nikšić je u poslednje vrijeme postao pristupačniji, jer su na glavnim saobraćajnicama postavljeni spušteni ivičnjaci. Lokalna uprava brine o potrebama OSI, ali sve bi to trebalo unaprijediti u velikoj mjeri. Potrebna je podrška i neophodnost društvenih akcija u unapređenju saobraćajne infrastrukture, kao preduslov poboljšanju položaja OSI u kontekstu saobraćajne kulture i bezbjednosti”, kazala je Miluša Cica Žugić, direktorica Udruženja, predstavljajući rezultate istraživanja i brošuru koja je nastala u okviru pomenutog projekta.

Fokus grupe, zahvaljujući kojima su identifikovani svi problemi sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u kontekstu saobraćajne kulture i bezbjednosti, bili su OSI i njihovi roditelji, prosvjetni radnici, javni prevoznici, članovi taksi udruženja i auto škola.

“Rezultati istraživanja ukazuju da, prema procjeni osoba sa invaliditetom, vozači koji nemaju oznaku pristupačnosti na svom vozilu, zloupotrebljavaju i koriste parking mjesta rezervisana za OSI. U većoj mjeri vozači parkiraju na spuštenim ivičnjacima, trotoarima i drugim mjestima, pa tako onemogućavaju osobe sa invaliditetom da koriste javne površine i utiču na njihovu bezbjednost“, naglasila je Žugić.

Žugić
Žugićfoto: Svetlana Mandić

Istraživanje je potvrdilo da javni saobraćaj nije prilagođen osobama sa invaliditetom, kao i da građani nijesu dovoljno informisani o potrebama i problemima OSI u saobraćaju i to kao vozača i kao pješaka.

Rezultati istraživanja prikazani su u brošuri koja je predstavljena na okruglom stolu.

“Ovim projektom htjeli smo kako da poboljšamo položaj osoba sa invaliditetom, u kontekstu saobraćajne kulture i bezbjednosti, tako i da povećamo stepen informisanosti građana Nikšića o položaju i pravima lica sa invaliditetom i smanjivanju diskriminatornog odnosa prema OSI”, kazala je direktorica Udruženja.

U sklopu projekta dio osoba sa invaliditetom je edukovan o pravima i pravilima u saobraćaju, a zajedno sa stručnim osobljem napravili su i maketu saobraćajne raskrsnice.