Otvorena izložba radova djece RE populacije

Popa je poručila da EU nastavlja da se udružuje sa civilnim društvom i drugim relevantnim akterima u zalaganju za zaštitu i poštovanje ljudskih prava, bilo građanskih i političkih, bilo socijalnih ekonmskih i kulturnih

7678 pregleda 1 komentar(a)
Sa otvaranja izložbe, Foto: Skupština Crne Gore
Sa otvaranja izložbe, Foto: Skupština Crne Gore

Evropska unija (EU) ostaje najveći podržavalac promocije i zaštite ljudskih prava, posebno ranjivih grupa, kao što su Romi i Egipćani (RE) i LGBTQ osobe, poručila je šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

„Uprkos značajnijoj podršci EU i angažovanju institucija i civilnog društva, prema poslednjim istraživanjima, ove dvije grupe su i dalje na dnu socijalne ljestvice i suočavaju se sa marginalizacijom u crnogorskom društvu“, kazala je Popa.

Ona je govorila u Skupštini Crne Gore na otvaranju izložbu radova djece RE populacije „Ljudska prava kroz objektiv mladih Roma i Egipćana“.

Popa
Popafoto: Skupština Crne Gore

Popa je poručila da EU nastavlja da se udružuje sa civilnim društvom i drugim relevantnim akterima u zalaganju za zaštitu i poštovanje ljudskih prava, bilo građanskih i političkih, bilo socijalnih ekonmskih i kulturnih.

„Kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, EU finansira projekte koji imaju za cilj pružanje održivih rješenja za interno raseljeno romsko stanovništvo, promociju i zaštitu ljudskih prava Roma i Egipćana i drugih ranjivih grupa“, kazala je Popa.

Ona je rekla da fotografiju na izložbi ne pokazuju samo kompleksne detalje svakodnevnog života romske omladine, već i svojim kvalitetom svjedoče da nema toga što mladi ljudi ne mogu učiniti kada se posvete uz odgovarajuću podršku.

Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić smatra da je u današnjim vremenima velikih izazova, uzrokovanih pandemijom koronavirusa i složenim ekonomskim prilikama, potrebno više nego ikada da se posebna pažnju posvetizaštiti ljudskih prava i sloboda, jer se samo na taj način može govoriti o budućnosti i istinskom napretku.

„Naša bezrezervna posvećenost evropskom putu, vođena zajedničkim vrijednostima, najbolja je potvrda iskrene namjere da svakodnevno unapređujemo položaj ljudskih prava svih građanki i građana, bez obzira na njihove razlike“, rekao je Bečić.

Bečić
Bečićfoto: Skupština Crne Gore

On je ocijenio da Skupština posebno doprinosi zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda kao i da Parlament očekuje nastavak rada na usavanju brojnih antidiskriminatornih zakona, usklađenih sa pravnim tekovinama EU.

„Snažnijom nadzornom i kontrolnom ulogom, paralelno sa jačom otvorenošću i transparentošću rada, Skupština Crne Gore nastaviće sa pomnim praćenjem poštovanja svih aspekata Deklaracije o ljudskim pravima, u cilju dalje izgradnje crnogorskog društva, zasnovanog na jednakosti svih građana“, poručio je Bečić.

On je rekao da su danas naročitu pažnju postvetili promociji i zaštiti ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori, u namjeri da istaknemo značaj njihove potpune inkluzije i ravnopravnosti u našem društvu.

„Svjesni činjenice da se ova marginalizovana društvena grupa suočava sa brojnim problemima, u pogledu diskriminacije, društvene isključenosti i generacijskog siromaštva, moramo uložiti posebne napore kako bi poboljšali kvalitet njihovog života i omogućili im izvjesniju budućnost“, naveo je Bečić.

On je dodao da bez njih, ili bez bilo koje druge zajednice, koje predstavljaju kulturnu raznolikost i bogatsvo Crne Gore, nemoguće je govoriti o istinskom pomirenju i dugotrajnom miru.

Bečić je kazao da je izložba, puna života, dokaz da populacija Roma i Egipćana postaje vidljivija u zajednici, a time i njihovi ključni problemi obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje.

„Te barijere treba sistemski rušiti, tako što će socijalna uključenost i ostvarivanje njihovih prava postati društveni imperativ, kao odraz sveukupne društvene brige za ovu ranjivu kategoriju stanovništva“, poručio je Bečić.

Izvršni direktor romske organizacije mladih ,,Koračajte sa nama“ Elvis Beriša kazao je da romska zajednica ne može da ostvari mnoga prava koja su joj zagarantovana.

“Danas ova fundamentalna prava, ugrožava pandemije koronavirusa. Mnoga prava prije koronavirusa su uskraćena romskoj zajednici. Nažalost, pojava pandemije je dodatno uticala na ostvarivanje mnogih prava”, kazao je Beriša.

Beriša
Berišafoto: Skupština Crne Gore

Romske zajdenice, kako je naveo, najpogođenije su sa ili bez kovida i nemaju ono što se drugim zajednicama podrazumijeva.

“Zato dižem glas i pozivam da uradite isto. Da svi imamo normalne stambene uslove, plate i jednaka prava na obrazovanje. Da svi imamo normalne uslove života, da se ne dijelimo na rase, jer u svijetu postoji samo jedna rasa a to je ljudska rasa”, rekao je Beriša.

Bonus video: