podnijeli zahtjev Agenciji

Crnagoraput traži dozvolu da gradi asfaltnu bazu

Kapacitet postrojenja Crnagoraputa, u kojem će raditi 11 radnika je 160 tona asfalta na sat

7132 pregleda 2 komentar(a)
Lokacija na kojoj je planirana izgradnja asfaltne baze, Foto: Vijesti
Lokacija na kojoj je planirana izgradnja asfaltne baze, Foto: Vijesti

Preduzeće Crnagoraput planira da izgradi privremenu asfaltnu bazu u Pljevljima, na lokacija udaljenoj tri kilometra vazdušne linije od centra grada.

Oni su Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine podnijeli zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja, a zainteresovani primjedbe i sugestije mogu dostaviti do 17. decembra.

Lokacija površine pola hektara nalazi se iznad kopa Potrlica Rudnika uglja, sa njegove istočne strane, a neposredno uz lokaciju na kojoj se nalazi oprema Rudnika uglja, odnosno nekadašnja transportna traka.

U toku eksploatacije objekta neće se izvršiti depozicija hemijskih i drugih materija koje bi mogle značajnije uticati na zagađenje zemljišta i podzemnih voda. Prilikom funkcionisanja objekta predviđeno je da se fekalne vode upuštaju u biološki prečistač a iz njega u upojni bunar, a atmosferske vode sa plato objekta, koje mogu biti onečišćene benzinom i motornim uljem preko separatora odvodiće se u upojni bunar. Buka koja se javlja u toku izgradnje i eksploatacije biće lokalnog karaktera, odnosno sa najvećim stepenom prisutnosti na samoj lokaciji objekta. Tokom funkcionisanja objekta javljaće se komunalni otpad koji preuzima nadležno komunalno preduzeće

U projektu koji je dostavljen Agenciji navodi se da najbliže objekti od ove lokacije nalaze se na udaljenosti od 500 metara.

Prilaz lokaciji moguć je sa sjeverne strane kopa Potrlica sa magistralnog puta Pljevlja-Prijepolje.

Crnagoraput će na ovoj lokaciji postaviti privremeni objekat za prozvodnju asfaltne mješavine toplim postupkom, za potrebe rekonstrukcije puta Gradac-Pljevlja-Mihajlivica, do granice sa Srbijom.

Lokacija, na kojoj će biti postavljeno postrojenje vlasništvo Rudnika uglja sa kojim je potpisan ugovor o zakupu zemljišta na kojem će biti postavljeno postrojenje.

Za proizvodnju asfalta, kako je navedeno u projektu koristiće se kameni agregat raznih granulacija, bitumen, kameno brašno-filer i lož ulje i mazut kao pogonsko gorivo.

Kapacitet postrojenja, na kojem će raditi jedanaest radnika je 160 tona asflata na sat.

“U toku eksploatacije, navodi se u projektu doći će do određenog uticaja a kvalitet vazduha od produkta sagorijevanja tečnih goriva, a prije svega suspendovanih čestica u gasovima, čija količina najviše zavisi od efikasnosti uređaja za otprašivanje gasova. U toku eksploatacije objekta neće se izvršiti depozicija hemijskih i drugih materija koje bi mogle značajnije uticati na zagađenje zemljišta i podzemnih voda. Prilikom funkcionisanja objekta predviđeno je da se fekalne vode upuštaju u biološki prečistač a iz njega u upojni bunar, a atmosferske vode sa plato objekta, koje mogu biti onečišćene benzinom i motornim uljem preko separatora odvodiće se u upojni bunar. Buka koja se javlja u toku izgradnje i eksploatacije biće lokalnog karaktera, odnosno sa najvećim stepenom prisutnosti na samoj lokaciji objekta. Tokom funkcionisanja objekta javljaće se komunalni otpad koji preuzima nadležno komunalno preduzeće. Projekat neće dovesti do socijalnih promjena u demografskom smislu i tradicionanom načinu života. Lokacija i njena okolina nije zaštićena po bilo kom segmentu, pa njena eksploatacija ne može prouzrokovati štetne posljedice. Uticaji na ostale segmente životne sredine kao što su stanovništvo, klima i zaštićena prirodna i kulturna dobra neće biti značajan“, navodi se u projektu.

Postrojenje će imati uređaj za prečišćavanje gasova a kvar na njemu, kako se navodi u projektu, imao bi negativan uticaj na kvalitet vazduha.

“U tom slučaju gas bi bez odstranjivanja suspendovanih čestica izlazio u atmosferu, što bi se moglo negativno odraziti na druge segmente životne sredine“, stoji u projektu.

Preporučujemo za Vas