Opomene podsticaj da nastave da krše zakon

Agencija utvrdila da više predstavnika državnih kompanija nije prijavilo od nekoliko hiljada do desetina hiljada prihoda, a iz doskorašnjeg Ministarstva saobraćaja i pomorstva bili blagi prema prekršiocima

17990 pregleda 52 reakcija 6 komentar(a)
Nurković, Foto: Boris Pejović
Nurković, Foto: Boris Pejović

Mada su propustili da prijave od nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada eura prihoda, doskorašnje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva cijenilo je da direktore i članove odbora direktora državnih kompanija koji su prekršili Zakon o sprečavanju korupcije nije potrebno sankcionisati, nego samo opomenuti.

To se vidi iz informacija Agencije za sprečavanje korupcije o disciplinskim mjerama.

“Nema sumnje da je takav pristup državnih organa u odnosu na ono što je dokazano kršenje Zakona od strane njihovih službenika i funkcionera moglo da djeluje kao podsticaj i za druge da nekažnjeno nastave da ne prijavljuju sve svoje prihode i imovinu”, smatra direktor Istraživačkog centra MANS Dejan Milovac.

Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je, između ostalog, da je javni funkcioner dužan da u svojim imovinskim kartonima dostavi tačne i poptune podatke.

Odluka da to nije uradio i da je time prekršio Zakon u slučaju direktora “Monteputa” Jonuza Mujevića donijeta je u julu.

Agencija je utvrdila da je u redovnim godišnjim imovinskim kartonima za 2018. i 2017. godinu propustio da prijavi oko 45.000 eura svojih i prihoda svoje porodice.

Mjesec kasnije je kršenje Zakona u istom dijelu utvrđeno u slučaju dva člana Odbora direktora “Aerodroma Crne Gore” Dževata Redžematovića i Zdravka Mitrovića.

U slučaju prvog člana, on je u redovnom godišnjem imovinskom kartonu za 2018. godinu propustio da prijavi više od 6.200 eura prihoda.

U slučaju drugog člana, on je u tri redovna godišnja imvoinska kartona za 2016, 2017. i 2018. propustio da prijavi oko 19.000 eura svojih i prihoda svoje porodice.

Zakonom je propisano da će se utvrđeno kršenje Zakon smatrati nesavjesnim vršenjem javne funkcije, o čemu Agencija zatim obavještava organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju “radi pokretanja postupka razrješenja, suspenzije ili izricanja disciplinske mjere”.

Organ vlasti dužan je da o preduzetim mjerama povodom kršenja Zakon obavijesti Agenciju u roku od 60 dana od dana prijema te odluke, uz pisano obrazloženje.

Javni funkcioner koji je, na primjer, razriješen zbog kršenja Zakona ne može vršiti javnu funkciju, odnosno poslove državnog službenika u periodu od četiri godine.

“Organ izrekao disciplinsku mjeru opomene”, navodi se za sva ova tri javna funkcionera.

MANS već duže upozorava na ograničenja zakonske regulative kada je u pitanju kontrola prihoda i imovine javnih funkcionere, ali i na lošu praksu tek njene djelimične primjene.

Čak i onda kada postoji politička volja da se dokaže kršenje zakona, ovlašćenja Agencije su limitirana u slučaju daljeg procesuiranja takvih javnih funkcionera, upozorava Milovac.

“Smatram da bi temeljne izmjene ovog zakona mogle da značajno unaprijede borbu protiv korupcije u ovoj oblasti, te da bi konkretni rezultati u sankcionisanju onih koji krše zakon mogli da obezbijede da ta borba bude održiva... Bilo kakve ‘disciplinske ili druge opomene’, koje javnim funkcionerima izriču njihovi matični državni organi, nisu i nikada neće biti dovoljno jako upozorenje za javne funkcionere i odvrate ih od kršenja zakona”, kazao je on.

Odluke o disciplinskim mjerama resor Osmana Nurković donio je nakon što su “Vijesti” krajem avgusta pitale da li je i koje mjere donio protiv Mujevića i direktora “Montenegro erlajnsa” Vlastimira Ristića.

Agencija je sredinom maja u ovom slučaju utvrdila da je tadašnji član Odbora direktora “Aerodroma Crne Gore” a sadašnji direktor “Montenegro erlajnsa” prekršio Zakon jer je istovremeno bio izvršni direktor ili ovlašćeni zastupnik privrednog društva. On je bio izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik “Icecoma” i ovlašćeni zastupnik “Algoritma”.

Zakonom je propisano da je javni funkcioner dužan da u roku od 30 dana od dana imenovanja napusti fotelje u privrednim društvima, što on nije uradio. Agenciji je trebalo gotovo godinu i po da završi ovaj slučaj, i to je uradila poslije upornog pisanja “Vijesti”.

Prema posljednjim informacijama Agencije koje se tiču disciplinskih mjera, a koje su postavljene na njen sajt, navodi se da su dobili “obavještenje da će organ vlasti - Ministarstvo saobraćaja koje predlaže člana Odbora direktora preduzeti mjere”.

Jedino kome je Ministarstvo ove godine odbilo od plate, prema podacima sa sajta Agencije, jeste član Odbora direktora “Barske plovidbe” Borislav Kašćelan. Zbog toga što je propustio da dostavi imovinski karton, iz resora saobraćaja i pomorstva odlučeno je da će njemu biti odbijeno 20 odsto od nadoknade koju prima u tom tijelu.

Bonus video: