Sastanak projektnih partnera

Projekat "Safe together": Prekograničnom saradnjom do jačeg odgovora na izazove u oblasti zaštite i spašavanja

"Najvažniji benefit je svakako adaptacija prostorija u Službi zaštite i spašavanja Podgorica, koje su date na korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova, čime će se stvoriti pretpostavke za izgradnju i razvoj modernog nacionalnog trening centra za zaštitu i spašavanje " naglasio je on

4834 pregleda 0 komentar(a)
Foto: MUP
Foto: MUP

Projekat „SAFE TOGETHER“ – Prevencija rizika u prekograničnom području doprinijeće jačanju odgovora na izazove povezane sa elementarnim i drugim nepogodama, saopštio je generalni direktor Direktorata za vanredne situacije u MUP-u Mirsad Mulić na uvodnom sastanku projektnih partnera.

Mulić je ovom prilikom istakao da je projekat izuzetno važan za sistem zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, jer će omogućiti jačanje kapaciteta u odgovoru na elementarne nepogode i druge nesreće.

"Najvažniji benefit je svakako adaptacija prostorija u Službi zaštite i spašavanja Podgorica, koje su date na korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova, čime će se stvoriti pretpostavke za izgradnju i razvoj modernog nacionalnog trening centra za zaštitu i spašavanje " naglasio je on.

Fokus projekta, koji sprovodi Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore, kao vodeći partner u saradnji sa Gradom Gradiška (BiH) i Gradom Daruvar (Hrvatska) je jačanje materijalnih i ljudskih kapaciteta za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda, ali i zaštita prirode i životne sredine u prekograničnom području.

"Pored nacionalnog trening centra za zaštitu i spašavanje u Podgorici, projektom je predviđeno uspostavljanje regionalnih trening centara u Gradišci i Daruvaru i njihovo opremanje, nabavka terenskog vozila i lične i kolektivne spasilačke opreme za zaštitu i spašavanje, osnivanje Gorske službe spašavanja u Gradišci i Daruvaru, organizovanje specijalizovanih obuka za subjekte sistema zaštite i spašavanja, održavanje zajedničke terenske vježbe, izrada lokalnih procjena rizika od katastrofa, kao i informisanje stanovništva o rizicima od elementarnih nepogoda" saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ukupna vrijednost projekta, koji je finansiran u okviru IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore je 1.276.113,89 eura, od čega je doprinos Evropske unije 1.084.696,79 eura, ili 85 odsto ukupnih projektnih troškova.

Za Crnu Goru je opredijeljeno 519.961,54 eura, od čega EU finansira 441 967.30 eura. Projekat je počeo sa realizacijom 1. oktobra ove godine i trajaće 26 mjeseci.