"DOK SE NE RIJEŠE SPOROVI"

Budvanski sekretarijat traži od Mitrovića da se odloži gradnja hotela naspram Starog grada

Budvanski sekretarijat zatražio od novog ministra urbanizma da se odloži rješenje njegovog prethodnika o saglasnosti na gradnju luksuznog hotela naspram Starog grada

12531 pregleda 31 reakcija 7 komentar(a)
Idejno rješenje budućeg hotela, Foto: Roaming Montenegro
Idejno rješenje budućeg hotela, Foto: Roaming Montenegro

Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva zatražio je od novog Ministarstva ekologije, urbanizma i prostornog planiranja, kojim rukovodi Ratko Mitrović, da se odloži rješenje, kojim je prethodni resor kojim je koordinirao Duško Marković dao saglasnost na idejno rješenje budućeg devetospratnog luksuznog hotela sa pet zvjezdica, koji nikšićka kompanija “Roaming Montenegro“ namjerava da gradi na mjestu oronulog poslovnog centra preko puta hotela "Mogren" naspram Starog grada.

Građevinska kompanija je već predala zahtjev opštinskoj Službi za naplatu komunalija da se obračuna naknada, kako bi prijavili gradnju, ali je zahtjev vraćen jer navodno ne odgovora datum koji je upisan.

Prethodno Ministarstvo održivog razvoja odbilo je prije dva mjeseca zahtjev da odloži rješenje, a Sekretarijat za zaštitu imovine zatražio je da bude stranka u postupku, tvrdeći da je vlasnik parcela na kojima se nalazi put i parking ispred hotela.

Tada su iz vladinog resora odgovorili da su parcele u vlasništvu države date na korišćenje lokalnoj upravi, a da Sekretarijat nije dokazao da će izvršenjem rješenja nastupiti “nepopravljiva šteta“.

"Rješenjem Ministarstva održivog razvoja i turizma od 30. jula poništeno je rješenje glavnog gradskog arhitekte Opštine Budva od 12. juna i data je saglasnost na idejno rješenje za izgradnju objekta projektovanog na dijelu urbanističke parcele. Na predmetnoj urbanističkoj parceli, Opština Budva je većinski vlasnik, a na površinama na kojima ima svojinska ovlašćenja predviđeni su javni sadržaji, put odnosno parking, a u postupku nije utvrđeno da li se prihvatanjem ovog idejnog rješenja ugrožava njeno pravo na valorizaciju vlasničkog dijela urbanističke parcele kroz izgradnju parking prostora i podzemnih garaža“, navodi se u dopisu.

Kako ističu, Ministarstvo održivog razvoja - Glavni državni arhitekta - odlučujući u postupku po žalbi sprovodilo je dokaze i održalo javnu raspravu, a da Opštininije omogućeno učešće ni izjašnjenje, iako joj je posebnim rješenjem priznato svojstvo stranke u postupku.

"Izmijenjeno i dopunjeno idejno rješenje budućeg objekta nikada nije dostavljeno na izjašnjenje Opštini, niti je stručno lice cijenilo da li u skladu sa članom 236 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata nedostajući dio urbanističke parcele utiče na funkcionalnost i pristup objektu. Zbog svega navedenog, Opština Budva je podnijela nadležnom Upravnom sudu tužbu za poništaj rješenja MORT-a i tužbu kojom se traži odlaganje izvršenja rješenja“, ističu u budvanskom sekretarijatu.

Oni tvrde da je u postupku donošenja rješenja učinjeno par flagrantnih formalnih propusta.

"Idejno rješenje je neadekvatno za okolni prostor o čemu svjedoče i dva odbijajuća rješenja od strane glavnih gradskih arhitekata Opštine“, zaključuje se u dopisu.

Hotel se uklapa u okruženje

Nikšićka kompanija je u žalbi na odluke budvanskog glavnog arhitekte koji je odbio da da saglasnost, a koju je MORT-u uvažio, navela da projektovani hotel u potpunosti ispratio smjernice zadate Detaljnim urbanističkim planom “Budva centar“, te da se objekat svojim volumenom u potpunosti uklopio u prostor. U idejnom rješenju, u koje su “Vijesti“ imale uvid, hotel “Roaming“ imaće bruto građevinsku površina od 5.782 kvadrata i spratnost 2Po +P+ 9 (dvije podrumske etaže, prizemlje i devet spratova).

“U okviru hotela nalazi se 32 jednosobna apartmana, jedan dvosobni apartman i dva trosobna apartmana. Ukupan broj apartmana iznosi 35, dok ukupan broj ležaja iznosi 80“, pišeu idejnom rješenju.

Deveta etaža je, kako se navodi, znatno povučena u odnosu na gabarit objekta, čime se stiče doživljaj da objekat ima osam etaža sa prizemljem, a ne devet, čime njegova dominantna visina manje narušava postojeći ambijent.

Preporučujemo za Vas