nijesu uspostavljane adekvatne kontrole

U Arsenalu se nezakonito trošilo šakom i kapom

Katastrofalni nalazi interne revizije o poslovanju Fudbalskog kluba iz Tivta, bivši gradonačelnik ispunjavao želje lokalnog biznismena

14887 pregleda 94 reakcija 13 komentar(a)
Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

Interna revizija Opštine Tivat konstatovala je da nijesu uspostavljene adekvatne kontrole u sistemu upravljanja Fudbalskim klubom Arsenal iz Tivta, kao ni u postupku raspodjele sredstava za sport koji je vršila bivša lokalna administracija smijenjenog gradonačenika Siniše Kusovca (DPS).

To se navodi u nacrtu nalaza interne revizije koja je na zahtjev aktuelnog gradonačelnika Željka Komnenovića (NP), u novembru pregledala finansijske knjige FK Arsenal, ali i arhivu tadašnjeg Sekretarija za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine, na čijem je čelu bila Darka Ognjanović (DPS).

FK Arsenal koji je amaterski sportski klub ima brojne finansijske probleme, zbog čega su se njegovi igrači minulog vikenda oglasili otvorenim pismom u kojem su naveli detalje teške situacije u klubu i poručili da plate ne primaju od 16. oktobra. Na čelu FK Arsenala nedavno je došlo do smjene jer je u fotelju predsjednika Upravnog odbora sjeo Krsto Bošković (SDP), bivši potpredsjednik Opštine Tivat i nekadašnji predsjednik tivatskog parlamenta. Bošković je na tom mjestu zamijenio DPS-u bliskog tivatskog biznismena Rada Arsića koji je nedavno podnio ostavku na mjesto predsjednika UO na kojem je bio od oktobra 2018.

“Nijesu uspostavljene adekvatne kontrole u sistemu upravljanja FK Arsenal, kao ni u postupku raspodjele sredstava za sport. Smatramo da klub ne upravlja rizikom likvidnosti i isti je doveden u stanje da su neizmirene obaveze duplo veće od iznosa budžeta odobrenog za 2018. godinu“, piše u nacrtu izvještaja, u koji su „Vijesti“ imale uvid.

Interna revizija je utvrdila da ne postoji čak ni akt Opštine o osnivanju sportske organizacije FK Arsenal u skladu sa Zakonom o sportu, da takav akt nikada nije usvojio lokalni parlament, već se registracija Arsenala obavljala na osnovu izjave koju je jula 2014. potpisao tadašnji gradonačelnik Ivan Novosel (DPS). Ona se ne može smatratu osnivačkim aktom jer je Arsenal amaterski klub iz kojeg formalno pravno stoji udruženje građana koji se sportom namjeravaju baviti kao neprofitnom djelatnošću.

Pored ostaloga, piše u izvještaju, iz Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja revizorke nisu dobile svu traženu dokumentaciju jer je “sekretarka (Darka Ognjanović - prim.aut.) zabranila samostalnom savjetniku za sport u tom sekretarijatu da daje dokumentaciju reviziji i informacije“.

Revizija je konstatovala da Skupština FK u periodu od početka 2018. do sada nije usvajala programe rada kluba i finansijske izveštaje, koje joj je po Statutu trebalo na usvajanje da podnese UO na čijem je čelu tada bio Arsić. Revizija je te programe i izvještaje, nepotpisane od strane Arsića, dobila od knjigovodstvene agencije koja je vodila poslovne knjige kluba. Na čelu Skupštine FK Arsenal od oktobra 2018. je policajac Duško Obradović koji je istovremeno angažovan i kao tehnički direktor kluba, po ugovoru o djelu, za mjesečnu nadoknadu od 300 eura. Revizija je konstatovala da ovakav angažman Obradovića na te dvije funkcije nije bio legalan jer je riječ o nespojivim dužnostima.

Revizija je konstatovala da Skupština na čijem je čelu Obradović, nije donosila ni odluke o visini naknada predsjednika i članova organa kluba, ali uprkos tome je UO Arsenala dijelio novac ljudima koje je on angažovao na raznim funkcijama u klubu. U 2018. i 2019. na platnom spisku je bilo troje ljudi koji su tada dobili ukupno 7.800 eura (2018.), odnosno 9.150 eura (2019). U ovoj godini na platnom spisku u upravi Arsenala je čak šest ljudi i za njihova primanja će se potrošiti čak 17.600 eura. Obradović koji ove godine od Arsenala dobija ukupno 3.600 eura kao tehnički direktor po ugovoru o djelu koji je sklopio sa predsjednikom UO Arsićem, istovremeno kao predsjednik Skupštinje kluba trebalo je da kontroliše rad Arsića kao predsjednika UO, što je revizija ocijenila neprihvatljivim konfliktom interesa. Istovremeno, revizija je konstatovala da je predsjesnik UO Arsić po sopstvenom nahođenju određivao naknade sekretaru, tehničkom sekretaru i ostalom kadru u klubu, i da je to činio bez odluke Skupštine kluba.

Revizori su utvrdili i da je 1. februara 2019. uprava Arsenala sklopila novi ugovor za pružanje knjigodstvenih usluga po sedam puta većoj mjesečnoj cijeni u odnosu na onu koju je Arsenal istoj toj firmi plaćao godinama ranije. Revizori su konstatovali da izdvajanja iz budžeta Opštine za FK Arsenal rapidno rastu od 2018. kada na čelo Arsenala dolazi Arsić, a u fotelju gradonačenika sjeda Kusovac praćen podrškom sekretarke za sport Ognjanović. Sa 57,5 hiljada eura koliko je Arsenal dobio iz gradske kase u 2017, uplate iz budžeta u 2018. rastu na čak 118.550 eura, dok je plan bio da im se isplati samo 47,5 hiljada eura. Te godine je Arsenalu čak 60 hiljada eura uplaćeno iz tekuće budžetske rezerve.

Novac iz budžetske rezerve dodjeljivan je samo na osnovu odluke Kusovca kao predsjednika Opštine, sa naznakom da će se on odobiti naredne godine od redovnih sredstava koje je Arsenal trebao dobiti iz gradske kase. Međutim, prema nalazu revizora, Arsenal i naredne, 2019. dobija znatno više novca u odnosu na plan budžeta Opštine gdje je bilo predviđeno da im se uplati 103.000 eura, a dobili su čak 162,1 hiljadu eura od čega opet još 57,1 hiljadu iz tekuće budžetske rezerve.

Planom budžeta Opštine Tivat za 2020. za Arsenal je bilo predviđeno izdvajanje ukupno 120.000 eura, a do sada su dobili 106.000 eura, od čega opet do odlaska Kusovca sa mjesta gradonačelnika, 21.000 eura iz tekuće budžetske rezerve. Revizori su konstatovali da je Kusovac Arsenalu davao opštinski novac i prije i mimo redovnih raspodjela te vrste budžetskih sredstava namijenjenih sportu, na osnovu nekompletne dokumentacije, bez detaljnih obrazloženja zašto se novac daje i bez mišljenja nadležnog opštinskog sekretarijata. Revizori su ukazali da se sredstva iz tekuće budžetske rezerve Opštine ne smiju trošiti na takav način i da je potrebno izmijeniti odluku o finansiranju sporta čiji su autori Ognjanovićka i Kusovac.

Revizija je konstatovala da se ne slažu podaci o broju upisane djece u Arsenalovu Školu fudbala sa podacima o prihodima kluba od članarine koju djeca za to plaćaju, te da su obaveze kluba prema sportskom direktoru po tom osnovu, trenutno 19.000 eura.

Zanimljivo, prethodno je sa Antošom Golubom koji obavlja dužnost sporstkog direktora Arsenala, potpisan ugovor da on, mimo redovne plate od 800 eura mjesečno, dobija još čak 1.400 eura mjesečno od članarine najmanje 70 djece koje je on dužan obezbijediti za Arsenalovu Školu fudbala. Po tome, sportski direktor je u svoj džep “pokupio“ najveći dio zvanično ostvarenih prihoda kluba od članarine koji su po podacima knjigovodstva u FK Arsenal 2018. iznosili 16.905, naredne godine 18.565, a do početka novembra u 2020. su bili 11.190 eura.

“Obaveza prema sportskom direktoru (1.400 eura od prihoda od članarine mjesečno -prim.aut.) nije prikazivana kao planirani trošak u finansijskom planu koji je sastavni dio ugovora o sufinansiranju kluba. Takođe, nije definisano ko plaća poreske obaveze po osnovu ove isplate. Obaveze po ovom osnovu su 19.000 eura do 31.12. 2020. prema izvještaju koji nam je dostavljen od kluba“, konstatovali su revizori.

Utvrđeno je i da FK Arsenal već dvije godine nema nikakve prihode od sponzorstava ili donacija, da je web sajt kluba održavala firma povezana sa licem zaposlenim u Sekretarijatu za sport koji je ujedno bio i predsjednik Komisije za raspodjelu budžetskih sredstava sportskim klubovima, te da sada već bivša uprava Arsenala gradonačelniku Komnenoviću nije prijavila da klub pored ostalog, duguje 27,5 hiljada eura za struju, odnosno 19 hiljada eura sportskom direktoru Golubu po osnovu ugovora za Školu fudbala.

Konstatovano je da Arsenal duguje 45,7 hiljada eura na ime plata i honorara, odnosno da ima i nešto preko 14 hiljada eura neplaćenih dugova dobavljačima i pružaocima usluga.

Kusovac nezakonito u firmi Arsićeve sestre izdao imovinu opštine

Revizija je konstatovala da je UO Arsenala na čijem je čelu u tom momentu bio tadašnji potpredsjednik Opštine Tivat i kasniji gradonačelnik Siniša Kusovac, nezakonito izdavala imovinu Opštine – ogradni zid oko fudbalskog staduona u gradskom parku. Utvrđeno je da Kusovac nedugo prije dolaska Arsića na čelo kluba, jednostrano raskinuo saradnju FK sa Porto Montenegrom koji je, u zamjenu za brendiranje ogradnog zida oko stadiona svojim bojama i bez ispisivanja logoa te firme ili postavljanja bilo kakvih reklama na zidu koji je u kontakt zoni naselja Porto Montenegro, mjesečno klubu uplaćivao čak 12.000 eura.

UO Arsenala je međutim, kako su utvrdili revizori, već 15.juna 2018. sklopio ugovor sa firmom „Mediativa“ iz Tivta kojoj je dao u zakup ogradni zid gradskog stadiona za postavljenje reklamnih panoa na period od jedne godine i to po cijeni koja je 36 puta manja od one koju je klubu plaćao Porto Montenegro. „Cijena zakupa za usluge koje su predmet ovog ugovora iznosi 333 eura na mjesečnom nivou, sa PDV-om. Nakon isteka Ugovoa o zakupu „Mediativa“ se 18.5.2020. obratila FK Arsenal dopisom u kojem je navedeno da odustaje od daljeg korišćenja zakupljenog prostora na kojem su postavjeni reklamni panoi, u kojem je navedena i specifikacija radova koji nisu ugovoreni, u iznosu od 11.560 eura.

Zatim predsjednik UO FK Arsenal (Raado Arsić-prim.aut.) 24.07.2020. donosi odluku kojom se prihvata akt i specifikacija izvedenih radova od strane „Mediativa“ Tivat, vezano za postavljanje reklamnih panoa-bilborda i drugih radova u svrhu osposobljavanja za nesmetano postavljanje istih, na iznos od 11.560 eura. Sve ovo se navodi u obrazloženju odluke predsjednika UO kluba koja nije u skladu sa Ugovorom ni po osnovu cijene mjesečno, ni radova izvedenih, ni datumski.“- stoji u nalazu Interne revizije.

Oni napominju i da „ne postoji zapisnik o izvršenim radovima ni primopredaji radova zakupca“, kao i da im nije dostavljen „izvještaj o ostvarenim prihodimma kluba po ovom osnovu za period od jula 2018. do jula 2020.godine. „FK Arsenal nije imao pravni osnov da sklapa ugovor o izdavanju zida jer nije imao saglasnost Opštine za ovaj pravni posao. Vlasnik stadiona, a samim tim i ogradnog-reklamnog zida je Optina Tivat. Rukovodstvo FK Arsenal je nezakonito izdavalo imovinu Opštine.“- zaključili su revizori. Inače, firma „Mediativa“ je u većinskom valsništvu Gordane Glavočić, sestre Rada Arsića, a Glavočićeva je i izvršna direktorica te kompanije.

Preporučujemo za Vas