Država tuži da stan ne ode za navodni dug

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa zahtijeva da kotorski sud donese i rješenje o privremenoj mjeri kojom se zabranjuje sprovođenje rješenja javnog izvršitelja kako bi Petar Miloš naplatio pozajmicu od Miloša Marovića, odnosno da se stan proda

31161 pregleda 32 reakcija 20 komentar(a)
Zgrada u kojoj se nalazi stan Miloša Marovića, Foto: Vuk Lajović
Zgrada u kojoj se nalazi stan Miloša Marovića, Foto: Vuk Lajović

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore utužio je Budvanina Petra Miloša i Miloša Marovića, zatraživši od kotorskog Osnovnog suda da poništi ugovor o zajmu od 236 hiljada eura koji su njih dvojica zaključili, a na osnovu koga je upisana hipoteka na luksuzni stan od 193 kvadrata koji je država oduzela Maroviću.

Zaštitinik zahtijeva da sud donese i rješenje o privremenoj mjeri kojom se zabranjuje sprovođenje rješenja javnog izvršitelja, kako bi Petar Miloš naplatio pozajmicu od Marovića, odnosno da se stan proda.

Petar Miloš, poslovni saradnik i prijatelj Marovića, osporio je uknjižbu države na potkrovlje od 193 kvadrata zgrade nadomak Autobuske stanice u Budvi, dostavljajući ugovor o pozajmici od 236 hiljada eura iz avgusta 2014. Apelacioni sud je 1. marta potvrdio presudu Višeg suda i trajno oduzeo komforno potkrovlje od Marovića.

Viši sud u Podgorici je početkom decembra prošle godine od osuđenog Marovića trajno oduzeo stan, za koji su prihvaćeni dokazi Specijalnog državnog tužilaštva da ga je sin odbjeglog i osuđenog šefa budvanske kriminalne grupe Svetozara Marovića stekao kriminalom.

Na osnovu ugovora o zajmu, prije šest godina u katastarsku evidenciju Uprave za nekretnine na atraktivnu nekretninu je upisana hipoteka na ime Petra Miloša, a nakon što je sporno potkrovlje država oduzela, javni izvršitelj je donio rješenje o izvršenju kako bi se naplatilo 236 hiljada eura. To je bio alarm da država krene u akciju kako bi spriječila prodaju stana.

Zaštitinik imovinsko pravnih interesa u tužbi, u koju su “Vijesti“ imale uvid, traži od suda da donese presudu kojom se utvrđuje da je apsolutno ništavan ugovor o zajmu zaključen između Petra Miloša i Miloša Marovića 22. avgusta 2014.

Zahtijeva i da se proglasi ništavnom i založna izjava koju je dao Miloš Marović a kojom je na ime pozajmice založio potkrovlje. Zaštitnik traži i da sud utvrdi nedopuštenim izvršenje određeno rješenjem javnog izvršitelja, doneseno u martu prošle godine. Uz naglasak da je na stan od 193 kvadrata bila privremena mjere Višeg suda na osnovu zahtjeva Specijalnog državnog tužilaštva, zaštitinik je kao jedan od dokaza naveo da je Petar Miloš bio svjedok u postupku trajnog oduzimanja imovine Miloša Marovića koji se vodio pred Višim sudom.

“Njegov iskaz se u tom postupku cijenio kao neuvjerljiv, budući da u prilog njegovoj tvrdnji da je pozajmljivao novac Milošu Maroviću nije imao nijedan dokaz. Iako je Petar Miloš bio upoznat sa vođenjem postupka o trajno oduzimanju imovine od Miloša Marovića, budući da je saslušan kao svjedok, on u tom postupku nije pristupio kao savjesno treće lice i radi zaštite bilo kog prava - svojinskog ili obligacionog prema Milošu Maroviću i prema nepokretnosti koja je bila predmet oduzimanja. Nije preduzimao bilo koje radnje u tom postupku, pa tako nije tražio ukidanje ili izmjenu privremene mjere, niti podnio žalbu na rješenje kojim se trajno oduzima nepokretnost, niti je učestvovao u raspravama. Kod takvog stanja stvari i činjenice da Petar Miloš nije stupio u postupak sve do njegovog pravosnažnog okončanja, iako je o bio upoznat o samom postupku, izgubio je pravo da traži namirenje svog potraživanja iz imovine koja je trajno oduzeta“, naveo je u tužbi zaštitinik.

Advokat Petra Miloša je ranije za “Vijesti” naglasio da je na stan upisan teret “hipoteka u iznosu od 236.000 eura u korist Petra Miloša sa zabranom otuđenja i opterećenja nepokretnosti bez pismene saglasnosti hipotekarnog povjerioca, uz pristanak na nepopsredno prinudno izvršenje bez odlaganja nakon dospjelosti potraživanja“.

On je ustvrdio da bez obzira što se država uknjižila na stan, Petar Miloš u “konačnom može namiriti svoje potraživanje u izvršnom postupku procjenom i prodajom navedenog stana, imajući u vidu pomenutu zakonsku odredbu“. Potkrovlje od 193 kvadrata dio je dupleksa od ukupno 400 kvadrata u kome su do kraja kraja 2015. živjeli Miloševi roditelji - Svetozar i Đorđina. Stan na petom spratu od 287 kvadrata koji je uknjižen na građevinsku firmu MF invest u kojoj Miloš ima pet odsto osnivačkog kapitala, povezan je sa spornim potkrovljem od 193 kvadrata i čine jednu cjelinu.

Miloš je od 17. septembra ove godine je slobodan čovjek, jer mu je dan ranije apsolutno zastarila zatvorska kazna koju je izrekao podgorički Viši sud. On je bio “dužan“ da odleži 11 mjeseci robije, na šta ga je obavezivala sudska presuda. Međutim, otac i sin su još u junu 2016. napustili Crnu Goru i otišli u Beograd, gdje žive, iako su ih zvanični crnogorski organi potraživali zbog izdržavanje zatvorskih kazni - sina od 11 mjeseci, a oca od četiri godine.

Po nalogu Specijalnog tužilaštva, Miloš Marović uhapšen je 3. decembra 2015. zbog sumnje oko milionske malverzacije prilikom prodaje zemlje u industrijskoj zoni Jaza. On je početkom januara 2017. zaključio sporazum o priznanju kirivice i napustio ćeliju, priznavši da je bio dio kriminalne grupe koja je učestvovala u malverzacijama oko prodaje 27 hiljada kvadrata opštinske zemlje na Jazu, čime je opštinska kasa oštećena za 1,4 milion eura. Osuđen je na godinu zatvora i plaćanje novčane kazne od 385 hiljada eura, koju je izmirio...

Odmah nakon preseljenja u Beograd, Miloš je dobio srpsko državljanstvo i podnio zahtjev da robiju od 11 mjeseci služi u Srbiji. Zatvorsku kaznu nije odslužio. Dok boravi u Beogradu, Miloš je ostao bez velikog dijela imovine. U februaru prošle godine, Opština Budva preuzela hektar zemlje u zaleđu plaže Jaz za 225 hiljada eura, po upola manjoj cijeni od procijenjene.

Preuzimanjem zemlje, Opština je naplatila dio sudske kazne od 1,1 milion eura, koju se obavezao da će izmiriti njegov otac Svetozar. Stariji Marović je nakon zaključenja sporazuma o priznanju krivice, a potom sudskom presudom, garantovao, između ostalog, i zemljom svoga sina da će izmiriti novčanu kaznu, što do danas nije uradio.

Svetozar Marović proteklih godina boravi u Beogradu i njegovi branioci tvrde da ne može da dođe u Crnu Goru i odleži zatvorsku kaznu zbog zdravstvenih problema.

Bonus video: