Istraživanje de facto za potrebe eu delegacije

Veliki rast podrške članstvu Crne Gore u EU

Kako je saopšteno na konferenciji za novinare, pozitivan stav o EU ima 77,6 odsto građana Crne Gore, u odnosu na 66,1 odsto u decembru 2019. godine

12814 pregleda 164 reakcija 16 komentar(a)
Foto: Alisa Hajdarpašić
Foto: Alisa Hajdarpašić

Podrška građana Crne Gore članstvu države u Evropsku unije je znatno porasla u prethodnoj godini, pokazalo je istraživanje koje je za potrebe Delegacije EU u Podgorici uradila agencija De facto u novembru i decembru 2020. godine.

Istraživanje pokazuje da članstvo Crne Gore u EU podržava skoro 75 odsto građana. Taj procenat u decembru 2019. godine je iznosio oko 66 odsto, saopšteno je na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljeno istraživanje javnog mnjenja o podršci EU.

Ispitivanje je pokazalo da 22,3 odsto građana ne podržava članstvo države u EU, dok je taj procenat u decembru 2019. iznosio 23 odsto.

Ako bi sada bio raspisan referendum, čak 85,7 odsto građana bi glasalo za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. To je pokazatelj da građani Crne Gore znaju da cijene podršku u teškim vremenima, kazala je šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa

“Činjenica da danas imamo rekordno visok nivo javne podrške integraciji Crne Gore u EU jasno nam govori da građani prepoznaju i cijene značaj i iskrenost podrške EU u ovim teškim vremenima. Izuzetno me obradovalo saznanje da je istraživanje pokazalo da bi, u slučaju raspisivanja referenduma, više od 85% građana glasalo za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Ovaj podatak je ubjedljivo svjedočanstvo o stepenu povjerenja koje crnogorski građani imaju u EU i snazi njihove želje da postanu dio ujedinjene Evrope“, rekla je Popa.

Ona je dodala da je to je snažna poruka svim relevantnim državnim akterima da građani od njih očekuju da rade zajedno i premoste razlike kako bi Crna Gora mogla sprovesti ključne reforme i zauzeti svoje pravo mjesto u EU.

Promjena kod građana se desila i nakon parlamentarnih izbora 30. avgusta, pa su sada građani manje skeptični prema EU.

“Najveća promjena se desila u kategoriji tzv. umjerenih podržavalaca čiji je procenat porastao na račun umjerenih protivnika pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Moguće objašnjenje bilo bi da je dio građana koji su prije parlamentarnih izbora 30. avgusta bili skeptični prema Evropskoj uniji promijenilo svoje stavove u pozitivnom smjeru, dok oni koji su ranije podržavali integracije nakon izbora nisu promijenili svoj stav u negativnom smjeru”, istakla je Olivera Komar iz agencije DeFacto.

Ona je naglasila da se iz godine u godinu glavni razlozi podrške članstvu Crne Gore u EU ne mijenjaju.

Kao ključni razlog podrške građani, i to polovina ukupnog broja ispitanih, u istraživanju navodi poboljšanje kvaliteta života i životnog standarda. Bolja budućnost i poboljšanje kvaliteta života su i prva asocijacija crnogorskih građana na Evropsku uniju. Zatim slijedi mogućnost slobodnog putovanja dok je na trećem mjestu stabilnost koju nudi članstvo.

"Preko polovine građana zna za podršku koju je Evropska unija uputila Crnoj Gori u borbi sa virusom COVID-19. Skoro polovina građana, njih 48,6%, smatra da je Evropska unija pokazala najviše solidarnosti sa Crnom Gorom u borbi protiv epidemije. Da je odgovor Evropske unije na epidemiju koronavirusa u Crnoj Gori bio brz i dovoljan smatra 64,8% ispitanih. Građani Uniju prepoznaju kao najvećeg stranog donatora Crnoj Gori ali i kao zajednicu sa kojom Crna Gora treba da ima najjače političke, ekonomske i trgovačke veze", navodi se u saopštenju EU info centra.

Dodaje se da građani kao najveću prepreku članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji vide široko rasprostranjenu korupciju, ekonomsku situaciju u zemlji i široko rasprostranjen organizovani kriminal.

"Većina ispitanika smatra da članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji ne može nanijeti štetu državnim interesima, a njih preko 50% smatra da će članstvo donijeti mnogo više koristi nego štete. Da će Crna Gora ispuniti kriterijume za članstvo u uniji do 2025. godine vjeruje 43,2% ispitanika, dok njih 31, 2% ne zna odgovor na to pitanje a 13,2% vjeruje da Crna Gora ne može ispuniti postavljene kriterijume", pokazuje istraživanje.

Glavna pregovaračica Crne Gore sa EU Zorka Kordić je poručila da želja građana da CG bude dio evropske porodice vezuje cjelokupno crnogorsko društvo. Istakla je da je integracija u EU najsveobuhvatniji i najkompleksniji reformski proces države u novijoj istoriji i dodala da proces vodi Vlada u ime cijelog društva, ali se on tiče svih građana i upravo zato zahtijeva njihovu kvalitetnu i punu informisanost, kao i aktivno učešće i podršku.

“Ovoliki stepen podrške javnosti daje podstrek aktivnostima Vlade u ostvarenju strateškog cilja - da Crna Gora bude 28. članica EU. To predstavlja snažnu motivaciju za naš pregovarački tim, ali i sve druge aktere našeg društva, da se još aktivnije angažujemo na sprovođenju reformi koje će osigurati da Crna Gora bude sljedeća članica EU”, rekla je Kordić.

Ona je poručila da će se u narednom periodu pojačati aktivnosti koje će doprinijeti sadržajnijem informisanju, povećanju interesovanja i većeg učešća građana u samom procesu.

Istraživanje je pokazalo da crnogorski građani većinski smatraju da su dobro informisani o Evropskoj uniji, njenim politikama i institucijama kao i o samom procesu pristupanja.

Takođe raste i poznavanje fondova koji su Crnoj Gori na raspolaganju tokom procesa pristupanja. DeFacto Consultancy je istraživanje uradila na reprezentativnom uzorku od 1006 ispitanika u periodu između 15. novembra i 11. decembra protekle godine.

Istraživanje je pokazalo da Istraživanje pokazuje da bi, ukoliko bi sada bio raspisan referendum, čak 85,7% izašlih glasalo za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.

Kako je saopšteno na konferenciji za novinare, pozitivan stav o EU ima 77,6 odsto građana Crne Gore, u odnosu na 66,1 odsto u decembru 2019. godine.

Istraživanje je pokazalo da se smanjuje i broj onih koji imaju negativan stav, 17,7 odsto u decembru prošle u odnosu na 24,3 odsto u decembru 2019. godine.

Olivera Komar je kazala da ljudi EU većinom povezuju sa boljom budućnošću i poboljšanjem uslova života - oko 22 odsto, ispitanika, zatim sa boljim ekonomski standardom i većom mogucnošću zaposlenja, kao i sa mirom i stabilnošću.

Kako je navela, trećina ispitanika kazala je da Crna Gora treba da ima najjače političke, ekonomske i trgovačke veze u budućnosti sa EU.

Najveće prepreke za to da Crna Gora postane članica EU, prema mišljenju građana, su široko rasprostranjena korupcija, ekonomska situacija u Crnoj Gori, široko rasprostranjen organizovani kriminal, nesposobnost Vlade da sprovede reforme i nestabilne institucije.