Ask objasnila stavove u vezi ministara i stava u vezi ministra pravde

Mišljenjem javnosti se pokušava manipulisati

Agencija je i dalje otvorena za sva vaša pitanja kako bi se razjasnilo naše postupanje, sa nadom da ćete i vi prepoznati da način iznošenja stvari kao u jučerašnjem tekstu ne vodi utvrđivanju istine, već se pokšava urušiti integritet Agencije”, navodi se u reagovanju koje je potpisala direktorica Agencije Jelena Perović

5413 pregleda 21 reakcija 21 komentar(a)
Perović, Foto: Savo Prelević
Perović, Foto: Savo Prelević

Agencija za sprečavanje korupcije reagovala je na tekst objavljen 19. januara 2021. u Vijestima, pod naslovom “Još nisam vidio da ministar pravno odgovara“.

U reagovanju se navodi:

”Čitajući tekst objavljen u vezi sa odlukama koje se odnose na bivšeg predsjednika Vlade i ministre, moram još jednom da ukažem da je Agencija u svojim odlukama navela da čl.101 Zakona o izboru odbornika i poslanika ne reguliše ovo pitanje, a ovaj član zakona nije ukinut kako je to navedno u tekstu, jer se i iz same odluke koju ste objavili vidi da se ukidaju u tački 4 prvog stava čl.101 riječi “odnosno poslanik”.

Međutim, isticanjem da je član u cjelosti ukinut i da smo se mi u odlučivanju pozvali na ovaj “ukinuti” član, a što nije tačno, stiče se utisak da se pokušava pravno obesmisliti odluka Agencije.

Iako ste prenijeli izjašenje koje smo vam juče dostavili u odgovoru na vaše pitanje, izdvajanjem djela odluke koji se ne odnosi na povredu koju je Agencija utvrdila, upitno je da li se pokušava manipulisati sa mišljenjem javnosti o ovoj pravnoj stvari.

Ovo naročito jer bi naš zajednički cilj trebalo da bude tačno i pravovremno informisanje šire javnosti. Još jednom ističemo da je Agencija utvrdila da su bivši predsjednik vlade i ministri prekršili član 12 stav 3 i član 13 Zakona o sprečavanju korupcije kojim je propisano da javni fukncioner koji obaljva poslove u državnoj upravi ne može obavljati funkciiju poslanika.

Takođe, u odnosu na Mišljenje vezano za postupanje ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava, namjerno se izostavalja činjenica da je on i član Sudskog savjeta Crne Gore, što daje dodatnu težinu njegovoj izjavi. Pojašnjenja radi on kao član Sudskog savjeta Crne Gore, ima pravo i dužnost da između ostalog inicira pokretanje postupka radi utvrđivanja disciplinske odgovornost sudijama u slučaju da svoj posao ne vrše u skladu sa zakonom.

I kao što je u mišljenju navedeno, još jednom ističemo, da su i Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava i Sudski savjet prvi pozvani da štite sudije u svom radu od uticaja kako izvršne, tako i zakonodavne vlasti, kao i svakog drugog miješanja u njihov rad.

Smatram da bi bilo korisno da se čujete sa gospodinom Kosom, te da pitate za njegovo mišljenje o ovim stvarima, a nakon što mu prezentujete da se Agencija nije pozvala na nepostojeći član zakona i nakon što mu prezentujete da je ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava član Sudskog savjeta Crne Gore.

Svakako Agencija sugeriše da razjasnite pojam političke odgovornosti u situaciji kada izjavu daje lice koje nije politički javno angažovano, već svoju funkciju obavlja kao eskpert.

Agencija je i dalje otvorena za sva vaša pitanja kako bi se razjasnilo naše postupanje, sa nadom da ćete i vi prepoznati da način iznošenja stvari kao u jučerašnjem tekstu ne vodi utvrđivanju istine, već se pokšava urušiti integritet Agencije”, navodi se u reagovanju koje je potpisala direktorica Agencije Jelena Perović.