NOVA DIMENZIJA U PROCESU NASTAVE

"Modernizacija obrazovnih programa i obuka nastavnika“

“U završnoj fazi obuka je bila uglavnom usmjerena na usklađiavnje i planiranje korištenje opreme za većinu pograma koji se realizuju u Školi"
109 pregleda 2 komentar(a)
stručna škola oprema, stručne škole oprema, Foto: Ministarstvo prosvjete
stručna škola oprema, stručne škole oprema, Foto: Ministarstvo prosvjete
Ažurirano: 01.02.2019. 22:51h

Projekat "Modernizacija obrazovnih programa i obuka nastavnika“ koji je Ministarstvo prosvjete realizovalo u okviru sprovođenja Instrumenta pretpristupne podrške (IPA), dao je novu dimenziju procesu nastave, ocijenio je profesor Željko Raičević. Ministarstvo prosvjete realizovalo je taj projekat od 23. decembra 2015. do 31.jula ove godine, a njegova ukupna vrijednost je 779 hiljada eura. "Nove tehnologije i mogućnost konkretnog rada sa savremenom opremom koja je u potpunosti integrisana u realizaciju ishoda, motivišuće je djelovala da se stručna znanja nadograde i odmah primjene u radu sa učenicima“, ocijenio je Raičević, koji je profesor u Srednjoj stručnoj školi "Ivan Uskoković“ u Podgorici. On je agenciji MINA rekao da je značajan broj njegovih kolega zainteresovan za rad na opremi i u vannastavno vrijeme, pa se i radionice koriste za samostalni i grupni rad nastavnika za pripremu vježbi i zadataka za nastavu ili rad sa učenicima u vannastavnim aktivnostima. Kako je kazao Raičević, stručno usavršavanje nastavnka intenzivan je i dinamičan porces, koji se prije svega i u kontinuitetu odvija kroz realizaciju raznovrsnih programa iz kataloga stručnog usavršavanja Centra za stručno obrazovanje i Zavoda za školstvo. "Ali je sistem obezbijedio aktvno učešće nastavnika u izradi novih obrazovnih programa, pa sam u tom smislu imao priliku da radim i na razvoju programa Tehničar mehatronike koji je koncipiran na modulima i ishodima“, rekao je Raičević. Kako je naveo, kroz definisanje ishoda iskristalisala se i potreba za modernizovanom opremom, koju škole za nove kompetencije učenika nijesu posjedovale. "Zahtjevni ishodi za nova tehnička znanja iz oblasti mašinstva, informatike i elektronike opredijelili su Ministarstvo da sa partnerima obezbijedi adekvatnu opremu koja bi nastavnicima koji realizuju predmetne programe omogućila da sa učenicima dostignu planirane ishode“, saopštio je Raičević. On je pojasnio, nakon što je oprema planirana za isporuku određeni su timovi nastavnika koji su bili uključeni u proces montaže i instaliranja opreme, a onda i obuka na softveru za kreiranje pneumatskih i hidrauličnih sistema, instaliranje automatskih i automatizovanih linija kompjuterski upravljanih sistema. “U završnoj fazi obuka je bila uglavnom usmjerena na usklađiavnje i planiranje korištenje opreme za većinu pograma koji se realizuju u Školi, a koji se odnose na znanja i vještine iz hidraulilke, pneumatike, automatskog upravljanja, elektrotehnike i elektronike, transporta u saobraćaju i transporta uopšte, automatskoj regulaciji, održavanju i remenetu automatskih sistema i dijelom programiranje automatskih linija“, naveo je Raičević. On je rekao, novi obrazovni programi su urađeni na novom metodološkom konceptu baziranom na standardu zanimanja, a realizovani kroz predmetne programe usmjerene na ishode. Ishodi su, kako je kazao Raičević, strogo usmjereni ka postizanju znanja i vještina koja vode do kompetentnog izvršioca nakon završetka obrazovanja i obuke. "Kako je za postizanje ishoda potrebna visoko tehnološka oprema, Škola je obezbijedila nove prostore i samostalni investirala u laptop računare, lcd projektore instaliranje intenrenta i wifi mreže, što je dalo dodatnu vrijednost na radne setove iz projekta koji omogućavaju realizaciju velikog broja raznovrsnih vježbi koje simulilraju realne radne procese u radu“, naveo je Raičević. On je dodao da su programi u velikoj mjeri za predmete koji to zahtijevaju obezbijedila podjelu odjeljenja u grupe, što dodatno omogućava nastavniku da se više posveti učenicima i prati rad sa novom opremom, odnosno kreiranje modela na licenciranim softverskim paketima, dobijenim kroz Projekat, i njihovo simuliranje na funkcionalnim djelovima i sklopovima. "Za višenamjenske automatizovane linije je obezbijeđen poseban prostor koji omogućava učenicima završnih razreda, analize i unapređenja instaliranih rješenja, a na osnovu njih kreiranje novih rješenja u skladu sa zadacima iz nastave i primjerima iz prakse“, rekao je Raičević. Kako je kazao, nova znanja koja su stečena kroz procese izrade programa i obuke za njihovo planiranje i implementaciju primjenjuju se kroz proces nastave, vannastavne aktivnosti, upoznavanje sa opremom nastavnika i učenika drugih stručnih škola, stručno usavršavanje nastavnika i profesionalnu orijentaciju učenika osnovnih škola. Nastavne aktivnosti se, kako navodi Raičević, realizuju za predmete koji u svojim programima imaju korelaciju sa temama za koje je oprema savremena i adekvatna kao nastavno sredstvo. "Vannastavne aktivnosti imaju poseban značaj, jer se učenicima koji imaju interesovanje za znanja iz oblasti mehatronike pruža mogućnost da kroz analizu i rad sa opremom ovladaju automatskim procesima i na osnovu njih kreativno rade na razvoju novih ideja i mogućnosti nadogradnje ili unapređivanja“, smatra Raičević. Veselin Filipović, koji je učenik III razred Srednje stručne škole "Ivan Uskoković“, kazao je da je ta Škola, u okviru projekta "Nabavka opreme koja je u skladu sa modernizovanim obrazovnim programima, dobila raznovrsnu opremu koja pomaže učenicima da se bolje upoznaju sa svojim smjerom i da im najbliže sto može dočara kako ce izgledati njihov posao kada završe sa školovanjem. Škola je, kako dodaje, dobila opremu koja pomaže i profesorima u održavanju nastave i samim tim motivišu učenike da daju svoj maksimum. "Ta oprema meni i mojim vršnjacima mnogo pomaže u svakodnevnom radu jer, uz pomoć njih, mi možemo mnogo više da naučimo i samim tim postižemo bolje rezultate“, rekao je Filipović. On smatra da učenici, zahvaljujući dobijenoj opremi, stiču više prakse i samim tim se pripremaju za tržište rada. "I čak mislim da će nam rad sa tom opremom mnogo pomoći da bismo se zaposlili u nekoj firmi“, dodao je Filipović.