"NETAČNI NAVODI"

Adrović Vulić: Menadžement Željezničkog prevoza obmanama krije malverzacije

Pravnica u Željezničkom prevozu Kalina Adrović Vulić o pravdanju menadžmenta da nemaju pravnika sa znanjem, pa za sudske sporove plaćaju advokata

16567 pregleda 159 reakcija 24 komentar(a)
Revanšizam dobro poznat u ŽPCG (ilustracija), Foto: Boris Pejović
Revanšizam dobro poznat u ŽPCG (ilustracija), Foto: Boris Pejović

Pravnica u Željezničkom prevozu Crne Gore (ŽPCG) Kalina Adrović Vulić optužila je menadžment preduzeća da lažima i obmanama javnosti i zaposlenih pokušavaju da prikriju lične malverzacije.

Adrović Vulić je to saopštila nakon što su “Vijesti” objavile zahtjev sindikalnih organizacija da uprava raskine ugovori sa advokatskim kancelarijama koje zastupaju firmu u sporovima, jer imaju službu čiji je to posao, a iz menadžmenta se pravdali da zaposleni pravnici nemaju položen pravosudni ispit, ali ni znanja da vode sporove pred sudovima.

“Iz ŽPCG su prvo istakli da imaju pravnu službu, ali nemaju stručnog saradnika za zastupanje od 2018, niti da u službi imaju zaposlenog koji ima kvalifikacije tražene za to radno mjesto predviđeno sistematizacijom-položen pravosudni ispit i naveli da je Sindikat dao netačnu informaciju. Navodi ŽPCG su netačni, jer nijedan zakon ne propisuje da zastupnici pravnih lica koji zastupaju pred sudom moraju imati pravosudni ispit, već je to izgovor za angažovanje advokata”, istakla je Adrović Vulić.

Ona je kazala da je dokaz da u ŽPCG nisu marili da je uslov pravosudni jeste taj da je Služba za pravne poslove imala saradnika za zastupanje - Ranku Jovanović, koja je imala sve uslove predviđene sistematizacijom i koja je poslove zastupnika obavljala dugo godina, a bila je prinuđena da traži otpremninu, jer za njen rad i odgovornost na tim poslovima poslodavac nije imao sluha i volje da reguliše zaradu u skladu sa odgovornošću i težinom posla koju obavlja bez obzira na to što se menadžmentu obraćala više puta.

“U toj situaciji, poslodavac nije mario što ostaje bez pravnog zastupnika sa uslovima predviđenim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta već je istoj dao otpremninu bez ijednog osvrta da ostaje bez pravnog zastupnika koji ima uslove predviđene za to radno mjesto”, kaže Adrović Vulić.

Dodala je da ne prihvata da se na ovaj način iznose neistine, degradiraju kolege pravnici i ostali u ŽPCG iznoseći neistine u javnost.

“Vjerovatno se mnogi plaše revanšizma koji je dobro poznat u ŽPCG od kada je na mjestu izvršnog direktora došao Nenad Babić i njemu bliski saradnici. Ne plašim se revanšizma, jer mi znanje niko ne može oduzeti, niti sa mnom manipulisati. Ako je odgovornim predstavnicima ŽPCG bilo bitno da ispoštuju zakonsku proceduru da poslove pravnog zastupnika treba da obavlja osoba sa položenim pravosudnim ispitom, zašto nisu zadržali bivšu zastupnicu Jovanović ili zaposlili pravnika sa pravosudnim ispitom, već su u navedenom periodu raspisali konkurs za pravnika bez pravosudnog ispita”, zapitala je Adrović Vulić.

Ona pita i zašto te poslove nisu dodijelili pravnici Ljubici Marković, sekretaru Društva koja ima položen pravosudni ispit, koja inače, “prima po odluci Odbora direktora 20 odsto uvećanje zarade ‘navodno’ što pomaže u radu pravnoj službi”.

“Zašto nijesu obavijestili javnost koju zaradu prima Markovićeva i koji su to poslovi u pravnoj službi na osnovu kojih dobija još 20 odsto uvećanje zarade. To je jedan od ključnih problema na koji sam više puta ukazivala Babiću. Ukazivala sam mu da se zbog Markovićeve i njenih nezakonitih radnji pokreću sudski sporovi velikih vrijednosti i da treba Odbor direktora da ispita njenu odgovornost. Babić mi je govorio da sam u pravu i da je sve tačno, ali po tom pitanju nikada ništa nije uradio. To sam ukazivala i predsjedniku kompanije Eldinu Muceviću, ali se isti takođe oglušio. Želim da naglasim, pored navedenog da je Markovićevoj po odluci Odbora direktora isplaćeno par hiljada eura za navodno neiskorišćene godišnje odmore. Ista je ‘navodno’ svoje pravo za neiskorišćene odmore zatražila od OD koji je to aminovao, bez osvrta zašto nije iskoristila godišnji odmor, zašto nije tražila rješenje za korišćenje godišnjeg odmora od pravne službe kojoj navodno pomaže u radu i da za taj rad prima 20 odsto uvećanje zarade. Pa se sada postavlja pitanje zašto se ostali pravnici u ŽPCG degradiraju angažmanom advokata koju mjesečno plaćaju kao pet pravnika”, poručila je Adrovć Vulić.

Ona je istakla da posljednje dvije godine, pored svog referata - Stručni saradnik za disciplinske postupke i društveni standard, obavljala je poslove pravnog zastupnika, koje joj je povjerio bivši izvršni direktor Predrag Popović.

“Od kada sam preuzela i referat pravnog zastupnika 5.10.2018. pa do novembra 2020. imala sam preko 100 aktivnih predmeta. Vrijednost sporova za neke predmete iznosila je i preko 100.000 eura, što je i dovoljan dokaz da se radi o vrlo odgovornom poslu pravnog zastupnika. Dokazi o mom profesionalnom radu su prvo moji direktno pretpostavljeni koji su imali samo riječi hvale, zatim, mnoge presude koje su donesene u korist ŽPCG, dokaz su sve moje tužbe, žalbe, podnesci, dostavljeni dokazi i sve što prati jedan sudski spor postoji kao dokaz u spisima sudskih predmeta. Posebno ističem i brigu i vođenje računa o ekonomičnosti sporova i utiske sudija i kolega advokata, vještaka sa kojima sam imala uspješnu saradnju za vrijeme angazmana na tim poslovima”.

U februaru prošle godine, navodi ona, bez konsultacije sa pravnom službom, Mucević je sa Babićem razmotrio mogućnost angažovanja advokata.

“Prije procedure o javnim nabavkama, Mucević je upoznao Babića sa advokaticom Bajčeta i nakon toga je sprovedena procedura i potpisan ugovor sa istom. Nije sporno da je ista angažovana po Zakonu o javnim nabavkama, ali jeste zašto bez konsultacije pravne službe - struke i da li ima potrebe za advokata. Nažalost, pravnici nijesu konsultovani, to je bila volja pojedinaca koji nijesu iz struke i koji sada javno vrijeđaju profesionalni integritet pravnika u ŽPCG, pravdajući angažman advokatice kao i isplate zarada istoj bez ijednog osvrta na činjenično stanje”.

Nakon angažmana advokatice, obrazloženje Babića, navodi ona, bilo je da su je posebno angažovali zbog tužbe koleginice Zorice Šoć, koja se prije podnošenja tužbe više puta obraćala OD za rješavanje sporne situacije, ali se nije ništa rješavalo, iako je vrijednost spora oko 50.000 eura.

“Pravna služba se nije miješala u njihovu odluku i ako je imala svoj pravni stav vezano za tužbeni zahtjev koleginice Šoć jer su to radnje koje su poznate unutar firme. Navodi da je naknada advokatici od 15.000 eura na godišnjem nivou, približno jednaka kao i za plaćanje stručnog saradnika za zastupanje su notorna laž. Neka iz Željeznice pojasne javnosti samo stavke iz novembarske fakture, uvid u spise predmeta Pbr.1194/18 koja iznosi 312,50 i Pbr.419/18 u iznosu od 200 eura. Zbir samo te dvije stavke je puno veći od mjesečne plate pravnog zastupnika i većine zaposlenih, a da ne pričamo o kompletnom iznosu za novembar blizu 3.000 eura”, zaključila je Adrović Vulić.

Preporučujemo za Vas