KAKO DA USTAVNI SUD OBEZBIJEDI ISTRAGU TORTURE

Kad ne mogu tužioci, Vlada da naredi policiji

Vijeće je odbilo predlog sudije da se Vlada obaveže da sprovede odluku tog suda, jer Tužilaštvo to nije učinilo
59 pregleda 3 komentar(a)
Duško Marković, Foto: Boris Pejović
Duško Marković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 22.12.2017. 20:17h

Ustavni sud Crne Gore će na plenarnoj sjedinici odlučiti da li će tražiti od Vlade, u čijoj je nadležnosti Uprava policije, da sprovede njegovu odluku o “temeljnoj i nezavisnoj istrazi” policijske torture u Zalatarskoj ulici.

Tročlano Vijeće sudije Mevlide Muratović juče oko toga nije postiglo saglasnost, pa odluka  ne  može biti konačna.

Sudija izvjestilac Miodrag Iličković predložio je juče da se Vlada obaveže da sprovede odluku tog suda, jer Tužilaštvo to nije učinilo. On smatra da policija suštinski efektivno nije sarađivala sa Tužilaštvom kako bi se otkrili policijski službenici koji su pretukli dvojicu građana u Zlatarskoj.

Ustavni sud je ljetos usvojio ustavnu žalbu Akcije za ljudska prava zbog nedjelotvorne istrage torture u Zlatarskoj, nakon protesta Demokratskog fronta 24.oktobra 2015. i obavezao ODT u Podgorici da u roku od tri mjeseca sprovede brzu i efikasnu istragu i obavjesti ih o rezultatima.

U dopisu US ODT Podgorica je navelo da su ponovo u svojstvu građana saslušali 54 pripadnika SAJ-a, kao i glavnog urednika “Vijesti” Mihaila Jovovića i direktoricu TV Vijesti Marijanu Kadić Bojanić povodom snimka torture koji je objavljen na društvenim mrežama.

Takođe i da je kao svjedok saslušan komandant Posebne jedinice policije Dragan Blagojević.”Izjašnjavajući se o rasporedu na terenu svoje jedinice, naveo je da ona kritič ne  večeri nija bila raspoređena u predmetnoj ulici gdje se kritični događaj desio”, navela je ODT Ljiljana Klikovac.

Pošto Iličković, koji je postupao u predmetu Zlatarske, smatra da za tri mjeseca nije bilo pomaka u naporima tužilaštva, on je u predlogu rješenja naveo da US na osnovu nadležnosti treba od Vlade da traži da sprovede njegovu odluku jer se  ne  radi o usamljenom slučaju, već praksi koja bi mogla biti standard ponašanja.

Sudija je naveo primjere nedjelotvorne istrage u slučaju Miodraga Martinovića, koji je takođe prebijen 24.oktobra 2015, kao i novinara Tufika Softića gdje država nije sprovela djelotvornu istragu. Policija nije postupala po brojnim urgencijama tužilaštva i suštinski nije sarađivala, ocjena je sudije.

Pošto je odluke US dužna da sprovede Vlada, a pod čijom je nadležnošću je i Uprava policije, sudija očekuje da ona postupi kao u slučaju naknada za majke sa troje i više djece. Tada je US ukinuo odredbe Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima su uvedene naknade i naložio Vladi da donese zakonsko rješenje. Ona je zatim ukinula naknade. 

Stanković : Osnov za sugerisanje ne postoji u pozitivnom pravu

VDT Ivica  Stanković  obavijestio je predsjednika Ustavnog suda Dragoljuba Draškovića da je “već primjenjivao zakonska ovlašćenja” u ovom predmetu. On je podsjetio šta su nadležnosti policije i tužilaca, i naveo kako je “mišljenja da se djelotvorna istraga može sprovesti isključivo ako svi nadležni državni organi postupaju u skladu sa pravima i dužnostima propisanim zakonom, efikasno i blagovremeno”.

“Obaveza ODT kao državnog organa da izvrši predmetnu odluku US inkorporiorana je u članu 55 Zakona o Ustavnom sudu. Međutim, dozvolite da istaknem da osnov za “sugerisanje” US vrhovnom državnom tužiocu ne egzistira u pozitivnom pravu CG,” naveo je  Stanković  u pismu koje je objavio HRA na svom sajtu.

U odluci Ustavnog suda kojom je utvrđena tortura policija je obavezana da sarađuje sa tužilaštvom, a VDT Ivica  Stanković  da obezbjedi djelotvornu istragu.

Preporučujemo za Vas