obrazložili odluku

Ministarstvo: Cilj zaštita prostora od degradacije

U ministarstvu ukazuju jednolična estetika stambenih zgrada, proizašla iz krajnje utilitarističkih funkcionalnih rješenja, ima izrazito negativne posljedice po urbanu morfologiju Podgorice

5751 pregleda 6 komentar(a)
Podgorica (Ilustracija), Foto: Shutterstock
Podgorica (Ilustracija), Foto: Shutterstock

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma saopštilo je danas da Uredba o prestanku važenja Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica, kao i Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave, treba da omogući bolju kontrolu nad sprovođenjem planova i izradom tehničke dokumentacije, sa ciljem zaštite prostora od degradacije i preokretanja trendova pogoršanja uslova života stanovnika, naročito u urbanim sredinama.

Kazali su da će taj Vladin resor, nakon detaljnog sagledavanja kadrovskih kapaciteta i obima poslova sekretarijata za urbanizam lokalnih samouprava, planiranog u bliskoj budućnosti, u dogovoru sa lokalnim samoupravama, preispitati mogućnost o ponovnom povjeravanju dijela poslova, u skladu sa utvrđenim optimumom.

"Uredbom o prestanku važenja Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica prestaje važenje Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica ("Službeni list Crne Gore", broj 116/20), kojom su poslovi državne uprave iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma koji se odnose na davanje saglasnosti na idejno rješenje za zgrade bruto građevinske površine 3000 m2 i više iz člana 88 stav 2 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata povjereni Glavnom gradu Podgorica (član 1 Uredbe). Na taj način, ovi poslovi se vraćaju u djelokrug Glavnog državnog arhitekte, dok u djelokrugu Glavnog gradskog arhitekte Podgorice ostaju poslovi koji se odnose na davanje saglasnosti na idejno rješenje za zgrade bruto građevinske površine do 3000 m2. Ovakva odluka je motivisana stavom Ministarstva da odnos prema svim lokalnim samoupravama mora biti jednak, ali nadasve brigom za kvalitet arhitektonskih rješenja većih objekata, naročito stambenih zgrada, čija jednolična estetika, proizašla iz krajnje utilitarističkih funkcionalnih rješenja, ima izrazito negativne posljedice po urbanu morfologiju Podgorice", navode iz ministarstva.

Kazali su da razlog za prestanak važenja Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave nalaze u činjenici da izdavanje urbanističko-tehničkih uslova predstavlja završni korak u planiranju prostora.

"S obzirom na to da su prema članu 21 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, izrada i donošenje planskih dokumenata u nadležnosti ministarstva, a da je, shodno članu 74 Zakona, ministarstvo nadležno i za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, ovakva odluka ima puno zakonsko utemeljenje. Predložena Uredba treba da omogući bolju kontrolu nad sprovođenjem planova i izradom tehničke dokumentacije, sa ciljem zaštite prostora od degradacije i preokretanja trendova pogoršanja uslova života stanovnika, naročito u urbanim sredinama. Nakon detaljnog sagledavanja kadrovskih kapaciteta i obima poslova sekretarijata za urbanizam lokalnih samouprava, planiranog u bliskoj budućnosti, Ministarstvo će, u dogovoru sa lokalnim samoupravama, preispitati mogućnost o ponovnom povjeravanju dijela poslova, u skladu sa utvrđenim optimumom", navodi se u saopštenju.

Iz ministarstva napominju da su prije usvajanja, obje uredbe dostavljene na mišljenje Sekretarijatu za zakonodavstvo, Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelariji za evropske integracije i da nijedna od tih institucija na njih nije imala primjedbi.

"Posebno želimo da istaknemo da donošenje pomenutih uredbi ni na koji način neće ugroziti mogućnost korisnika prostora da u zakonom predviđenom roku ostvaruju svoja prava i da će Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sve preuzete poslove u vezi sa davanjem saglasnosti na idejna rješenja i izdavanjem urbanističko-tehničkih uslova obavljati stručno i ažurno, nastojeći da uspostavi krajnje profesionalan i kooperativan odnos sa svim lokalnim samoupravama", zaključuje se u saopštenju.