prijavila se za mjesto psihologa u službi vojske

Odbili je na konkursu bez obrazloženja

Zamjenica zaštitnika Snežana Armenko utvrdila povredu prava u slučaju Ministarstva odbrane

9166 pregleda 77 reakcija 8 komentar(a)
Sjedište Ministarstva odbrane, Foto: Luka Zeković
Sjedište Ministarstva odbrane, Foto: Luka Zeković

Donošenjem neobrazloženog obavještenja zašto nije primljena na konkurs, Ministarstvo odbrane povrijedilo je psihološkinji pravo na obrazloženu odluku, kao segment prava na pravično suđenje, zajamčeno Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, mišljenje je institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Psihološkinja je, između ostalog, instituciji kazala da je početkom septembra konkurisala za mjesto psihologa u službi Vojske Crne Gore (VCG), ali da nije dobila rješenje i obrazloženje zašto nije primljena, kao i da je osoba koja je primljena potpuno nekvalifikovana za obavljenje tog posla.

“U odnosu na posebne uslove u oglasu je navedena oblast i podoblast, ali ne i studijski program, te su proizvoljni navodi imenovane da je zaposlena nekvalifikovana osoba za ovo radno mjesto,” navodi se u obrazloženju Ministarstva odbrane.

Takođe su naveli da su netačni navodi iz pritužbe da nije obaviještena o rezultatima.

“Zaštitnik zapaža da je podnositeljki pritužbe dostavljeno obavještenje ‘da nije primljena po javnom oglasu na koji je konkurisala’, bez podataka o tome koji kandidat je izabran, kao što nije navedena ni odluka o izboru kandidatkinje (oznaka ili broj), dok je i obrazloženje obavještenja apsolutno izostalo”, navodi se u mišljenju koje potpisuje zamjenica zaštitnika Snežana Armenko.

Dalje se navodi da je Zakonom o vojsci propisano da ministar odbrani donosi odluku o izboru kandidata za prijem u službu u VCG i da se “o toj odluci obavještavaju svi kandidati pisanim putem, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.”

U zaključcima zamjenice zaštitnika se ističe da se građanima mora dostaviti obrazložena odluka kojom se odlučuje o njihovim pravima i da ona mora da sadrži upustvo o pravnoj zaštiti. Tim upustvom građanima se posebno ukazuje na pravnu prirodu sredstva, organ pred kojim se sredstvo može koristiti i rok za njegovo podnošenje.

“Primijenjeno na konkretan slučaj, pri činjenici da je obrazloženje obavještenja apsolutno izostalo, potpuno je upitno na koje razloge i okolnosti podnositeljka pritužbe treba da se žali, kada oni nijesu ni navedeni”, ocjenjuje Armenko.

Dodaje da to što je podnositeljki pritužbe dostavljena rang-lista sa rezultatima bodovanja, kao i pojedinačni rezultati za nju i prvorangiranu kandidatkinu, ne može predstavljati opravdanje za nedostavljanje obrazloženog obavještenja.

Na važnost obrazloženja pojedinačnih odluka javne vlasti insistira i Savjet Evrope koji je Rezolucijom o zaštiti pojedinaca od akata javne vlasti odredio da kada god akt može povrijediti pravo, slobodu ili interes neke osobe, ona mora biti obaviještena o razlozima na kojima se takav akt temelji.

U odnosu na dio pritužbe u kojem podnositeljka ukazuje da je izabrana nekvalifikovana kandidatkinja, zamjenica zaštitnika ukazuje da preispitivanje pravilnosti i zakonitosti odluke o njenom izboru nije u njegovoj nadležnosti. Armenko je dala dvije preporuke MO u ovom dijelu, među kojima je i da ubuduće “obrazloži kojim se razlozima rukovodio pri donošenju odluke”.