Nezakonite ugovore tivatski DPS čelnici sklapali i sa Matijević i Obradovićem

SDT bivše tivatske čelnike iz kolacije DPS-SD-HGI istražuje i u još nekoliko slučajeva, poput “zaboravljanja“ skoro dva miliona eura gradskog novca u stečajem pogođenoj Atlas banci, te plaćanja stranačkih računa DPS-a novcem iz gradske kase

40516 pregleda 66 reakcija 37 komentar(a)
Snežana Matijević, Foto: Opština Tivat
Snežana Matijević, Foto: Opština Tivat

Bivši predsjednik Opštine Tivat Siniša Kusovac (DPS) sklopio je nezakonite ugovore o privremenim i povremenim poslovima sa svojom prethodnicom na mjestu gradonačelnice Snežanom Matijević (DPS), kao i ranije smijenjenim nekadašnjim direktorom Direkcije za investicije Peđom Obradovićem (DPS).

Njih dvoje Kusovac je protivno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima angažovao na konsultantskim poslovima za potrebe lokalne uprave koju su i Matijevićka i Obradović prethodno napustili, i to nakon isteka roka od godinu dana u kojem su kao bivši funkcioneri grada imali pravo da primaju platu iz opštinskog budžeta u visini one koju su dobijali dok su bili na pozicijama.

To piše u zapisniku o izvršenom vanrednom inspekcijskom pregledu u Opštini koje je krajem decembra prošle godine obavilo Odjeljenje upravne inspekcije Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Inspekcijski nadzor je sproveden po nalogu SDT-a koje istražuje postupanje bivšeg rukovodstva Opštine u sklapanju nezakonitih ugovora o privremenim i povremenim poslovima, odnosno ugovora o djelu. Osim toga, SDT bivše tivatske čelnike iz kolacije DPS-SD-HGI istražuje i u još nekoliko slučajeva, poput “zaboravljanja“ skoro dva miliona eura gradskog novca u stečajem pogođenoj Atlas banci, te plaćanja stranačkih računa DPS-a novcem iz gradske kase.

Među ukupno 88 ljudi iz Tivta, Kotora, Herceg Novog i Budve sa kojima su Matijevićka koja je bila gradonačelnica od 2016. do 2018. i Kusovac koji je na poziciji predsjednika Opštine bio 2018-2020, sklapali kontroverzne ugovore o privremenim i povremenim poslovima, su i sama Matijevićka i Obradović koga je upravo ona smijenila sa mjesta direktora Direkcije početkom marta 2018.

Matijević je početkom jula 2018. pod pritiskom svoje partije jer nije željela da potpiše kontroverzni ugovor o oprostu Porto Montenegru duga za komunalije od 5,6 miliona eura, podnijela ostavku. Po zakonu, ona je narednih godinu dana iz gradskog budžeta primala platu u visini svoje posljednje gradonačelničke zarade iz juna mjeseca 2018. Čim je taj period istekao, Matijević je sa tadašnjim predsjednikom Opštine Kusovcem, 12. jula 2019. potpisala ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

Po tom ugovoru ona se obavezala da će za Opštinu pružati “konsultantske usluge u oblasti promocije strateških cijeva i razvojnih projekata za potrebe Opštine, te izradu strategija projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta rada“. Ugovor je sklopljen za period od 6. jula do 6.novembra 2019, a Opština se obavezala da po njemu, bivšoj gradonačelnici isplaćuje naknadu u neto iznosu od 1.300 eura mjesečno. Kusovac i Matijević potom 19. decembra potpisuju aneks ugovora kojim je njegovo važenje produženo do 31. decembra 2019. Matijević je tadašnja DPS-SD-HGI većina krajem decembra imenovala za v.d. direktoricu novoformirane JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, čime je ona opet dobila redovno radno angažovanje u lokalnoj upravi i direktorsku platu od 1.260 eura - jednaku onoj koju je primala kao gradonačelnica.

Matijević u imovinskom kartonu za 2019. nije Agenciji za sprečavanje korupcije prijavila naknadu od 1.300 eura koju je primala od jula do kraja decembra po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima.

“Zaključeni ugovor o privremenim i povremenim poslovima ima karakter ugovora o konsultantskim uslugama. Pregledom zaključenog ugovora dalo se utvrditi da u ugovoru nije navedeno ko je dužan za nadzor i kontrolu prilikom obavljanja aktivnosti i poslova od strane izvršioca - konsultanta. Ugovor ne prati dokumentacija kao dokaz da je rezultat pruženih usluga usvojena strategija/izrađen projekat za unapređenje kvaliteta rada, što bi bio valjan pravni osnov za isplatu ugovorene naknade“, piše u Izvještaju o inspekcijskom nadzoru Upravne inspekcije.

Što se Obradovića tiče, ubrzo nakon što je i njemu istekao period od godinu dana nakon smjene, a u kojem je dobijao platu iz opštinskog budžeta, Kusovac je i sa bivšim direktorom Direkcije 16. maja 2019. sklopio ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Po tom aranžmanu Obradović se obavezao da će “za naručioca - Opštinu Tivat pružati pravnu podršku u sporovima većih vrijednosti koje Opština vodi pred sudovima“. Ugovor je sklopljen sa rokom važenja od 16. maja do 16. septembra 2019, a Opština se obavezala da Obradoviću isplaćuje mjesečnu naknadu u neto iznosu od 700 eura.

Aneksom od 9. avgusta ugovor je promijenjen u dijelu opisa posla za kojeg je angažovan, pa je propisano da se od tada Obradović obavezuje da će Opštini “pružati usluge koordinacije aktivnosti na izgradnji glavnog bulevara u Opštini Tivat“. Novim aneksom sklopljenim 13. septembra, važenje ovog ugovora o produženo je do 16. decembra 2019, da bi mjesec dana kasnije, 16. januara 2020. Kusovac i Obradović potpisali novi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa rokom važenja do 1. maja 2020. Njime se Obradović obavezao da će i dalje “koordinisati aktivnosti na realizaciji izgradnje glavnog bulevara u Opštini Tivat“. Ovaj ugovor, po kome je Obradović i dalje primao mjesečno naknadu od 700 eura neto iz budžeta grada, aneksom od 2. marta 2020. je prestao da važi.

Kao i u slučaju Matijević, i kod ugovora o privremenom i povremenom angažovanju Obradovića, Upravna inspekcija je konstatovala da “obaveze poslenika tj. angažovanog lica nijesu jasno i prevcizno definisane, kao i da u ugovoru nije navedeno ko je dužan za nadzor i kontrolu prilikom obavljenja aktivnosti i poslova od strane izvršioca posla“.

“Angažovano lice (Obradović- prim.aut.) nije podnosilo izvještaje o izvršenim poslovima (aktivnostim), tako da se inspekcijskim pregledom nije moglo utvrditi da li je imenovani obavljao aktivnosti u skladu sa zaključenim ugovorom. Takođe, lica koja su pretpostavljena angažovanim licima nijesu dostavljala izvještaje ovlašćenim licima u organu o stepenu realizacije ugovorenih poslova što je bio osnov za isplatu naknade“, piše u zapisniku, uz napomenu da se u spisima predmeta „ne nalazi dokaz da li se angažovano lice nalazilo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje“.

Obradović gradio kružni tok koga nema u DUP-u

U periodu “privremenog i povremenog“ radnog angažovanja Obradovića, Opština je od glavnog bulevara uspjela da napravi samo tri kružna toka, od čega jedan - na Seljanovu, mimo važeće planske dokumentacije. Zanimljivo je da je upravo Obradović na sjednici SO u januaru 2018. kao direktor Direkcije za investicije u punom kapacitetu, izjavio da osim kružnih tokova u Kukuljini i kod zgrade stare Opštine, ne postoje planske pretpostavke za gradnju još jednog kružnog toka na Seljanovu, ali je i taj objekat u međuvremenu ipak napravljen na izričito Kusovčevo insistiranje.

Analizirajući ugovore koje je Kusovac sklapao tokom 2019. i 2020. sa Obradovićem, inspektorke su konstatovale da je on njima angažovan na poslovima “iz djelokruga rada Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, koji su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta...., pa zaključenje ugovora nije u skladu sa odredbama članova 38-52 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, to jest radno mjesto nije popunjeno u skladu sa zakonom“.

Bonus video: