TO Budva zbog povrede autorskih prava moraće da isplati 153.000 eura kompaniji “Copyright”

Apelacioni sud utvrdio da je Turistička organizacije Budve mimo dozvole kompanije “Copyright“ organizovala kulturne manifestacije. Iz Turističke organizacije su najavili da će tražiti reviziju presude

16091 pregleda 11 komentar(a)
Sa jedne od ranijih Pašticada, Foto: Vuk Lajović
Sa jedne od ranijih Pašticada, Foto: Vuk Lajović

Turistička organizacija Budve moraće da isplati 153.000 eura budvanskoj kompaniji “Copyright”, jer je povrijedila autorska prava i organizovala kulturne manifestacije, a da prethodno nije dobila dozvolu od te firme.

To je, kako je “Vijestima” potvrđeno, presudio Apelacioni sud.

Vijeće Apelacionog suda kojim je predsjedavala sutkinja Katarina Đurđić, ukinulo je presudu Privrednog suda iz oktobra prošle godine, koji je takođe presudio u korist firme “Copyright” - da Turistička organizacija Budve mora isplatiti čak 530.000 eura, trostruku vrijednost uobičajene naknade sa kamatom.

“Ukida se presuda Privrednog suda od 12. oktobra 2020. i obavezuje Turistička organizacije Budve da ‘Copyrightu’ nadoknadi štetu zbog povrede autorskog prava u iznosu od 153.450 eura sa zakonskom zateznom kamatom, počev od 22. novembra 2017. pa do isplate”, navodi se u presudi Apelacionog suda.

Sud je odbio kao neosnovane tužbeni zahtjev “Copyrighta“ za isplatu trostrukog iznosa u iznosu od 306.900 eura, kao i dio tužbenog zahtjeva koji se odnosio na ime naknade za donacije i sponzorstva u iznosu od 77.759 eura po osnovu povrede autorskog prava.

To je drugi put da Apelacioni sud odlučuje o sporu “Copyrighta” i TO Budve. Naime, on je prošle godine nakon žalbe Turističke organizacije, oborio presudu Privrednog suda, koji je takođe presudio da su povrijeđena autorska prava i dosudio štetu od pola miliona eura. Apelacioni sud je sugerisao da Privredni sud utvrdi da li su kulturne manifestacije autorska djela. U ponovnom odlučivanju Privredni sud u oktobru donosi istovjetnu presudu, na koju se žali budvanska TO, a Apelacioni sud u ponovnom odlučivanju sada djelimično prihvata tužbene zahtjeve, dosuđujući da je ipak izvršena povreda autorskih prava.

“Utvrđuje se da je Turistička organizacija Budve povrijedila autorska prava ‘Copyrighta’, društva za razvoj turizma i zaštitu autorskih prava i pružanje usluga DOO Budva, na način što je bez njegove dozvole i plaćanja autorske naknade iskoristila - javno organizovala autorska djela - kulturne manifestacije Dani umjetnika Budve, World music stage fest, Kadmov dan, Pozorišni val, Brodet fest, Muzika ljeta i Pašticada fest”, piše u presudi Apelacionog suda.

Kako se dodaje, utvrđuje se da je TO Budve bez njihove dozvole i plaćanja autorske naknade “Copyrightu“ javno objavila, distribuirala i upotrijebila radi promovisanja svoje turističke ponude, autorska djela - kulturne manifestacije u periodu od januara do juna 2015, 2016, 2017, kao i u periodu novembar i decembar 2015. i 2016, obljavljujući i promovišući kao svoje i radi promovisanja svoje turističke ponude.

Sud je ocijenio da svaka manifestacija predstavlja posebno autorsko djelo, jer se radi o “originalnim tvorevinama njegovih autora koji su svojim intelektualnim radom osmislili organizovanje i prezentaciju kulturnog, društvenog, umjetničko-poslovnog i edukativnog projekta u cilju promovisanja i proširenja turističke ponude kroz razne forme”.

Turistička organizacija je osporila pravo “Copyrightu”, smatrajući da te manistacije nijesu autorska djela, već da egzistiraju na nivou ideje, a ne na nivou stvaralaštva i individualne duhovne tvorevine, pozivajući se na odredbe Zakona o autorskim pravima i sudskoj praksi. Ukazala je da se tužbeni zahtjev “Copyrighta” mogao samo odnositi na Ugovor o ustupanju prava korišćenja autorskog djela manifestacija iz oblasti kulture “Budvansko ljeto”, zaključen u junu 2013.

“Copyright” je u Centralnom registru privrednih subjekata registrovan kao Društvo za razvoj turizma i zaštitu autorskih prava i pružanje usluga DOO Budva, čiji je osnivač, izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik Marko Kentera. Iz Turističke organizacije su najavili da će tražiti reviziju presude.