zavisno od lokacije i atraktivnosti, imaće različite koeficijente za obračun

Komunalije u Tivtu jeftinije za određene zone

Tivatska lokalna vlast pripremila novu odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

3947 pregleda 0 komentar(a)
Opština Tivat, Foto: Opština Tivat
Opština Tivat, Foto: Opština Tivat

Administracija tivatskog gradonačelnika Željka Komnenovića (NP) pripremila je novu Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kojom se taj lokalni propis usklađuje sa odredbama nedavno izmijenjenog Zakona o planiranju prostora i ozgradnji objekata.

Tu naknadu koja se obračunava na osnovu idejnog, odnosno glavnog projekta novih objekata, plaćaju njihovi investitori, a prihod koji lokalna uprava na taj način ostvari striktno je namijenjen izgradnji nove komunale infrastrukture. Kao i do sada važećom, novom Odlukom o komunalijama u Tivtu za koju se još čeka formalna saglasnost Vlade, predviđeno je da se teritorija opštine dijeli u šest zona, koje zavisno od svoje lokacije, atraktivnosti i stepena opremljenosti komunalnom infrastrukturom, imaju različite koeficijente za obračun, odnosno konačnu cijenu komunalija.

Najskuplje su komunalije u ekskluzivnoj zoni koja obuhvata zahvat većine državnih studija lokacije na tivatskoj obali. Jedina izmjena u odnosu na do sada važeće zone je što je u tu najekskluzivniju zonu sada uvršteno i područje koje pokrivaju izmjene i dopune DSL “Dio Sektora 22 - Arsenal” po kome se gradi elitni nautičko-turistički centar Porto Montenegro.

Dosadašnja tivatska lokalna vlast koalicije DPS-SD-HGI nije našla za shodno da prije tri godine kada je usvajana do sada važeća Odluka o komunalijama, prostor DSL Arsenal uvrsti u najekskluzivniju i najskuplju zonu za naplatu komunalija, već je Porto Montenegro u tom smislu, bio “jedan stepen niže” na ljestvici za obračun i naplatu ove naknade, i bio je u rangu objekata koji se grade u centru Tivta ili obalnom pojasu Lepetana, Donje Lastve, Župe i Bonića.

Po novoj Odluci, prosječni troškovi komunalnog opremanja izračunati su na iznos od 128,33 eura po kvadratu površine novih objekata, što se onda množi sa koeficijentom određenim za svaku zonu. Po toj formuli, najskuplje komunalije plaćaće se u najeksluzivnijoj zoni i iznose 210 eura po metru kvadratnom. Nešto jeftinije ove dadžbine su u zoni I koja obuhvata centar Tivta, obalu Donje Lastve, Lepetana, Bonića, Župe, Kalardova i obuhvat aerodroma, odnosno nekadašnjeg poljoprivrednog dobra Montepranzo, a gdje konunalije valja platiti 172 eura po kvadratu.

Za zonu II cijena je 138 eura, zonu III 104, zonu IV 86, a komunalije su najjeftinije - 60 eura po kvadratu, u zoni V koja obuhvata prostor ambijentalnih cjelina - starih sela u Lastvi, Tivtu i Krtolima, kao i prostor lokalne studije lokacije Vrmac.

Visina komunalija nije mijenjana u odnosu na do sada važeću odluku, ali su kao novina, određeni procenti za umanjenje ove dažbine kod pojedinih kategorija objekata.

Tako se komunalije za pola smanjuju za stambeni prostor do 150 kvadarata površine kojim investitor rješava svoje stambeno pitanje. Isti procenat umanjenja predviđen je za objekte koji se grade u biznis zoni, kao i za otvoreni prostor na parceli koji je predviđen za obavljenje djelatnosti.

Na povlastice sa smanjenjem iznosa komunalija koji može ići i do 50 odsto, mogu računati i investitori obekata koji imaju solarne kolektore za potrebe unapređenja energetske efikasnoti tih objekata, dok se stepen umanjenja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kreće i do 80 odsto za nove garaže, odnosno vjerske objekte. Isti procenat umanjenja ove naknade predviđen je i za rekonstrukciju objekata u kulturno-istorijskim cjelinama, odnosno objekata upisanih u registar kulturnih dobara.

Preporučujemo za Vas