"prethodni sazivi Skupštine pokazali inferiornost pred odlukama Vlade"

Bošnjak: Razmotriti sve mogućnosti kako bi penzioneri KAP-a ostvarili svoja prava

Predstavnici penzionera KAP-a su ukazali na pojavu interesnih grupa koji svojim koruptivnim radnjama i saradnjom sa pojedincima iz bivše vlasti stopiraju proces realizacije isplate otpremnine za 420 penzionera KAP-a, kao i na zloupotrebu zemljišta koje je dodjeljeno Glavnom gradu

9311 pregleda 10 komentar(a)
Sa današnjeg sastanka, Foto: Skupština Crne Gore
Sa današnjeg sastanka, Foto: Skupština Crne Gore

Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak je izrazila spremnost da Skupština aktuelizuje problem penzionera KAP-a i da se razmotre sve mogućnosti kako bi oni ostvarili svoja prava koja su im zagarantovana lex specialisom Zakona o otpremninama koji je usvojen 2015. godine.

To se navodi u saopštenju Skupštine i dadaje da je Bošnjak istakla da su prethodni sazivi Skupštine pokazali inferiornost pred odlukama Vlade i da je bila nedovoljna kontrolna i nadzorna uloga Skupštine u ovom slučaju.

Ona se danas sastala sa predstavnicima penzionera KAP-a Nikolom Rakovićem i Zoranom Vukotićem, gdje su predočene sve pojedinosti i dešavanja vezana za lex specialis Zakon o otpremninama

"Predstavnici penzionera KAP-a su razgovarali sa Bošnjak o njihovim predlozima za ralizaciju lex specialis Zakona o otpremnima i Zakona o budžetu iz 2015. godine kojim je predviđeno 5.450.000 eura za njihove otpremnine. Oni su ukazali na pojavu interesnih grupa koji svojim koruptivnim radnjama i saradnjom sa pojedincima iz bivše vlasti stopiraju proces realizacije isplate otpremnine za 420 penzionera KAP-a, kao i na zloupotrebu zemljišta koje je dodjeljeno Glavnom gradu, za izgradnju stambenih jedinica za pojedince i bivše direktore KAP-a bliske buvšem režimu", navodi se u saopštenju.

Predstavnici penzionera upoznali su Bošnjak i sa, kako oni smatraju, nelegitimnom odlukom Ustavnog suda da ovaj zakon proglasi diskriminatorski, bez ijedne činjenice ili argumenta koji bi potkrijepio ovakvu odluku Ustavnog suda.

U saopštenju se navodi da penzioneri smatraju da je obrazloženje bivšeg ministra ekonomije Kavarića da je ovaj zakon u konfliktu sa Socijalnim programom iz 2014. godine neodrživo, jer se nije mogao retroaktivno odnositi na njih kao penzionere koji su nasilno otpušteni iz KAP-a 2013. godine.

"Sagovornici su se saglasili da se ovaj problem mora riješiti u što kraćem roku i da se u narednom periodu posebna pažnja mora posvetiti svim radnicima u Crnoj Gori čija su prava ugrožena", zaključuje se u saopštenju Skupštine CG.