Kontrola stalno "trči" za mjerama: Ili nema ljudi ili nema volje

Donošenje novih mjera i izmjena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ne prate i jasno razdvojene nadležnosti državnih i opštinskih organa, pa se često ne zna ko treba da kontroliše (ne)poštovanje zdravstvenih pravila protiv širenja koronavirusa

49524 pregleda 98 reakcija 57 komentar(a)
Poštovanje mjera protiv širenja koronavirusa mora biti bolje kontrolisano, Foto: Savo Prelević
Poštovanje mjera protiv širenja koronavirusa mora biti bolje kontrolisano, Foto: Savo Prelević

Inspektori i komunalni policajci u Tivtu i Budvi uspješno su vršili nadzor i sprovodili mjere protiv širenja koronavirusa, tvrde iz tih opština, gdje od juče, zbog složene epidemiološke situacije, važe rigoroznije mjere nego u drugim gradovima.

Na teritoriji opština Tivat i Budva od juče su zabranjeni javni skupovi, rad ugostiteljima i trgovinama neprehrambenim uslugama, zabranjen je rad vrtića i škola, teretana, sportskih balona...

Istovremeno, stanovništvu je preporučeno da ne napuštaju teritoriju na kojoj žive, kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.

Odgovarajući na pitanje zašto je izostala kontrola i sankcije zbog nepoštovanja mjera, ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović ​kazala je prije dva dana da “to pitanje morate da postavite Upravi policije i komunalnoj policiji koja se nalazi pod opštinama”.

Borovinić Bojović
Borovinić Bojovićfoto: Vlada Crne Gore

Kazala je da svakodnevno komuniciraju sa njima i dobijaju izvještaje na dnevnom i sedmičnom nivou, ali da “ne mogu da kontrolišu rad ovih institucija”.

Početkom jula prošle godine, na snagu je stupio Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Poštovanje mjera
foto: Boris Pejović

Dopunama su prvi put opisane situacije iz prakse, u skladu sa mjerama i naredbama koje se propisuju protiv širenja koronavirusa.

Istovremeno, definisane su i nadležnosti u sprovođenju nadzora i za nadzor zaduženi inspektori.

Tek nedavno, Ministarstvo zdravlja predložilo je i nove izmjene i, uz rigoroznije kazne, predvidjelo uključivanje i komunalnih policajaca u kontrolu sprovođenja mjera.

“Vijesti” su pitanja o nadležnostima i sprovođenju nadzora protiv širenja koronavirusa sredinom januara uputile i svim opštinama. Odgovori su stigli iz tivatske, Opštine Budva, Andrijevica, Bar, Bijelo Polje, Cetinje, Herceg Novi, Kolašin, Mojkovac, Pljevlja, Plav i Šavnik.

Kontrola u Budvi i Tivtu od početka jula do 15. januara

U Budvi, komunalna policija i inspekcija Opštine, kako su kazali, “svakodnevno su vršile kontrolu sprovođenja mjera... i tom prilikom su subjekte nadzora upozoravali na obavezno poštovanje i sprovođenje preporučenih mjera”.

“U vrijeme kada je bila donesena mjera zabrane rada ugostiteljskih objekata, tri ugostiteljska objekta su kršila zabranu, komunalna inspekcija je izašla na lice mjesta, sačinila službenu zabilješku i napravila foto-elaborat koji su predati CB Budva, koje je iste proslijedilo nadležnom tužilaštvu, koje će na osnovu dostavljene dokumentacije odlučiti da li ima elemenata za krivično gonjenje”, piše u odgovoru “Vijestima”.

Istovremeno, kako su kazali, inspekcijske službe UIP nisu utvrdile nepravilnosti - osim u periodu od 17. do 31. jula.

“Kada je turistička inspekcija utvrdila šest nepravilnosti zbog nepoštovanja mjera zaštite u ugostiteljskim objektima i tom prilikom izrekla novčane kazne na licu mjesta u vrijednosti od 15.000 eura, i u avgustu jedna novčana kazna u iznosu od 2.500 eura”, rekli su “Vijestima” iz Opštine Budva.

Od početka jula do 15. januara, kako su “Vijestima” kazali iz Opštine Tivat, inspektori su izdali 28 prekršajnih naloga u iznosu od 2.800 eura.

Nikšićke žurke nije imao ko da kontroliše, Barani djelovali “represivno”

Kad su u decembru prošle godine mediji objavili da se u Nikšiću svakodnevno organizuju dnevne žurke, načelnik nikšićke Komunalne policije Novica Milović rekao je da je ta služba izopštena iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i da nema nadležnost da kontroliše da li se u ugostiteljskim lokalima poštuju mjere.

Na pitanja o sprovođenju mjera, iz Komunalne policije u Baru, ipak, kazali su da su djelovali “represivno”.

“Tako što je (Komunalna policija) izrekla 12 prekršajnih naloga u iznosu d 3.700 eura. Prekršajni nalozi se odnose na lica koja su zatečena bez maski u toku radnog vremena, kao i dva prekršajna naloga za prekoračenje radnog vremena, u iznosu od po 500 eura. Izrečena su dva prekršajna naloga od po 500 eura vlasnicima ugostiteljskih objekata koji nisu obezbijedili sredstva zaštite koja su Zakonom propisana”, navodi u odgovoru načelnik Komunalne policije Dejan Škerović.

Dodaje da su izrečena i dva prekršajna naloga po 350 eura vlasnicima ugostiteljskih objekata, koji ne posluju u okviru DOO, te pet prekršajnih naloga po 100 eura licima koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost, jer su zatečena u ugostiteljskom objektu bez zaštitnih maski.

Podsjetio je da je u vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika na snazi bila zabrana rada ugostiteljskih objekata.

“U slučaju da je za navedene dane zabrane otvoren bilo koji ugostiteljski objekat, nadležnost spada u domen rada Uprave policije - CB Bar”, rekao je Škerović.

Portal Bar objavio je 10. januara da su tokom praznika u ugostiteljskim objektima u Baru organizovane žurke, na kojima je bilo je i osoba koje su imale rješenja o izolaciji.

Portal se pozvao na navode Komunalne policije.

Škerović je tada kazao da niko nije zaštićen od kazni, te da oni koji organizuju žurke ugrožavaju svoju i bezbjednost svih građana.

U Herceg Novom izdata su 22 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 4.500 eura.

Na Cetinju su tokom šest mjeseci podnijeti prekršajni nalozi protiv sedam fizičkih lica.

“I u zajedničkim aktivnostima sa Odjeljenjem bezbjednosti Cetinje podnesena je jedna krivična prijava protiv vlasnika ugostiteljskog objekta, kao i protiv 27 fizičkih lica zbog nepoštovanja propisane mjere samoizolacije”, rekao je načelnik Komunalne policije Prijestonice Savo Jašović.

U Kolašinu, Plavu, Mojkovcu i Šavniku bez kazni

U Kolašinu za šest mjeseci nisu izrekli nijednu mjeru kažnjavanja. “Komunalna policija i komunalna inspekcija uz ostale opštinske službe, sekretarijate i javna preduzeća, Dom zdravlja, Odjeljenje bezbjednosti, Opštinsku organizaciju Crvenog krsta su aktivno učestvovale i učestvuju u borbi protiv epidemije.

Komunalna policija i komunalna inspekcija su uvijek imali dobru saradnju sa Odjeljenjem bezbjednosti. Bili su stalno prisutni na terenu, djelovali su preventivno, upozoravavali, bili u stalnoj komunikaciji.

Sve je to uticalo da Komunalna inspekcija u proteklih šest mjeseci nije izrekla mjere kažnjavanja.

Organizatori poslovnih djelatnosti i sami građani su pozitivno reagovali na upozorenje i prevenciju i poštovali mjere i odredbe u borbi protiv epidemije”, kazali su iz kabineta predsjednika Opštine Milosava Bata Bulatovića.

Kažnjavanja nije bilo i u Mojkovcu, gdje su zaposlena tri komunalna i jedan turistički inspektor.

“Asistenciju i podršku pruža Komunalna policija, ali budući da Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti nijesu propisane sankcije koje se odnose na postupanje Komunalne policije, to ista nije bila u situaciji da izriče konkretne sankcije, ali jeste stalno bila na terenu i kad god je uočila da se ne poštuju propisane mjere, blagovremeno je obavještavala nadležne inspekcijske organe, kao i Upravu policije, radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti. U prethodnom periodu komunalna inspekcija i turistički inspektor nijesu izrekli ni jednu novčanu kaznu imajući u vidu da preventivno djelovanje daje svoje rezultate”, kazali su iz Opštine Mojkovac.

Vidoje Pićurić, v.d. načelnika komunalne policije, kratko je rekao da u Šavniku nema ni naroda, kamoli kršenja mjera.

Iz Plava su odgovorili da lokalnim organima u toj opštini nisu utvrđene nadležnosti za suzbijanje kovida.

“U okviru Opštine Plav postoje nadležni organi čiji je primaran zadatak vršenje inspekcijskog i komunalnog nadzora, a to su Sekretarijat za inspekcijske poslove i služba Komunalne policije Opštine Plav. Shodno Zakonu koji reguliše oblast suzbijanja kovida-19, istim organima, nijesu utvrđene nadležnosti za postupanje u ovakvim situacijama, zbog čega smo u prvom talasu kovid-19 mali eksplicitna ovlašćenja koja su nam data od strane Ministarstva zdravlja i po kojima smo postupali sve do polovine juna, kada su nam ista ovlašćenja ukinuta na isti način kako su nam i data, tj. uredbama o postupanju pomenutog ministarstva”, rekao je Sadam Luković, koji je do kraja 2020. bio v.d. načelnika Komunalne policije.

Do kraja 2020. kako je rekao, djelovali su preventivno.

“Ogroman strah kod naroda učinio je situaciju još lakšom po naše službe, te smo stoga imali vrlo mali broj slučajeva gdje su naši organi reagovali u smislu izricanja kazni i osnovu za isti. Naime, naše službe su prije svega zbog ograničenosti u postupanju u zadnjih šest mjeseci djelovale preventivno, te svaki ispad u nepoštovanju mjera blagovremeno registrovale i uputile dalje nadležnim organima na postupanje i reagovanje”, kazao je Luković “Vijestima”.

Preventivno su, kažu, postupali i u Andrijevici. U toj opštini, dva su komunalna inspektora i, kako su kazali, to je dovoljno.

“Nadležni inspektori nijesu izrekli nijednu novčanu kaznu, djelovali su preventivno, a ukoliko je bilo prekršaja izricane su usmene opomene”, piše u odgovoru “Vijestima”.