Inspekcija za državne puteve minimizira problem

Jadranska magistrala uništena, a krivca nema

Inspekcija za državne puteve problem prebacuje na Upravu za saobraćaj, iako oni nisu investitor radova, već JP Regionalni vodovod

16310 pregleda 39 reakcija 21 komentar(a)
Radovi na Jadranskoj magistrali ljetos, Foto: Siniša Luković
Radovi na Jadranskoj magistrali ljetos, Foto: Siniša Luković

Bez obzira što je izvođenjem radova na postavljanju cjevovoda Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje za spajanje opštine Herceg Novi na taj sistem, Jadranska magistrala u Tivtu na potezu od Seljanova do Opatova pratktično uništena, Inspekcija za državne puteve koja djeluje u sastavu Mninisarstva za kapitalne investicije, minimizira taj problem i prebacuje ga na nadzor koji je vršio kontrolu tih poslova u ime investitora, kompaniju Regionalni vodovod iz Budve.

Radove je izvodio konzorcijum Indel Inženjering-Ramel-Civil Engineer. Iako je cesta, navodno, “vraćena u prvobitno stanje“, magistrala je na ovom dijelu bukvalno uništena jer je primjetno da novi kolovoz nije ni izbliza ravan kao onaj koji je na tom dijelu postojao od ranih šezdesetih, kada je Jadranska magitrala izgrađena.

Na novoasftaltiranoj kolovoznoj traci primjetna su ulegnuća u kojima se zadržava voda, rupe koje su naknadno kopane na prethodno već iskopanim djelovima ceste popunjene su hladnim asfaltom koji se već kruni i puca, a i druga traka koja je navodno netaknuta, na više mjesta ima primjetna oštećenja od prolazaka teške građavinske mehanizacije sa gusjenicama.

Sve to, međutim, ne sekira puno Inspekciju za državne puteve koja odgovornost prebacuje na Upravu za saobraćaj iako ta Uprava na čijem je čelu Savo Parača (DPS) nije investitor ovih radova, već je to JP Regionalni vodovod.

“Naglašavamo da ne treba miješati aktivnosti inspekcijskog nadzora, sa aktivnostima stručnog nadzora nad izgradnjom infrastrukturnog objekta. Postavljena pitanja se više odnose na aktivnosti stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Za kvalitet obavljenih radova formira se stručna komisija koja u formi tehničkog pregleda daje ocjenu stanja izvedenih radova i eventualno nalaže otklanjanje nedostataka. Sljedstveno navedenom, za dobijanje odgovora na ovo pitanje potrebno je da se obratite Upravi za saobraćaj koja je izdala rješenje i uslove za obavljanje navedenih aktivnosti u trupu magistralnog puta. U svakom slučaju, Inspekcija za državne puteve će u najskorije vrijeme obići lokalitet i kroz zapisnik o zatečenom stanju sa svim deformitetima kolovoza i kolovozne konstrukcije upoznati investitora - Upravu za saobraćaj, kako bi se put doveo u prvobitno stanje, to jest stanje bezbjedno za odvijanje saobraćaja“.

To je odgovoreno “Vijestima“ iz Inspekcije za državne puteve na pitanje da li su u skorije vrijeme kontrolisali na šta liči Jadranska magistrala u Tivtu na potezu dužine oko tri kilometra gdje su do skoro trajali radovi na ukopavanju vodovodne cijevi u jednu kolovoznu traku magistrale.

“Prilikom izgradnje infrastrukturnih projekata, dolazi do oštećenja kolovoza ili njegovog dijela ili putnog objekta kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbjednost saobraćaja ili kojima se nanosi šteta javnom putu i tada je inspektor za državne puteve obavezan da naredi otklanjanje nedostataka na javnom putu, njegovom dijelu i putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbjednost saobraćaja”, objasnili su iz te inspekcije, ali nisu ponudili objašnjenje zašto to do sada nisu već učinili kada je “i iz aviona vidljivo” koliko je devastirana Jadranska magistrala u Tivtu.

Posljednja kontrola obavljena 1. decembra

Iz inspekcije za državne puteve kazali su da su posljednji put stanje na ovom dijelu magistrale kontrolisali 1. decembra prošle godine kada je magistrala još u najvećoj mjeri bila prekopana.

“Tada su zapisnički konstatovani nedostaci i naložene mjere na upodobljavanju saobraćajne signalizacije i stvaranja uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja u zoni izvođenja radova u trupu magistralnog puta“, poručili su iz inspekcije.

Istakli su da je građevinsku dozvolu za gradnju “složenog inženjerijskog objekta” - vodovoda za Herceg Novu i trupu magistrale kroz Tivat, još 2014. izdalo tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, nakon čega je Uprava za saobraćaj propisala saobraćajno-tehničke ulove za izradu projektne dokumentacije, odnosno saglasnost na revidovani glavni projekat.

“Revidovanim glavnim projektom je precizno definisana tehnologija izvođenja radova na izgradnji novog cjevovoda i sanacija nastalih oštećenja. Izvođač radova i nadzorni organ su dužni da obezbijede potpunu implementaciju glavnog projekta u fazi izvođenja radova“, objasnili su iz Inspekcije za državne puteve, ali nisu objasnili kako je moguće da su radovi okončani, a taj dio jedne od najprometnijih i najopterećenijih državnih saobraćajnica u Crnoj Gori bukvalno urnisan i ko će zbog toga da odgovara.

Preporučujemo za Vas