Utvrđena povreda prava u slučaju kandidata na konkursu Ministarstva odbrane

Podnosilac pritužbe je Instituciji zaštitnika kazao da iako metodologija propisuje kriterijum fizičke provjere, nije bilo nikakve i da taj kriterijum ne može da stoji u obrazloženju odluke

22643 pregleda 4 komentar(a)
Sjedište Ministarstva odbrane, Foto: Luka Zeković
Sjedište Ministarstva odbrane, Foto: Luka Zeković

Ministarstvo odbrane povrijedilo je kandidatu za radno mjesto instruktora za engleski jezik pravo koje je garantovano Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, utvrdila je Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Konkretna povreda odnosi se na pravo na obrazloženu odluku, kao segment prava na pravično suđenje.

"Obrazloženja odluka izuzetno su važna, jer je nedostatak relevantnih i uvjerljivih razloga za njeno donešenje, prvi i i najvažniji znak koji upućuje na arbitrerno odlučivanje", navodi se u mišljenju koje potpisuje zamjenica zaštitnika Snežana Armenko.

Ministarstvo je u septembru raspisalo konkurs za mjesto instruktora u Centru za obuku u Danilovgradu.

Podnosioc pritužbe obaviješten je da nije primljen, a zamjenica zaštitnika konstatuje da obavještenje ne sadrži datum sačinjavanja, kao ni naznačenje odluke o izboru (poslovnu oznaku, datum donošenja, kao ni lice koje izabrano).

Podnosilac pritužbe je Instituciji zaštitnika kazao da iako metodologija propisuje kriterijum fizičke provjere, nije bilo nikakve i da taj kriterijum ne može da stoji u obrazloženju odluke.

Kazao je i da se prednost dala mlađima, da nigdje u metodologiji se ne ocjenjuje i ne vrednuje prethodno radno iskustvo pa bi mogao zaključiti da je "u karijeri mogao predavati engleski jezik na Kembridžu, ali zbog svojih 39 godina i tada ne bi bio dovoljno dobar za Centar za obuku u Danilovgradu".

Na osnovu toga zaključuje da su godine života bitnije od struke, znanja i kompetencija.

Iz resora odbrane su kazali da su neosnovani navodi podnosioca pritužbe u odnosu na godine života.

"S obzirom da MO postupa u skladu sa smjernicama iz najvažnijih strateških dokumenata odbrane, pa je tako u Strategijskom pregledu odbrane iz 2018. godine koji je usvojila Vlada navedeno da ‘stanje u oblasti ljudskih resursa karakteriše: neizbalansirana struktura ljudstva, nepovoljna starosna i kvalifikaciona struktura...’", navodi se u izjašnjenju resora.

Potvrđuju da je došlo do očigledne greške prilikom evidentiranja odluka i obavještenja kandidatima prijavljenim na navedeni oglas.

Iz dostavljenog izjašnjenja Ministarstva i pribavljene dokumentacije, prema mišljenju Armenko, nije se moglo utvrditi da li je komisija sačinila pisani akt o intervjuu sa kandidatima, na osnovu kojeg bi se moglo utvrditi kako su oni ocijenjeni po određenim kriterijumima, na koja konkretna pitanja su odgovarali i da li je za svako pojedinačno ocjenjivanje dato obrazloženje.

Imajući u vidu da sprovođenje usmenog intervjua u velikoj mjeri zavisi od subjektivnog utiska članova komisije o nastupu i kvalitetima kandidata a koji može presudno uticati na odluku o izboru kandidata, zamjenik zaštitnika smatra da je neophodno obezbijediti visok nivo transparentnosti dobijenih rezultata.

"Drugačije postupanje bi moglo stvoriti utisak pristrasnog ocjenjivanja, što bi za posljedicu imalo ugrožavanje integriteta provjere sposobnosti i transparentnosti zapošljavanja, kao i do gubljenja povjerenja u rad nadležne komisije, odnosno njene nezavisnosti, objektivnosti i profesionalnog obavljanja njenih poslova", navodi se u mišljenju.

Armenko je dala preporuku Ministarstvu da, između ostalog, u budućim i sličnim situacijama, odluke o izboru kandidata dostavlja svim učesnicima konkursa, jer bi takvo postupanje predstavljalo dobru praksu.

Bonus video: