MUP pozvao zainteresovane da se prijave za v.d. generalnih direktora u više direktorata

Kako se navodi u obavještenju koje je objavljeno na sajtu MUP, kandidati moraju imati VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, u skladu čl.24 stav 3 sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima

10263 pregleda 9 komentar(a)
Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, Foto: Savo Prelević
Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, Foto: Savo Prelević

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) pozvalo je zainteresovane kandidate da se prijave za vršioce dužnosti (v.d.) generalnih direktora u Direktoratu za normativne poslove i razvoj, Direktoratu za bezbjednosno-nadzorne poslove, Direktoratu za upravne poslove, državljanstvo i strance, Direktoratu za zaštitu i spašavanje i Direktoratu za evropske poslove, međunarodniu saradnjju i programe podrške.

Kako se navodi u obavještenju koje je danas objavljeno na sajtu MUP, kandidati moraju imati VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, u skladu čl.24 stav 3 sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

"Rok prijave zainteresovanim kandidatima je tri dana. Uz prijavu je potrebno dostaviti: CV, preporuke (ukoliko ih ima) i motivaciono pismo", piše u obavještenju koje potpisuje Sergej Sekulović, ministar unutrašnjih poslova.

Navodi se da će pregled prijava, vršiti tročlana Komisija, u čijem sastavu će biti dva člana sa iskustvom u oblasti rada i jedan član sa iskustvom u upravljanju ljudskim resursima.

"Navedena Komisija, nakon pregleda prijava, bez prethodne međusobne razmjene mišljenja ocjenjuje svaku prijavu, ocjenom od 1-3. Konačna ocjena se dobija tako što se ukupan zbir bodova sva tri člana Komisije dijeli sa brojem članova Komisije. Kandidati koji dobiju preko 2,5 boda su kandidati za intervju. Intervju sprovodi starješina organa, odnosno resorni ministar za direktora uprave, odnosno drugog pravnog lica, kojem pomaže lice odgovorno za oblast upravljanja ljudskim resursima i/ili nezavisni ekspert za zapošljavanje. Nakon sprovedene procedure, članovi Komisije sačiniće izvještaj, koji mora biti dostavljen Vladi, uz svaki predlog za određivanje vršilaca dužnosti i mora sadržati razloge zbog kojih se daje određeni predlog. Predlog za određivanje vršioca dužnosti koji ne bude sadržao navedeni izvještaj, neće biti razmatran na sjednicama Vlade", poručili su iz MUP.

Bonus video: