AZK: Pomoć Opštine Žabljak za struju i grijanje zakonita

Skijalište Savin kuk i 10 žabljačkih hotela opštinska vlast će pomoći sa 22,766 eura

1453 pregleda 1 komentar(a)
Korist od pomoći će imati svi ugostitelji koji zavise od popunjenosti hotela: Žabljak, Foto: Boris Pejović
Korist od pomoći će imati svi ugostitelji koji zavise od popunjenosti hotela: Žabljak, Foto: Boris Pejović

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) ocijenila je da je planirana pomoć Opštine Žabljak o subvencionisanju troškova grijanja hotelima i troškova struje za skijalište Savin kuk u skladu sa zakonom o dodjeli državne pomoći, kao i da je to privremena državna pomoć koja je dobro usmjerena kako bi se ublažila šteta nastala za zdrava preduzeća i da bi se očuvao kontinuitet ekonomske aktivnosti za vrijeme i nakon pandemije koronavirsa.

Nacrtom odluke predsjednika Opštine Žabljak Veselina Vukićevića, koja je AZK dostavljena 27. decembra prošle godine predviđeno je da se u januaru ove godine, a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije, isplati bespovratni novac u ukupnom iznosu od 22,766 eura.

Pravo na subvenciju troškova grijanja ostvaruju hoteli koji je predložila NVU “Turističko udruženje Žabljak”, koji su na dan donošenja opštinske odluke registrovani za obavljanje djelatnosti hotela u skladu sa zakonom i koji nijesu imali teškoće u poslovanju na kraju decembra 2019. godine. Uz to, pomoć ostvaruje i “Turistički centar Durmitor“ za subvenciju troškova električne energije za napajanje ski-liftova i žičare na skijalištu Savin kuk, koji je dio “Turističkog centra Durmitor”.

Odlukom je definisano da onaj ko dobije pomoć mora u januaru raditi bez prekida, dok će se u slučaju zabrane rada ugostiteljskih objekata iznos naknade isplaćivati u dijelu koji je srazmjeran broju dana kada je objekat bio otvoren.

Na spisku se nalazi 10 hotela i to Enigma (1.100 eura subvencija), Pavlović (833,33 eura), Zlatni bor (1,250 eura), Lovac (1,250 eura), Polar star (3.050 eura), Žabljak (1.000 eura), Soa (750 eura), Ski (4,333 eura), Gorske oči (2.700 eura) i MB (2.000 eura). Za “Turistički centar Durmitor“ planirana je subvencija od 4.500 eura.

“Prema navodima Opštine Žabljak predviđene mjere imaju za cilj ublažavanje negativnih efekata na poslovanje korisnika pomoći, izazvanih pandemijom koronavirsa. Osim toga, ova mjera će posredno pozitivno uticati i na ostale subjekte iz oblasti ugostiteljstva (kafe barovi, restorani, picerije...), uzimajući u obzir da njihovo poslovanje zavisi od popunjenosti hotela”, objašnjeno je iz Opštine, dodajući da se mjera odnosi isključivo na privredne subjekte koje obavljaju ugostiteljsku djelanost - hoteli i skijalište.

“Opština Žabljak planira da dodijeli državnu pomoć od 11 do 50 korisnika državne pomoći, pri čemu procijenjeni broj korisnika ne prelazi 11 pravnih lica (korisnika državne pomoći). S obzirom na to da je državna pomoć u cilju suzbijanja negativnih posljedica po ekonomiju, izazvanih pandemijom koronavirusa dodjeljivana i sa nacionalnog nivoa kroz tri paketa vladinih socio-ekonomskih mjera neophodno da opština Žabljak kumulira državne pomoći za kovid-19 koje se dodjeljuju sa svih nivoa vlasti i osigura da zbir svih primljenih državnih pomoći ne premaši najviši dozvoljeni iznos 800 hiljada eura po korisniku, u bruto iznosu”, piše u rješenju Agencije.

Pomoć objaviti na internet stranici opštine i unijeti je u kovid registar

Agencija je obavezala Opštinu Žabljak da na svojoj internet stranici objavi relevantne informacije o svakoj pojedinačnoj pomoći dodijeljenoj u svrhu podrške za kovid-19, u roku od 12 mjeseci od trenutka dodjele, da Agenciji najkasnije, do 30. juna ove godine dostavi popis državnih pomoć u svrhu podrške ekonomiji u aktuelnoj pandemiji, osigura vođenje detaljne evidencije koja sadrži sve informacije potrebne kako bi se utvrdilo da su ispunjeni propisani uslovi.

“Ova evidencija mora se čuvati 10 godina nakon dodjele pomoći i na zahtjev dostaviti Agenciji”, navodi se u rješenju.

Opština je obavezana da sve pomoći unese u kovid registar.

Bonus video: