dogovor svih strana

Izabrana lokacija za vrtić u Baru

Iz ministarstava su kazali da ase planira izrada urbanističko-tehničkih uslova koji će predstavljati osnov za raspisivanje pozivnog Konkursa na kojem će učestvovati referentni arhitektonski biroi iz zemlje i regiona, saglasno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata

9770 pregleda 172 reakcija 11 komentar(a)
Bratić u posjeti inicijativi "Držati uspravno" u januaru posjetila Bar, Foto: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Bratić u posjeti inicijativi "Držati uspravno" u januaru posjetila Bar, Foto: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Lokacija za vrtić u Baru je pronađena angažovanjem Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a u dogovoru sa lokalnom upravom Opštine Bar i predstavnicima građanske inicijative „Držati uspravno“.

Čempresi u dvorištu dvije srednje škole posječeni su u januaru 2019. Vlada Crne Gore, na čelu sa Duškom Markovićem, je mjesec dana kasnije odustala od gradnje na ovom mjestu navodeći da neće vrtić graditi na silu, sa kordonima policije.

Kako se navodi u saopštenju koje potpisuju Ministarstvo prosvjete, kulture, nauke i sporta i resor na čijem je čeli Ratko Mitrović, lokacija je u vlasništvu države sa pravom raspolaganja Vlade Crne Gore.

"Lokacija se nalazi u zahvatu DUP-a „Topolica-Bjeliši“, zona-C, blok 4 i čine je dvije urbanističke parcele: UP-60 i UP-61, ukupne površine 6 340 m2, u neposrednoj blizini Centra za suptropske kulture Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore", piše u saopštenju.

Iz ministarstava su kazali da se planira izrada urbanističko-tehničkih uslova koji će predstavljati osnov za raspisivanje pozivnog Konkursa na kojem će učestvovati referentni arhitektonski biroi iz zemlje i regiona, saglasno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata.

"U budućem periodu oba resora će intenzivno raditi na realizaciji projekta u saradnji sa Opštinom Bar, o čemu će redovno obavještavati javnost. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta na samom početku svog rada odlučilo je da pažnju posveti izgradnji novog vrtića u Baru. Protesti u toj opštini, sječa čempresa u dvorištu barske gimnazije i nezadovoljstvo građana zbog takve situacije opredijelili su naše Ministarstvo da uloži napor da se stvari pomjere sa mrtve tačke."

Tim povodom Vesna Bratić je u januaru posjetila Bar, obišla dvorište gimnazije i razgovarala sa predstavnicima građanske inicijative „Držati uspravno“ i tada saopštila da će da jedan od prioritetnih zadataka u radu Ministarstva biti taj da grad u najskorije vrijeme dobije vrtić.

"Nakon posjete ministarke Bratić, u koordinaciji sa ministrom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratkom Mitrovićem i njegovim timom, predstavnicima Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i građanskom inicijativom dogovorena je zajednička saradnja kako bi se pristupilo ostvarenju ovog cilja. Novac za realizaciju ovog važnog projekta za sektor obrazovanja, obezbijeđen je iz kreditnih sredstava sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB) i iz Kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore", piše u saopštenju ministarstava.

Preporučujemo za Vas