Pomorci bez vakcine ne mogu nazad na brodove

Veliki dio pomoraca nema privilegiju izbora, već mora da se uklopi u zahtjeve poslodavaca

28862 pregleda 319 reakcija 41 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Predsjednik Upravnog odbora Unije pomoraca Crne Gore (UPCG) kapetan duge plovidbe Neđeljko Radulović, ukazao je, u otvorenom pismu ministarki zdravlja Jeleni Borovinić Bojović, Insititutu za javno zdravlje i predstavnicima Ministarstva kapitalnih investicija nadležnim za pomorstvo Zoranu Radunoviću i Vladanu Radonjiću, da sada kada je u Crnu Goru već stigao osjetniji broj vakcina protiv koronavirusa, treba razmisliti i o prioritetima za vakcinaciju stanovništva.

Iz UPCG su ranije državnim organima sugerisali da bi trebalo nabaviti i opredijeliti određen broja vakcina za potrebe pomoraca, jer će određene pomorske kompanije sasvim izvjesno tražiti vakcinu kao obaveznu za ukrcaj pomoraca na brod, odnosno smjenu posade. Takođe, u EU je pokrenuto pitanje potrebe izdavanja potvrde nakon obavezne vakcinacije za sve one koji namjeravaju putovati (tzv. COVID pasoš), a međunarodne organizacije su već u uslovima pandemije koronavirusa pomorce prepoznale kao izuzetno bitan segment društva bez koga svjetska privreda ne može funkcionisati i založile se da im se omogući lakši prelazak granica i, gdje je to moguće, prioritetna imunizacija.

UPCG je već državnim organima iskazala mišljenje da pomorci “treba da se smatraju prioritetima ako zatraže vakcinaciju, te da razloge i eventualne posljedice moramo predstaviti Institutu za javno zdravlje, kako bi blagovremeno mogli i reagovati”. Singapur je nedavno postao prva država u svijetu koja je pomorce i državno osoblje angažovano u pomorskoj administraciji proglasilo prioritetom za vakcinaciju protiv koronavirusa, kao i osoblje angažovano u avijacijskom sektoru.

“Svjesni komplikovanosti procesa nabavki vakcina, a i kao društveno odgovorna organizacija, nijesmo htjeli potencirati pitanje prioriteta vakcinacije pomoraca u proteklom periodu, već smo nakon našeg prethodnog obraćanja dali vremena da vakcine zaista i stignu u Crnu Goru te da počne vakcinacija najugroženijih kategorija stanovništva. Razumijemo osjetljivost trenutka u kojem se Crna Gora nalazi, ali veliki dio naših pomoraca zaista nema privilegiju izbora, već se uklapamo u zahtjeve inostranih poslodavaca. Moramo naglasiti da pojedini brodovlasnici vakcinaciju protiv virusa Kovid-19 već postavljaju kao uslov za radno angažovanje posade na brodovima. Vakcinacija vjerovatno neće biti neophodna svim pomorcima, zato vas molimo da nađete načina da obezbijedite određeni broj vakcina po većem prioritetu za one pomorce kojima se to postavlja kao obavezan uslov za ukrcaj na brod, odnosno za ostvarivanje radnog angažmana”, naveli su iz UPCG.

Predsjednik UO UPCG kapetan Neđeljko Radulović je istakao da ministarki Borovinić Bojović koja je i sama ljekar ne treba objašnjavati važnost koju Međunarodno uvjerenje o vakcinisanju, odnosno Žuta knjižica koja je sastavni dio obavezne dokumentacije koju pomorci moraju imati, ima u realizaciji profesionalnih aranžmana pomoraca.

“Iz tog razloga bi vas molili da se nađe adekvatan način da se vakcinacije pomoraca protiv virusa Kovid-19 adekvatno zavedu, odnosno da se izda odgovarajuća potvrda na engleskom jeziku u skladu sa trenutno važećom pravnom legislativom, a kasnije i u skladu sa najavljenim EU ‘Digital Green Pass’ procedurama, odnosno Digitalnom sertifikatu o vakcinaciji, a čija implementacija je u Briselu najavljena za sredinu tekuće godine“, zatražili su iz UPCG od Ministarstva zdravlja.

Iz UPCG su uvjereni da veliki novčani prihodi koje crnogorski pomorci godišnje donesu u Crnu Goru “zaslužuju dodatnu pažnju nadležnih institucija u smislu vakcinacije protiv aktuelnog koronavirusa i nesumnjivo opravdavaju činjenje svih napora u cilju olakšavanja odlaska na brod, odnosno uklanjanja prepreka u vidu kašnjenja aplikacije vakcina protiv virusa Kovid-19“.

“Uz dužno poštovanje prema svim segmentima crnogorske privrede, ostajemo pri uvjerenju da je aktuelna epidemija dodatno istakla važnost koju crnogorski pomorci predstavljaju za crnogorski finansijski sistem, a samim tim u značajnoj mjeri i za socijalnu stabilnost u opštinama u kojima je pomorstvo tradicionalno dominantna djelatnost. Koristimo ovu priliku da vas podsjetimo na činjenicu da, osim turizma, crnogorski pomorci kao naš najbolji izvozni proizvod, za Crnu Goru predstavljaju privredni segment od izuzetne važnosti. S obzirom na to da će aktuelna pandemija nesumnjivo afektirati i sljedeću turističku sezonu, vjerujemo da je sasvim suvišno naglašavati nivo pažnje koju je potrebno posvetiti pomorcima te pospješiti njihovu spremnost za ostvarivanjem radnih angažmana odnosno prava na rad“, poručili su iz UPCG predstavnicima Vlade i IJZ.

Ističu da je stoga, pitanje prioriteta vakcinacije pomoraca, a koji iskažu želju i potrebu za vakcinom protiv koronavirusa “svakako tema kojoj Ministarstvo zdravlja, IJZCG, NITAG, pa i resorno Ministarstvo kapitalnih investicija treba da posvete maksimalnu pažnju u što skorije vrijeme“.

“Za očekivati je da određeni broj naših pomoraca sa nepovjerenjem gleda na Nacionalnu strategiju za uvođenje, distribuciju i primjenu Kovid-19 vakcina usvojenu u decembru 2020. godine. Naročito kad znamo da su u njoj pomorci na samom začelju prioriteta, bez obzira na njihov status zaposlenih u službama od posebnog značaja, a koji je kao takav verifikovan od strane crnogorske administracije i Međunarodne pomorske prganizacije (IMO). Osim toga, crnogorski pomorci još dobro pamte činjenicu da zbog nespremnosti zdravstvenog sistema da odgovori na njihove potrebe, veliki broj kolega je bio primoran PCR testove odrađivati u inostranstvu, odnosno na otvorenom prostoru međugraničnog prelaza sa Hrvatskom. Nadamo se da na slične akcije nećemo biti primorani i po pitanju aktuelne vakcinacije”, poručio je kapetan Radulović nadležnima u državi, podsjećajući da Ministarstvo zdravlja do sada nije odgovorilo na mejl slične sadržine kojim mu se UPCG obratila još 15. januara.

Bonus video: