pokrenula međunarodna organizacija rada

Poslanicima predstavili Konvenciju o nasilju i zlostavljanju na radnom mjestu

Cilj inicijative je apel na poslanike Skupštine Crne Gore, ali i na javnost da pokrenu konsultacije o ratifikaciji ove Konvencije koja je prvi, ikada usvojen, međunarodni standard za borbu protiv nasilja i uznemiravanja u svijetu rada

3625 pregleda 0 komentar(a)
Foto: PR Centar
Foto: PR Centar

Poziv na konsultacije o ratifikaciji Konvencije 190 Međunarodne organizacije rada (MOR) kojom se tretira nasilje i zlostavljanje na radnom mjestu centralna je tema inicijative koju je pokrenula MOR povodom ovogodišnjeg Dana žena, saopšteno je iz PR Centra.

Cilj inicijative je apel na poslanike Skupštine Crne Gore, ali i na javnost da pokrenu konsultacije o ratifikaciji ove Konvencije koja je prvi, ikada usvojen, međunarodni standard za borbu protiv nasilja i uznemiravanja u svijetu rada.

Tim povodom, danas je u holu Skupštine postavljen informativni punkt za poslanike i posjetioce na kojem će poslanici i posjetioci imati priliku da se informišu o važnosti ove Konvencije koja definiše pojam nasilja i zlostavljanja na radnom mjestu i daje niz preporuka, među kojima su i one koje se odnose na djelovanje i odluke Vlada zemalja potpisnica.

Nasilje na poslu
foto: PR Centar

Time se daje konkretan doprinos položaju žena i na pravi način djeluje u duhu 8. marta i njegovih tekovina, jer nasilje i zlostavljanje, po Konvenciji, predstavljaju kršenje ljudskih prava i imaju nesrazmjerno veći uticaj na žene. Zato ova Konvencija i njene preporuke daju doprinos ključnim naporima MOR-a na postizanju socijalne pravde i humanijeg društva.

Poštovanje je preduslov za dostojanstveno radno mjesto, bez kojeg nema socijalne pravde. Ne smije biti tolerancije prema nasilju i uznemiravanju, na radnom mestu, niti bilo gdje.

Nasilje na poslu
foto: PR Centar

Potvrđivanjem Konvencije, shodno preporuci Socijalnog savjeta, Crna Gora bi:

  • napravila iskorak u zaštiti svih koji rade (uključujući pripravnike i volontere, kao i poslodavce), u svim sektorima, zanimanjima i vrstama radnih aranžmana;
  • preduprijedila i bolje riješila probleme zlostavljanja kombinacijom politika i pravnih alata;
  • dobila jasne smjernice za djelovanje nadležnih organa i socijalnih partnera
Nasilje na poslu
foto: PR Centar

Ovu inicijativu sprovodi MOR, uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i Fonda za dobru upravu, koji podržava, između ostalog, i napore zemalja u postizanju otvorenih i inkluzivnih društava i ekonomija.

Preporučujemo za Vas