Ministarstvo kapitalnih investicija:

Oštećenje korita nezavisno od radova na auto-putu

Ministarstvo reagovalo povodom optužnog predloga protiv kompanije CRBC

10258 pregleda 1 komentar(a)
Radovi na auto-putu Bar-Boljare, Foto: Luka Zeković
Radovi na auto-putu Bar-Boljare, Foto: Luka Zeković

Povodom podnošenja optužnog predloga Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu protiv kineske kompanije CRBC zbog devastacije Tare, iz Ministarstva kapitalnih investicija saopštili su da su se te aktivnost odvijale nezavisno od realizacije projekta autoputa Bar-Boljare.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) podnijelo je Osnovnom sudu optužni predlog protiv kompanije CRBC i odgovornog lica H.S., zbog krivičnog djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje. On se odnosi na iskopavanje šljunkovitog materijala iz korita Tare, kao i izgradnju obaloutvrde desne strane korita rijeke.

Kako je “Vijestima” saopšteno iz ODT, ti su radovi izvođeni tokom oktobra 2019. godine bez prethodno podnijete prijave za građenje i propisane dokumentacije, mimo revidiranog glavnog projekta i bez saglasnosti nadležnih institucija. Kako su kazali u ODT, prethodno nijesu bile utvđene ni mjere zaštite životne sredine. Time je, tvrde, izazvano oštećenje životne sredine u većoj mjeri i na širem prostoru.

“Povodom podnošenja optužnog predloga Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu prema Osnovnom sudu u tom gradu kojim se sumnjiči kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC) u vezi sa devastacijom korita rijeke Tare 2019. godine, a koje se dovodi u vezi sa izgradnjom auto-puta na potezu od Podgorice do Kolašina, Ministarstvo kapitalnih investicija, kao pravni sljedbenik Ministarstva saobraćaja i pomorstva, bez namjere da ulazi u pitanja iz domena nadležnosti drugih institucija, ukazuje da se date aktivnosti povodom kojih je podnesen optužni predlog, odvijaju nezavisno od realizacije projekta autoputa Bar-Boljare.

Na lokalitetu petlje Mateševo, u sklopu izvođenja radova na samoj petlji i na prilaznim rampama planirani su i radovi na regulaciji rijeke Tare, a sve po odobrenom glavnom projektu, odnosno na osnovu građevinske dozvole. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na ovom lokalitetu, kao i duž cijele trase auto-puta vrši imenovani nadzorni organ, francusko-italijanski konzorcijum Ingerop-Geodata, koji kontroliše da li se radovi izvode u skladu sa glavnim projektom, kao i nizom prateće tehničke dokumentacije kojom je definisana metodologija izvođenja radova. Pored zakonske i ugovorne nadležnosti nadzornog organa, u kontroli izvođenja radova značajnu ulogu imaju i nadležne inspekcijske službe.

Kada je riječ o često pominjanoj netrasparentnosti, javnost podsjećamo da je Ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac-Mateševo svojevremeno dostavljan poslanicima Skupštine Crne Gore čime je napravljen presedan u odnosu na dotadašnju praksu i isti je objavljen u Službenom listu Crne Gore broj 54/14, dok se u tehničku dokumentaciju može ostvariti uvid. U prethodnom periodu nadležno Ministarstvo je bilo na raspolaganju i dostavljalo svu dokumentaciju nadležnim organima, uključujući i UNESCO u vezi sa pitanjem zaštite korita rijeke Tare.

Snažno posvećeni očuvanju i unapređenju zaštite životne sredine izražavamo uvjerenje da će se sve aktivnosti na izgradnji auto-puta nastaviti sprovoditi odgovorno i u skladu sa primjenjivim propisima, procedurama, standardima i dobrom međunarodnom praksom, postavljajući investicione ciljeve i ciljeve zaštite životne sredine kao komplementarne, a ne suprotstavljene”, navodi se u reagovanju Ministarstva kapitalnih investicija.