"žene donose pozitivan uticaj na prakse sprovođenja zakona"

Povećano učešće žena u policiji doprinosi većem povjerenju

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je naveo da procenat zastupljenosti žena u Upravi policije nije na zadovoljavajućem nivou, posebno na rukovodećim pozicijama i u operativnom sastavu

4235 pregleda 1 komentar(a)
Foto: OSCE
Foto: OSCE

Povećano učešće žena u policijskom sektoru doprinosi povećanju povjerenja javnosti u policiju, ocijenjeno je na onlajn /online/ događaju na kojem je predstavljen OEBS-ov projekat "Povećanje i podrška učešću žena na svim nivoima rada u policiji Crne Gore".

Navodi se da je završni događaj pilot projekta, sprovedenog u Crnoj Gori između jula prošle i februara ove godine, okupio 67 učesnika iz Crne Gore i regionalnih i međunarodnih organizacija, kako bi procijenili status učešća žena u crnogorskoj policiji i razmijenili iskustva policajaca i policajki različitih nivoa staža.

"Studija uključuje konkretne i prilagođene preporuke za podršku Crnoj Gori u daljem unapređivanju učešća žena na svim nivoima rada policije", kazali su iz OEBS-a.

Koordinatorka Odjeljenja za borbu protiv transnacionalnih prijetnji u Sekretarijatu OEBS-a, Alena Kupchyna kazala je da je taj događaj prekretnica u zajedničkim naporima da se poboljša učešće žena – u društvima i u sprovođenju zakona.

"Ovdje smo danas jer želimo da ubrzamo promjene, napravimo konkretan napredak i budemo zagovornici ravnopravnog učešća žena i muškaraca u društvu kao cjelini. Ključno je da policijsko osoblje što više odražava zajednice kojima služi", rekla je Kupchyna.

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović kazao je da OEBS-ov projekat nudi svojevrsnu mapu puta, kako za Ministarstvo i Upravu policije, tako i za sve druge relevantne društvene aktere.

On je naveo da procenat zastupljenosti žena u Upravi policije nije na zadovoljavajućem nivou, posebno na rukovodećim pozicijama i u operativnom sastavu.

"U prilog ovoj činjenici ide statistika koja pokazuje da je svega 15,9 odsto žena među policijskim službenicima, dok je 84,1 odsto muškaraca. Ovakvo stanje ima svoje uporište u patrijarhalnim obrascima crnogorskog društva, i ovo je segment na kojem se mora djelovati kroz multidisciplinaran pristup", kazao je Sekulović.

Savjetnica u Švedskom predsjedavanju OEBS-om u ovoj godini, Maria Gratschew, rekla je da su podrška razvoju policije i reformama među ključnim elementima u sadašnjem OEBS-ovom mandatu i prioritetima policijskog rada.

"Što uključuje i izgradnju partnerstva između policije i javnosti, stvaranje multi-etničkih policijskih službi i promociju rodne ravnopravnosti", navela je Gratschew.

Ambasador Italije u Crnoj Gori Luca Zelioli rekao je da bi sprovođenjem preporuka u okviru OEBS-ove studije, Crna Gora mogla da postane vodeći primjer u rodnoj ravnopravnosti među službama za sprovođenje zakona na zapadnom Balkanu.

"Ovo bi predstavljalo veliki korak naprijed ne samo za policijsku upravu, već i za cijelo crnogorsko društvo, pomažući u rušenju tradicionalnih obrazaca koji, nažalost, i dalje ometaju ženski doprinos u toliko mnogo oblasti", naveo je Zelioli.

Ambasador Slovačke u Crnoj Gori Boris Gandel rekao je da se sveobuhvatna sigurnost može postići samo ako su svi u populaciji uključeni.

"Smisleno uključivanje žena u sve sfere javnog i privatnog života od vitalnog je značaja za bezbjednost i razvoj društava", smatra Gandel.

Zamjenica šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Siv-Katrine Leirtroe, kazala je da istraživanja pokazuju da se profesionalnost policije poboljšava povećanim učešćem policajki, zajedno sa kvalitetom usluga koje pružaju javnosti.

"Žene donose pozitivan uticaj na prakse sprovođenja zakona, a policajke pomažu u poboljšanju odnosa policije i zajednice", navela je Leirtroe.

Misija OEBS-a u Crnoj Gori predstavila je šest video snimaka kampanje za javno informisanje koji promovišu žene kao policajke, sa sloganom "Mi smo snaga tima - Za više žena u policiji", a kampanja će biti pokrenuta u Crnoj Gori ovog proljeća.

Projekat je, kako je saopšteno, vodila Jedinica za strateška policijska pitanja Odjeljenja za transnacionalne pretnje Sekretarijata OEBS-a, a sproveden je u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku vlada Italije i Slovačke.