TRAŽE JAVNO IZVINJENJE

LGBT Forum Progres: Naši aktivisti riješili slučaj, obmanjujuće informacije narušavaju ugled i Upravi policije i nama

"Naši aktivisti su riješili cjelokupan slučaj, na način što su sa svim činjenicama, dokazima i indikacijama upoznali policiju, te u konačnom doveli do toga da V.A. samostalno prizna da je cjelokupni napad bio isceniran"

44111 pregleda 218 reakcija 53 komentar(a)
Foto: LGBT Forum Progres
Foto: LGBT Forum Progres

LGBT Forum Progres saopštio je da je njihov član i štićenik Skloništa za LGBTIQ V.A. iz mnjima nepoznatih razloga sam sebi nanio povrede.

Oni traže od nadležnih institucija da u daljem postupku urade svoj posao i V.A: adekvatno procesuiraju u skladu sa zakonom.

U saopštenju se navodi i da su aktivisti ove organizacije riješili cjelokupan slučaj i pozvali Upravu policije da ispravi svoje saopštenje i u njemu navede isto.

Iz LGBT Forum Progres navode i da su tokom cijelog trajanja procesa, njihov tim i Uprava policije "konstatno dovođeni u zabludu", te da su "navođeni da vjerujemo da se zaista radi o napadu na pojedinca koji je i ranije bio žrtva nasilja".

"Ono na šta posebno želimo da ukažemo jesu navodi Uprave policije, koje cijenimo kao netačne, a kojima je konstatovano da je ovaj slučaj rasvijetljen od strane policije. Naime, ovo nije zasnovano na onome što se stvarno desilo, jer su naši aktivisti riješili cjelokupan slučaj, na način što su sa svim činjenicama, dokazima i indikacijama upoznali policiju, te u konačnom doveli do toga da V.A. samostalno prizna da je cjelokupni napad bio isceniran. Ovim putem tražimo od Uprave policije da izvrši dopunu i korekciju originalnog saopštenja, kako bi sve činjenice koje smo gore naveli bile tačno reflektovane i sa njima upoznata cijelokupna javnost, jer ovako parcijalne i obmanjujuće informacije narušavaju ugled i Uprave policije i LGBT Forum Progresa", navodi se u saopštenju.

Pozvali su Upravu policije da što hitnije dopuni pomenuto saopštenje i uputi javno izvinjenje, "kako bi izbjegli eventualno dalje pokretanje postupka protiv njih i potraživanje odštete za nanijetu povredu ugleda naše organizacije i cjelokupne LGBTIQ zajednice".

"U narednim danima ćemo sve naše domaće i međunarodne partnere, koji su iskazali veliku brigu i saosjećanje povodom ovog slučaja, upoznati sa svim činjenicama i novonastalim okolnostima".

U saopštenju foruma Progres se navodi da su kao organizacija koja pruža usluge podrške LGBTIQ osobama žrtvama nasilja, kroz program LGBTIQ Skloništa za V.A. obezbijedili svu neophodnu pomoć.

"Nakon saznanja da je V.A. navodno napadnut u noći 3. marta, korisniku smo odmah pružili podršku na terenu, odnosno u urgentnom centru i Centru bezbjednosti Podgorica. U tom trenutku nisu postojale nikakve indicije da se radi o samopovrjeđivanju, već je urgentnost i ozbiljnost situacije zahtijevala da o slučaju upoznamu širu javnost, kao i u svim slučajevima do sada. Duboko smo šokirani saznanjem da je u pitanju ovakav vid ponašanja pojedinca moguć, jer se ništa slično nije desilo u skoro deceniji naše prakse u pružanju podrške žrtvama nasilja", navodi se iz među ostalog u saopštenju LGBT Foruma Progres.

Preporučujemo za Vas