Ravnopravnost i ako se krši zakon?

Ministarstvo nije odgovorilo da li su od Šaranovića tražili da upiše polaznike koji nijesu prošli testove i prijemni
104 pregleda 11 komentar(a)
Mehmet Zenka, Foto: Savo Prelević
Mehmet Zenka, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 14.12.2017. 06:27h

Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava nijesu saopštili da li su od direktora Policijske akademije Bobana Šaranovića tražili da upiše polaznike koji nijesu prošli prijemni, već su objasnili da sa tom institucijom imaju Memorandum o saradnji.

Šaranović je ove školske godine na PA nezakonito upisao 12 polaznika koji nijesu prošli provjere znanja i psihofizičkih sposobnosti i nijesu ispunili standarde.

Većina njih pripadnici su manjinskih naroda. Takođe petoro nije prošlo test psihičke sposobnosti, jedan kandidat nije prošao specijalistički ljekarski pregled, a još jedan nije ni učestvovao u selekciji zbog nepostojanja potrebne dokumentacije.

Troje nije položilo test opšteg znanja, dvoje test fizičke sposobnosti, tako da nijesu provjeravani ni na testu psihičkih provjera, niti prošli specijalistički ljekarski pregled.

Iako danima izbjegava da odgovori kako su ti kandidati upisani, reagujući na tekst objavljen u “Vijestima” Šaranović je tvrdio da je primijenio princip afirmativne akcije. Odnosno da su oni primljeni na zahtjev Ministarstva za mnjinska prava i “uvažavajući odredbe Ustava, Zakona o manjinskim pravima i Memoranduma o saradnji Akademije i Ministarstva te Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana”.

Iz Ministarstva na čijem čelu je Muhamed Zenka potvrdili su da su sa PA potpisali memorandum o saradnji u ostvarivanju prava pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, koji između ostalog podrazumijeva princip afirmativne akcije.

“Pomenuti princip podrazumijeva stvaranje uslova za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite prava osoba koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju u odnosu na druge. Cilj pomenutog sporazuma odnosi se upravo na dalji razvoj prava i sloboda pripadnika/ica manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica kroz afirmaciju Ustava Crne Gore, zakonskih rješenja koja se tiču njihovih prava i sloboda, te unapređenje principa rodne ravnopravnosti”, odgovorili su iz Zenkinog ministarstva.

Oni međutim nijesu odgovorili “Vijestima” da li afirmativna akcija, odnosno pozitivna diskriminacija znači da treba da budu upisani kandidati koji ne zadovoljavaju uslove samo zato što su manjine.

“Crna Gora u svjetlu svoje multikulturalnosti, multinacionalnosti i multikonfesionalnosti nastoji da stvori uslove za sve svoje građane/ke da ostvare mogućnosti za punu uključenost u društvo. Naše društvo nije i ne treba da bude zatvorenog tipa. Prateći razvoj i potrebe crnogorskog društva u cjelini, potrebno je da svi zajedno radimo na stvaranju uslova i mogućnosti za dalji napredak, čemu doprinosi i uspješno integrisanje principa srazmjerne zastupljenosti”, kazali su iz MMP.

Šaranović ni juče nije odgovorio kako su kandidati upisani i da li je njegovo nedavno imenovanje bilo tim uslovljeno.

Pošto se pozvao na pozitivnu diskriminaciju nije objasnio da li ona znači prednost manjinama pod istim uslovima. Odnosno, da bi navedeni kandidati mogli da imaju prednost isključivo u slučaju da su položili prijemni.

Odgovor “Vijestima” nije stigao ni iz Ministarstva prosvjete, koje upravlja tom Akademijom, a koje je upitano zbog čega se za prijem na Policijskoj akademiji polažu testovi ukoliko se upisuju i polaznici koji nijesu položili prijemni ispit.

MUP je odgovorio da je PA tražila da se primi više ljudi nego što je bilo raspisano konkursom, jer za tim postoji potreba u Upravi policije. MUP međutim objašnjava da su iz PA objasnili kako su prekobrojni bili ispod crte.

Zenka je funkcioner Demokratske unije Albanaca.

Bonus video: