Spor oko poslovnog prostora traje deceniju

Sutkinja nakon krivične prijave promijenila odluku

Sporno da li sutkinja samoinicijativno može ukinuti i promijeniti svoju odluku o blokiranju računa “Casino Avale” iako se do tada niko iz te kompanije nije žalio na presudu

11644 pregleda 2 komentar(a)
kockarnica u podrumu hotela, Foto: Vuk Lajović
kockarnica u podrumu hotela, Foto: Vuk Lajović

Sutkinja Privrednog suda Nataša Sekulić samoinicijativno je ukinula rješenje koje je sama donijela, čime je omogućila hotelskoj kompaniji „Beppler & Jacobson“, da blokira na iznos od 352 hiljade eura račun budvanskoj kompaniji “Casino Avala“, koja u prizemlju njihovog hotela „Avala“ ima luksuznu kockarnicu.

Iz „Casino Avale“ ocijenili su ovakav potez sutkinje kršenjem zakona, te su uložili prigovor.

Sekulićeva je 16. februara donijela odluku kojom je odložila rješenje o izvršenju javnog izvršitelja Darka Rajkovića, kojim je na zahtjev “Beppler & Jacobson Montenegra“ račun „Casino Avale“ trebalo da bude blokiran na iznos od 352 hiljade eura na ime neplaćene krije od prije deceniju. Tada je Privredni sud prihvatio prigovor „Casino Avale“, da se do pravosnažnosti parničnih postupka, koji se vode pred Privrednim sudom u Podgorici i Osnovnim sudom u Kotoru odloži izvršenje, uz obavezu da kompanija uplati jemstvo od 120 hiljada eura.

Takvu odluku Sekulićeve u hotelskoj kompaniji su ocijenili gaženjem cjelokupnog sudskog sistema Crne Gore, te protiv nje podnijeli krivičnu prijavu i o tome obavijestili tužilaštvo, ali i Ministarstvo pravde te potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića. Međutim, Sekulićeva 26. februara, kako ističu u „Casino Avali“ ukida to rješenje o odlaganju izvršenja javnog izvršitelja, a da se pri tome poziva na odredbe Zakona o parničnom postupku, koje je prekršila.

„Po predlogu za odlaganje izvršenja javnog izvršitelja Darka Rajkovića na iznos od 352.153,25 eura Privredni sud u Podgorici je donio rjesenje 16. februara kojim se odlaže izvršenje do pravosnažnog okončanja postupka koji se vodi pred Privrednim sudom i koji se vodi pred Osnovnim sudom u Kotoru. Međutim, isti postupajući sudija je 26. februara donio rješenje, kojim ukida svoje rješenje od 16. februara iako suprotna strana, „Beppler & jacobson Montenegro“ nije još uvijek izjavila prigovor. Sud se pozvao na odredbe Zakona o parničnom postupku koje se odnose na postupanje po prigovoru koji u ovom slučaju do donošnja rješenja 26. februara još nije bio izjavljen“, ističu u „Casino Avali“.

Oni pojašnjavaju da se Privredni sud pozvao na odredbe Zakona o parničnom postupku (ZPP), koje se primjenuju u žalbenom postupku.

„Dakle, nakon izjavljene žalbe, tako da je Sud preduzeo radnju da ukine svoje rješenje bez izjavljene žalbe, koju odredbe ZPP-a ne poznaju. Na taj način ukinuo je rješenje o odlaganju izvršenja. Svakako nakon izjavljene žalbe sud u prvom stepenu može odlučivati samo kada je žalba nepotpuna, neblagovremena i nedozvoljena, a u svim drugim slučajevima mora drugostepeni sud da odlučuju. U oba slučaja samo kada je izjavljena žalba, nikako samoinicijativno“, ističu u „Casino Avali“.

Javni izvršitelj Darko Rajković, pozivajući se na presudu Privrednog suda iz maja 2017, donio je rješenje o izvršenju za naplatu duga od 352.153,25 eura. Riječ je o dugu starom deceniju koji „Casino Avala“ navodno ima prema hotelskoj kompaniji, za korišćenje 2.300 kvadrata poslovnog prostora u prizemlju hotela „Avala“ za kockarnicu za period od 25. oktobra do 20. decembra 2011. godine.

Na odlaganje blokade računa „Casino Avale“ insistira jer je u toku parnični postupak koji je ova kompanija pokrenula pred kotorskim sudom protiv „Beppler & Jacobson Montenegra“ radi utvrđivanja prava svojine nad poslovnim prostorom u kome se nalazi kockarnica. Takođe, „Casino Avala“ vodi postupak radi utvrđivanja apsolutne ništavosti ugovora o zakupu“.

“Casino Avala”: Poslovni prostor je naš a ne “Bepplera”

„Casino Avala“ u parničnom postupku, u kojem je već jednom Osnovni sud u Kotoru presudio u njihovu korist, osporava površinu poslovnog prostora koji je u ugovoru utvrđen. Tvrde da je prostor u kome se nalazi kazino njihovo vlasništvo, da ga je “Casino Avala” izgradio na tuđem zemljištu, te da su vlasnici prostora površine 889 kvadrata, a da je ugovorom o zakupu utvrđena površina poslovnog prostora 2.300 kvadrata.

Inače, dvije budvanske kompanije vode decenijski spor, od kada je i zaključen ugovor o zakupu prizemlja hotela „Avala“ za kockarnicu.

Dvije firme su zaključile krajem decembra 2010. ugovor o zakupu prostora, a godišnja zakupnina je iznosila 2,3 miliona eura. Zbog neizmirivanja obaveza, ugovor je raskinut, te pokrenuto više sudskih sporova od kojih neki i dalje traju, jer su sudovi u više navrata donosili presude u korist čas jedne, čas druge strane, a potom su više sudske instance ih ukidale i vraćale na ponovno suđenje.

Uprava prihoda odbila zahtjev da ukine koncesiju za kazino

Kompanija “Beppler & Jacobson Montenegro” se obraćala Upravi prihoda, ranije Upravi za igre na sreću, i tražila da se kompaniji “Casino Avala” oduzme koncesija za priređivanje igara na sreću, ali je to Uprava odbila jer nije utvrdila nepravilnosti.

“Beppler & Jacobson Montenegro” je svoj zahtjev osnovala na ispitnom postupku Uprave za igre na sreću iz septembra 2019. godine, u kojem je navedeno da je ova Uprava utvrdila da “Casino Avala” ima dug za fiksnu koncesionu naknadu od 50 hiljada eura, kao i da varijabilnu koncesionu naknadu nije plaćala od decembra 2017. godine. Uprava za igre na sreću utvrdila je tada i da je ovom kazinu istekla obavezna bankarska garancija, kao i da nova nije obezbijeđena nakon dodatnog roka. Iz kompanije “Beppler & Jacobson Montenegro” smatraju da su sve ove utvrđene činjenice bile razlog za raskid koncesionog ugovora još 2018. godine. Iz Uprave prihoda su sada “Vijestima” odgovorili da im se “Beppler & Jacobson Montenegro” obratio sa zahtjevom za oduzimanje prava na koncesiju “Casinu Avala”.

“Uprava prihoda je izvršila provjeru relevantne dokumentacije i podataka kojima raspolaže u službenoj evidenciji, pri čemu nijesu utvrđene nepravilnosti na osnovu kojih bi bio pokrenut upravni postupak za oduzimanje koncesije za priređivanje igara na sreću privrednom društvu “Casino Avala” za istoimeni kazino. Treba naglasiti da Uprava prihoda u kontinuitetu prati rad lica kojima je odobrena koncesija za priređivanje igara na sreću, te da će u slučaju eventualnih novih okolnosti, operativnih saznanja i činjenica i povodom ovog predmeta reagovati u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i u okviru zakonom propisanih nadležnosti”, navedeno je iz Uprave prihoda.

Preporučujemo za Vas