“Damar plus” će istraživanje uraditi 60 dana od potpisivanja ugovora

EKIP za anketu daje 4.598 eura

Sklopljen ugovor o anketiranju korisnika elektronskih usluga

2619 pregleda 1 komentar(a)
Mjere zadovljstvo korisnika (ilustracija), Foto: Zoran Djuric
Mjere zadovljstvo korisnika (ilustracija), Foto: Zoran Djuric

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) sklopila je ugovor sa agencijom “Damar plus” o anketiranju korisnika elektronskih usluga u Crnoj Gori.

Kako se navodi u odluci o izboru najpovoljnije ponude, koju je direktor agencije Darko Grgurović potpisao 11. marta, “Damar plus” će uraditi za 4.598 eura istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori.

“Damar plus” će istraživanje uraditi 60 dana od potpisivanja ugovora.

Pojašnjeno je da je postupak javne nabavke je sproveden na osnovu potpisanog okvirnog sporazuma za treću godinu njegove primjene, a “Damar plus” je inoviranu ponudu dostavio 15. februara ove godine.

Kako je pojašnjeno, Agencija je okvirni sporazum sa “Damar plus” sklopila u novembru 2018. godine.

Okvirni sporazum je sklopljen na period od četiri godine od dana potpisivanja.

“Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za prvu godinu primjene ovoga okvirnog sporazuma iznosi šest hiljada eura. Ukupna vrijednost javne nabavke o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori za prvu godinu iznosi 4.598 eura”, piše u sporazumu.

Za prošlu, odnosno 2020, sa agencijom “Damar plus” je za pomenutu uslugu takođe sklopljen ugovor na 4.598 eura.

Istraživanje, sprovedeno krajem maja i početkom juna 2020, na uzorku od 1.006 ispitanika, pokazalo je visok stepen korišćenja elektronskih komunikacionih usluga, ali i da građani nijesu u dovoljnoj mjeri upoznati sa svim važnim telefonskim brojevima, pravima i procedurama za zaštitu svojih prava i interesa. Pokazalo je da 55,3 odsto ispitanika posjeduje fiksnu telefonsku liniju, 98 koristi mobilni, 96,7 prati TV programe, 85 odsto koristi internet.

Preporučujemo za Vas