Pregled koji spašava život

Redovni ginekološki pregledi su vaša investicija u budućnost

Stručnost i obučenost ljekara, uz vrhunsku opremljenost čine visoku pouzdanost i tačnost rezultata pregleda, terapije i puta do izlečenja

19996 pregleda 86 reakcija 0 komentar(a)
Foto: Moj Lab
Foto: Moj Lab

Značajan broj bolesti se mogu spriječiti ukoliko se dijagnostikuju na vrijeme. Rak grlića materice je jedna od njih. Razvija se tokom dužeg vremenskog perioda, od 5 do 10 godina, što omogućava njegovo blagovremeno otkrivanje prije nego što postane invazivan i počne da se progresivno širi. Mada se u najvećem broju slučajeva kancer grlića materice javlja od 40. do 45. godine, rizik postoji i kod žena mlađih od 30 godina.

Pravi i jedini adekvatan način na koji žena brine o svom zdravlju su redovni preventivni pregledi. Pod tim se podrazumijeva obavezan godišnji pregled grlića materice koji uključuje kolposkopiju i citologiju (papanikolau test). U prilog važnosti preventivnih pregleda govori činjenica da je mogućnost da ljekar na vrijeme otkrije predmalignu leziju 90%, a procenat izlječivosti u slučajevima da se bolest otkrije u ranoj fazi je 100%. Promjene se klasifikuju u dvije kategorije - blaga displazija i L-SIL i displazija teškog stepena H-SIL.

Moj Lab
foto: Moj Lab

Premaligne promjene ili L-SIL i H-SIL su od ključnog značaja u otkrivanju malignih bolesti. Kod promjena blagog stepena obično se očekuje spontano povlačenje promjena u 50 do 80% slučajeva dok je kod promjena težeg stepena neophodno hirurško liječenje zbog visokog procenta progresije u invazivni karcinom. U svakom slučaju, kada Papanikolau test pokaže abnormalan nalaz, obavezno je uraditi kolposkopski pregled, HPV tipizaciju i eventualno biopsiju grlića materice. Ove dijagnostičke metode veoma su važne, jer se njima potvrđuje ili isključuje najgora dijagnoza, u ovom slučaju, karcinom grlića materice. U poliklinici Moj Lab su dostupne savremene i bezbolne metode pregleda i uklanjanja evidentiranih promjena.

Moj Lab laboratorija radi i HPV tipizaciju. HPV test (genotipizacija humanog papilloma virusa), predstavlja uslov za razvoj bolesti, o čemu govori podatak da su visokorizični tipovi HPV-a nađeni kod 80% slučajeva karcinoma raka grlića materice.

Stručnost i obučenost ljekara, uz vrhunsku opremljenost čine visoku pouzdanost i tačnost rezultata pregleda, terapije i puta do izlječenja. U polklinici Moj Lab od sada ordinira dr Jelena Knežević, specijalista ginekologije sa akušerstvom.

Moj Lab
foto: Moj Lab

“Ponosna sam na to što sam od sada dio Moj Lab tima stručnih i iskusnih ljekara koji prate i poznaju najsavremenijemetodologije i trendove. Dijelimo zajedničku viziju i sveobuhvatan pristup brizi o pacijentu.

Jedan od naših ciljeva je da zdrava, mlada djevojka bude zadovoljna majka i žena, a kasnije da uživa u svojim zrelim godinama bez ograničenja. Redovni ginekološki pregledi su vaša investicija u budućnost”. dr Jelena Knežević, specijalista ginekologije sa akušerstvom