upozorila na nepostupanje podgoričke Komisije za povraćaj i obeštećenje

Armenko: Država bi mogla ispaštati

“Nastavljanje sa dosadašnjom praksom nepostupanja po nalozima neposredno višeg organa i nedonošenje odluka u primjerenim zakonskim rokovima, što rezultira nerazumno dugim trajanjem postupaka, može imati za posljedicu vođenje postupaka u kojima bi se azmatrala odgovornost države... i sljedstveno tome, obavezu naknade štete”

3781 pregleda 0 komentar(a)
Armenko, Foto: Ombudsman.co.me
Armenko, Foto: Ombudsman.co.me

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Armenko upozorila je podgoričku Komisiju za povraćaj i obeštećenje da bi zbog njenog nepostupanja mogla ispaštati država Crna Gora.

“Nastavljanje sa dosadašnjom praksom nepostupanja po nalozima neposredno višeg organa i nedonošenje odluka u primjerenim zakonskim rokovima, što rezultira nerazumno dugim trajanjem postupaka, može imati za posljedicu vođenje postupaka u kojima bi se azmatrala odgovornost države... i sljedstveno tome, obavezu naknade štete”, navodi se u upozorenju Armenko.

Institucija zaštitnika je utvrdila da je neblagovremenim odlučivanjem i nepostupanjem po rješenju Ministarstva finansija, u predmetu formiranom povodom povraćaja i obeštećenja oduzetih imovinskih prava od strane Komisije, podnosiocu pritužbe povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku, kao jedno od segmenata prava na pravično suđenje, zajemčeno Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Slučaj se odnosi na povraćaj i obeštećenje oduzetih imovinskih prava za imovinu koju je država nacionalizovala i izuzela iz posjeda rješenjima iz 1968. godine i 1978. godine i za nepokretnosti koje su eksproprisane rješenjem iz 1978. godine.

“Zaštitnik je mišljenja da je, budući da nije bilo okolnosti koje bi opravdale trajanje ovog postupka preko 14 godina i devet mjeseci, od kada se smatra da ‘postoji građanski spor’, odnosno 15 godina od pokretanja ovog upravnog postupka, u ovom postupku došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku”, navodi se u zaključcima.

Armenko je dala više preporuka, među kojima je i da što kraćem roku sprovede i okonča prvostepeni postupak.