nastavili uspješnu saradnju sa međunarodnim institucijama

VDT: Rezultati Državnog tužilaštva u 2020. bolji nego prethodnih godina

Na osnovu sporazuma o priznanju krivice, riješeni su predmeti protiv skoro 500 lica

2558 pregleda 7 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Državno tužilaštvo je tokom 2020. godine zabilježilo porast ostvarenih rezultata u odnosu na prethodne dvije godine i nastavilo uspješnu saradnju sa međunarodnim institucijama, u prvom redu Evropskom jedinicom za pravosudnu saradnju (EUROJUST), saopšteno je danas iz Vrhovnog državnog tužilaštva.

Saradnja EUROJUST-a je, kako navode, u prethodnoj godini ostvarena u 58 predmeta, u kojima je Državno tužilaštvo Crne Gore preduzelo sve radnje iz svoje nadležnosti.

"Pored toga, ostvaren je izuzetno visok procenat potvrđenih optužnica u postupku sudske kontrole. Ostvareni rezultat od skoro 99% (98,22) potvrđenih optužnica bolji je u odnosu na rezultate koji su u ovom dijelu postignuti u odnosu na 2019. i 2018.godinu", dodaje se u saopštenju.

Državno tužilaštvo je, kako navode iz VDT-a, zapažene rezultate ostvarilo i u pogledu prethodnog ispitivanja optužnih predloga - u skoro 99,5 odsto slučajeva kontole tih akata Sud nije utvrdio postojanje grešaka ili nedostataka, niti potrebu za boljim razjašnjenjem stanja stvari u predmetu, kao smetnje za zakazivanje glavnog pretresa.

"Osim navedenog, tokom 2020.godine nastavljena je primjena alternativnog načina rješavanja krivičnih predmeta. Primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja državni tužioci riješili su predmete protiv 1221 lica. Po tom osnovu u humanitarne svrhe uplaćeno je preko 510.000.00 eura, što je skoro duplo više nego u odnosu na 2019. godinu. Osim toga, primjenom ovog instituta, na ime naknade štete oštećenom uplaćeno je preko 1.760.000 eura", navode iz VDT-a.

Na osnovu sporazuma o priznanju krivice, riješeni su predmeti protiv skoro 500 lica. "U zaključenim sporazumima o priznanju krivice iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva na ime protivpravno stečene imovinske koristi u Budžet Crne Gore uplaćeno je skoro 6. 600.000 eura."

Tokom 2020. godine Državno tužilaštvo nastavilo je sa aktivnom primjenom zakona u pogledu vođenja finansijskih istraga i sprovođenja mjera obezbjeđenja - zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, kao i privremenog oduzimanja pokretne imovine, dodaju iz VDT-a.

Ovo je, kako su kazali, samo dio rezultata koji su detaljnije predstavljeni u Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2020. godinu.