novčana pomoć vlade

Štampanim medijima 120.000, portalima 30.000 eura

Iz Vlade su napomenuli da, u teškom vremenu pandemije koronavirusa, u Crnoj Gori gotovo svi mediji funkcionišu sa poteškoćama i neizvjesnim stepenom održivosti

7038 pregleda 191 reakcija 8 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Luka Zeković
Ilustracija, Foto: Luka Zeković

Vlada će izdvojiti 120.000 eura za štampane medije i 30.000 eura za portale, sa ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica usljed pandemije koronavirusa. Naveli su da je to pomoć za prvu grupu medija.

Iz Vlade su istakli da su se mediji našli u posebno teškom stanju i položaju tokom pandemije, a naročito imajuću u vidu njihov javni značaj u aktuelnoj situaciji, odnosno da borba protiv koronavirusa, između ostalog, u bitnoj mjeri počiva i na medijima.

Pravovremene i pouzdane informacije koje se odnose na prirodu i stepen ugroženosti javnog zdravlja, te puna informisanost građana o preporukama i mjerama u borbi protiv koronavirusa, izuzetno su značajne aktivnosti koje sprovode mediji u cilju javnog interesa, ističu iz Vlade.

"Kako u kontekstu aktuelne pandemije tako i u svakodnevnom životu, za razvoj demokratskog društva uloga pluralnih medija i različitih programskih sadržaja od nemjerljivog je značaja za slobodu informisanja i ulogu građanina u demokratskom društvu".

Iz Vlade su napomenuli da, u teškom vremenu pandemije koronavirusa, u Crnoj Gori gotovo svi mediji funkcionišu sa poteškoćama i neizvjesnim stepenom održivosti.

"Smanjenje obima oglašavanja, pad tiraža, kao i činjenica da su medijski radnici jedna od prepoznatih grupa koje su u povećanom riziku od potencijalne infekcije s obzirom na dnevnu interakciju i terenski rad, što podrazumijeva i povećan rizik medijskih kuća, čiji bi rad bio ugrožen u slučaju inficiranja zaposlenih, čine ključne izazove održivosti medija."

Naveli su da je potrebno da Vlada, a uviđajući važnost medija u aktuelnoj situaciji i potrebu da njihovo funkcionisanje ne bude ugroženo, pored opštih mjera koje se odnose na likvidnost privrede, samim tim i na privredna društva koja su osnivači crnogorskih medija, shodno budžetskim mogućnostima, preduzme dodatne mjere u cilju obezbjeđivanja održivosti medija.

"S akcentom na značaj medija u pristupu pouzdanim informacijama i distribucije istih građanima Crne Gore, Vlada Crne Gore će dodatnim mjerama koje se odnose na medije, obezbijediti njihovu održivost, te samim tim i podršku pluralnom informisanju javnosti u ovom izazovnom momentu za naše društvo u cjelini", naveli su iz Vlade.

Iz Vlade su kazali da će pomoć biti realizovana putem javnog konkursa Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, koji će ubrzo biti objavljen. Konkurs će, kako su naveli, biti fokusiran na izradu sadržaja od javnog interesa u dnevnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama u vezi sa procesom vakcinacije protiv koronavirusa i epidemiološkim mjerama.

Preporučujemo za Vas