"Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju"

Poboljšati položaj osoba sa teškoćama u razvoju u CG, BiH i Hrvatskoj

Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a radiće se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama

4785 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (UZPD) iz Nikšića započelo je realizaciju trilateralnog prekograničnog programa "Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo" (ER2=S2).

Projekat, koji traje do kraja januara 2023.godine, Udruženje realizuje zajedno sa Agencijom za razvoj opstine Tešanj TRA, JU OŠ "Josip Matoš" iz Vukovara i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.

"Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a radiće se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Institucije i organizacije za socijalnu zaštitu dobiće potrebne alate i opremu za unapređenje kvaliteta i sadržaja njihovih usluga. S druge strane, osobe i njihove porodice biće uključene u radne terapije koje će im omogućiti stvaranje nove dodatne vrijednosti", navodi se u saopštenju za javnost.

Kako se ističe, institucije socijalne zaštite u prekograničnom području (Hrvatska-Crna Gora-BiH) koje se bave osobama (posebno djecom) sa smetnjama u razvoju obično djeluju lokalno ili na regionalnom nivou, ali samo unutar svoje države, tako da saradnja i umrežavanje takvih institucija između ove tri države još nije razvijena.

"Cilj nam je podijeliti i razmijeniti najbolje prakse institucija koje se bave ovom problematikom u prekograničnom prostoru, unaprijediti socijalnu i zdravstvenu zaštitu za osobe sa smetnjama u razvoju kroz uvođenje novih inovativnih instrumenata socijalne zaštite u prekograničnom prostoru. Zajedničke projektne aktivnosti u budućnosti će doprinijeti povezivanju, saradnji, prenošenju znanja i dobre prakse među socijalnim institucijama u prekograničnom prostoru", stoji u saopštenju za javnost.

Specifični ciljevi projekta su povećati tehničke i ljudske kapacitete institucija za aktivan rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u prekograničnom području, stvoriti dodatni prihod za porodice kroz radne terapije za djecu sa smetnjama u razvoju i povećati svijest o socijalnoj brizi i inkluziji djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica u društvene tokove.

"U ovom projektu imamo mnoštvo aktivnosti. Prva je radionica za izradu suvenira koja je već počela 1. marta. Nabavili smo dio opreme, mašinu za štampanje na tekstilu. Angažovano je osam osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica", kazala je direktorice UZPD-a, Miluša Žugić.

Žugić
Žugićfoto: Svetlana Mandić

Kako je kazala od 1. maja kreće rad sa djecom i tokom pet mjeseci različite vrste stručnjaka radiće sa korisnicima usluga Udruženja kako bi poboljšali njihove psihofizičke sposobnosti.

"Najviše se radujemo Igrama bez granica koje će se održavati kako u Crnoj Gori, tako i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. To će biti divna prilika da se djeca upoznaju, druže, zabave, ali i da projektni partneri razmijene iskustva, dobre prakse i prodube saradnju. Kroz projekat su planirane razne radionice, seminari i okrugli stolovi. Biće mnogo posla, ali svemu tome se radujemo i očekujemo da će ovo biti jedan lijep projekat u okviru kojeg će svi uspjeti da ostvare ono što su i naumili", istakla je Žugić.

U Tešnju je održana kick off konferencija projektnih partnera, gdje se dio učesnika uključio putem online video-komunikacijskih platformi, dok su se učesnici iz BiH okupili u prostorijama sale Opštine Tešanj.

Projekat čija je vrijednost preko 400 hiljada eura je sa 85 odsto sredstava sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije, tako je nikšićkom Udruženju pripalo nešto preko 86,3 hiljade.