Dio članova Komore podnio SDT-u krivičnu prijavu protiv predsjednika udruženja zbog zloupotrebe službenog položaja

Fizioterapeuti istjerani ili ih Zakon ne prepoznaje?

Iz strukovnog udruženja tvrde da je više desetina njihovih kolega izbačeno iz Komore fizioterapeuta, a da predsjednik nije učinio ništa da ih zaštiti. Kovačević ističe da je sve u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

17635 pregleda 12 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Više desetina fizioterapeuta sa srednjim i višim obrazovanjem tvrde da ih je predsjednik Komore Krsto Kovačević istjerao iz te organizacije. On, sa druge strane, kaže da je primijenjen novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti i donesen novi Statut usklađen sa tim propisom, a na koji je saglasnost u martu dalo i Ministarstvo zdravlja.

U dopisu dijela članova Komore fizioterapeuta piše da neće vratiti članske karte i da se Kovačević nije potrudio da ih zaštiti podzakonskim aktima.

"Iz strukovnog udruženja istjerani su srednji i viši fizioterapeuti koji su držali fizioterapiju posle svih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji i od kojih su učile mlađe kolege, iako su plaćali redovnu članarinu, upisninu. Fizioterapeuti traže da im se vrati novac koji su plaćali u posljednjih četiri/pet godina. Uvidjeli smo sve manipulacije i nećemo vratiti članske karte, a Kovačevića ćemo sudski procesuirati", tvrdi dio fizioterapeuta u dopisu "Vijestima".

Kovačević je juče odgovorio da je u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je usvojila Skupština, propisano da su članovi Komore fizioterapeuta zdravstveni radnici koji su završili osnovni studijski program primijenjene fizioterapije i stekli kvalifikaciju obrazovanja bachelor primijenjene fizioterapije, specijalista primijenjene fizioterapije, magistar fizioterapije ili doktor fizioterapije i koji neposredno pružaju zdravstvenu zaštitu građanima, u skladu sa zakonom.

"Takođe, članom 174d je propisano da su komore dužne da usaglase statut sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. S tim u vezi, Statut Komore je usaglašen sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, te donijet uz prethodnu saglasnost Ministarstva zdravlja. Objavljen je u Službenom listu Crne 12. 3. 2021. godine, dok je stupio na snagu dana 13. 3. 2021. godine. Imajući u vidu član 119 stav 2 Zakona o zdravstvenoj zaštiti i član 1 i 10 Statuta Komore fizioterapeuta Crne Gore, jasno je propisano ko su članovi Komore fizioterapeuta, iz čega proizilazi da viši fizioterapeutski tehničari i fizioterapeutski tehničari, nijesu članovi Komore fizioterapeuta", rekao je Kovačević.

On je kazao da se radi o 88 osoba (40 sa višim obrazovanjem i 48 sa srednjim obrazovanjem), koje su bile članovi Komore po starom Statutu.

"Kontradiktorno, a krajnje interesantno je da većina od njih nijesu htjeli da budu članovi Komore i negodovali su jer im je pet eura mjesečno na ime članarine bio teret, a sada imaju suprotno mišljenje i bune se zato što nijesu članovi", ocijenio je on. Kovačević je kazao i da je Komora 29. Novembra prošle godine uložila primjedbe prema Ministarstvu zdravlja, o čemu postoji i Izvještaj sa javne rasprave…

"Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore fizioterapeuta Crne Gore su 18.02.2020. godine imali sastanak u Ministarstvu zdravlja povodom navedene problematike, međutim nije bilo razumijevanja nadležnih da fizioterapeuti svih nivoa kvalifikacija obrazovanja budu članovi Komore fizioterapeuta. Jednoglasno je Izvršni odbor zaključio da treba da nastojimo svi do jednog da fizioterapeuti svih kvalifikacija obrazovanja budu pod okriljem Komore fizioterapeuta jer je najsmislenije i najprirodnije da tu pripadaju", kazao je i istakao da su se blagovremeno obratili nadležnom resoru zato što, u pogledu ekvivalentnosti postojećih kvalifikacija, nisu usklađeni Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o nacionalnom okviru već deset godina.

"Zaključak je da smo uradili sve što je bilo u našoj nadležnosti i sasvim je jasno da je potrebno da se uskladi Zakon o zdravstvenoj zaštiti sa Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija u pogledu ekvivalentnosti postojećih kvalifikacija a što je u nadležnosti Ministarstva zdravlja, kao i to da lično ja, a ni Komora fizioterapeuta nijesmo donijeli Zakon kojim fizioterapeutski tehničari i viši fizioterapeutski tehničari nijesu članovi Komore fizioterapeuta", tvrdi Kovačević.

Dio članova Komore krajem prošlog mjeseca podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv predsjednika tog strukovnog udruženja zbog zloupotrebe službenog položaja.

U anonimnoj prijavi, u koju su "Vijesti" imale uvid, fizioterapeuti tvrde da je Kovačević od 1. januara 2018. pa do kraja prošle godine, iskorišćavanjem službenog položaja, pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist tako što je novac iz budžeta komore uplaćivao na svoj privatni račun, što je on demantovao.

Međusobne optužbe uoči izbora

Dio članova juče je ponovo optužio Kovačevića da se angažovao da bude reizabran za predjsednika Komore i da je njegova matematika da manjina pobijedi većinu, kao i da vrši pritisak na fizioterapeute.

Oni su ponovili da Podgorica sa oko 100 fizioterapeuta bira tri delegata za Skupštinu Komore, koliko i Kotor koji ima dvadesetak fizioterapeuta.

"Nikšić sa oko 30 fizioterapeuta bira tri člana za skupštinu, a Pljevlja sa dva puta manje fizioterapeuta četiri delegata. To je matematika da manjina pobjedi većinu, o kojoj je odlučivao Kovačević, iako je potpisivao predsjednik Skupštine koji nije ni upućen u to", tvrdi dio fizioterapeuta.

Kovačević je odgovorio da je Statutom komore određena teritorijalna organizacija i sastav Skupštine i da u cijelom procesu usklađivanja Statuta sa Zakonom i unapređenja tog dokumenta nisu imali primjedbe i sugestije niti jednog člana Komore.

On je kazao da svakodnevno dobija pozive kolega na koje se direktno ili preko poznanstva vrši pritisak i iznose neistine o radu Komore i njemu lično, od "par osobe koje ne cijene niti prepoznaju značaj licence za rad, faksimila, obaveznog vođenja medicinske dokumentacije kao vjerodostojnog pokazatelja rada, u ovom slučaju, fizioterapeuta".

Ponovio je da te osobe rade dijelom ili u potpunosti nelegalno, što je provjerljivo kod Ministarstva zdravlja i u Upravi prihoda.

Preporučujemo za Vas