Ombudsman upozorio na nejednakost

Simulacija "orla" nije u najboljem interesu djece

Institucija Zaštitnika o slučaju sporne fotografije iz ulcinjske OŠ “Boško Strugar”, ukazala na različito postupanje nadležnih u slučaju učiteljice iz Bara

9544 pregleda 17 komentar(a)
Sporna fotografija koju je podijelila učiteljica ulcinjske škole, Foto: Screenshot
Sporna fotografija koju je podijelila učiteljica ulcinjske škole, Foto: Screenshot

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda ocijenila je da objavljivanje fotografije učenika ulcinjske OŠ „Boško Strugar“ sa simbolom albanske zastave, koju je na društvenim mrežama podijelila njihova učiteljica, “nije u najboljem interesu djece” i da se nija poštovalo njihovo pravo na zaštitu privatnosti garantovanom Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih nacija.

Učiteljica Florinda Baša objavila je fotografiju iz učionice škole na kojoj se vidi kako učenici rukama u obliku dvoglavog orla simbolično proslavljaju 28. novembar, Dan zastave Albanije.

Institucija Zaštitnika je slučaj pokrenula na osnovu pisanja medija.

Direktor škole kazao je instituciji da nisu preduzete nikakve discplinske mjere protiv učiteljice, ali i da je novinaru telefonskim putem kazao da to što je ona uradila u skladu sa zakonom i da joj je jedino zamjerio što je to urađeno iz učionice i bez konsultovanja sa upravom škole.

“Da je učiteljica uvijek važila i važi za jednu odgovornu i uspješnu učiteljicu dobrih karakteristika, koja poštuje kodeks dobrog ponašanja kako u kolektivu škole, tako i sa učenicima”, navodi se u izjašnjenju.

Ni nakon urgencije, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta nije dostavilo izjašnjenje Zaštitniku.

Zamjenica zaštitnika Snežana Mijušković je u zaključnim ocjenama navela da je nesporno da djeca imaju prava da uče o svom narodu, svojim simbolima, a učenje o simbolima Crne Gore, države u kojoj žive, obavezan je dio nastavnog plana i programa.

“Međutim, postavljanje navedene fotografije sa simbolom albanske zastave, učenika na društvenim medijima, te imajući u vidu uzrast djece, po mišljenju Zaštitnika, nije u najboljem interesu djece, niti je adekvatan za ove prilike niti za cilj koji se želio postići”, navodi se u njenom mišljenu.

Napominje se da to nije učinjeno u skladu sa zaštitom privatnosti djece, koja im je garantovana Konvencijom UN-a.

Ona se osvrnula i na slučaj iz susjednog Bara. U Baru je početkom godine pokrenut disciplinski postupak protiv učiteljice OŠ “Jugoslavija” Rade Višnjić koja je na društvenim mrežama promovisala to što je djeci zadala da slikaju trobojku. Tada je postupak riješen uslovnim otkazom, a na početku ove školske godine je i otpuštena jer je pozvala djecu da joj se pridruže u vjerskoj službi.

“Podsjećamo da je u jednom sličnom postupku protiv učiteljice koje je objavila fotografiju djece na društvenoj mreži, obrazovno-vaspitna ustanova u kojoj je zaposlena preduzela je radnje i mjere shodno zakonskim propisima. Naime, djeca su crtala štrumfove na zastavi sa tri boje (kakve je nekada imala Republika Crna Gora), sačinila i objavila njihovu zajedničku fotografiju u društvenim medijima, što je za posljedicu imalo pokretanje postupka protiv učiteljice. U oba slučaja, koja su svakako slična, objavljena je fotografija djece na društvenim medijima, povezana sa simbolima koji nijesu zvanični državni, koja je izazvala reakciju šire javnosti. Međutim, postupanje organa je u potpunosti različito”, uporozila je ona.

U slučaju iz Ulcinja, osim što škola nije preduzela ništa, izostala je i reakcija Ministarstva.

“Ovakvo (ne)postupanje, nije u skladu sa načelom jednakosti svih pred zakonom, a koje je garantovano Ustavom, članom 17 kojim je propisano da su svi pred zakonom jednaki, bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo. Smatramo da u istim ili sličnim situacijama, i postupanje nadležnih ustanova treba da bude ujednačeno”, navela je Mijuškovićeva.

Iako učitelji imaju određeni stepen slobode u postavljanju sopstvenih nastavnih ciljeva, njihove aktivnosti treba, ističe zamjenica zaštitnika, da budu usmjerene ka učenju djece u kontekstu multikulturalnog i multikonfesionalnog društvenog miljea.

Smatra da se u osnovnoj školi, naročito u nižim razredima, ne treba vršiti promocija religijskih ili nacionalnih događaja, kao i simbola koji mogu stvoriti osjećaj uvrijeđenosti za bilo koju etničku grupu, a koji djeca tog uzrasta u suštini i ne razumiju.

Mijuškovićeva je dala preporuku ulcinjskoj školi da poštuje pravo djece na zaštitu privatnosti, te da se za eventualne objave fotografija prethodno pribavi pisana saglasnost roditelja i ministarstva.

Dala je preporuku i Ministarstvu - da preduzme aktivnosti kako bi se ujednačila praksa postupanja obrazovno-vaspitnih ustanova u sličnim postupcima.