Popa: Zaštita voda važan dio pregovora o pristupanju EU

"Sada je vrijeme da Crna Gora pokaže obnovljenu posvećenost u svim oblastima zaštite životne sredine, uključujući zaštitu voda. Ovo nije važno samo za napredak ka punom članstvu u EU, već je neophodno za dobrobit građana Crne Gore, kao i njene flore i faune"

4421 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Twitter/@EUAmbME
Foto: Twitter/@EUAmbME

Zaštita voda važan je dio evropske politike zaštite životne sredine, kao i pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU) u okviru Poglavlja 27, kazala je šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Zavodu za geološka istraživanja danas je predata oprema za monitoring voda u okviru projekta EU pod nazivom “Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori”, vrijednosti 53,8 hiljada eura.

Popa je istakla da je zaštita voda važan dio evropske politike zaštite životne sredine, pa tako i važan dio pregovora o pristupanju EU u okviru Poglavlja 27.

"Veoma sam srećna što će današnja donacija opreme za monitoring voda, koju je finansirala EU, pomoći Crnoj Gori u ovom sektoru", kazala je Popa.

Ona je navela da je EU odobrila dodatnih pet miliona eura za pomoć Crnoj Gori u zaštiti životne sredine ove godine, što će uključiti i nabavku dodatne opreme za unapređenje sistema upravljanja vodama.

"Sada je vrijeme da Crna Gora pokaže obnovljenu posvećenost u svim oblastima zaštite životne sredine, uključujući zaštitu voda. Ovo nije važno samo za napredak ka punom članstvu u EU, već je neophodno za dobrobit građana Crne Gore, kao i njene flore i faune", rekla je Popa.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović kazao je da je obezbjeđenje dobrog statusa voda u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama EU.

"Oprema koju danas prezentujemo primjer je dobre prakse implementacije projekata, saradnje Crne Gore i Evropske komisije, i model jačanja kapaciteta institucija, kroz unapređenje sistema monitoringa voda u Crnoj Gori", rekao je Stijović.

Direktorica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Dušica Brnović, kazala je da će Zavod i u narednom periodu snažno i predano raditi na izgradnji kadrovskih i tehničkih kapaciteta, nabavci nove i savremene opreme, daljem jačanju među-institucionalne i međunarodne saradnje.

Direktor Zavoda za geološka istraživanja, Novo Radulović, istakao je da je Zavod ostvario veoma dobru saradnju sa svim partnerima uključenim u projekat.

"Zavod je, kao jedna od najstarijih javnih ustanova u Crnoj Gori, orijentisan na istraživanje prirodnih resursa kao i njihovu zaštitu i održivo korišćenje. Istraživanje podzemnih voda je prepoznato kao jedna od najznačajnijih djelatnosti koja traži visoko stručno iskustvo zaposlenih, kao i savremenu opremu”, naveo je Radulović.

Direktor Uprave javnih radova, Boro Lučić, rekao je da se glavni rezultati projekta, čija je vrijednost 2,39 miliona eura, odnose se na prenošenje četiri direktive EU u oblasti upravljanja vodama, kao i jačanje kapaciteta nacionalnih institucija odgovornih za upravljanje vodama u oblasti monitoringa.

Projektat pod nazivom Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori započeo je u novembru 2019. godine.

Njegova svrha je jačanje institucionalnih, administrativnih i nadzornih kapaciteta institucija u Crnoj Gori koje se bave djelatnostima upravljanja vodama u cilju poboljšanja zaštite životne sredine.

Bonus video: