Skupština hitno da usvoji izmjene Krivičnog zakonika

LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar predložili da za počinioce krivičnog djela nedozvoljene polne radnje, u slučajevima kada je žrtva ovog krivičnog djela dijete, zaprijećena kazna bude od dvije do deset godina zatvora

8045 pregleda 36 reakcija 7 komentar(a)
Foto: Savo Prelević
Foto: Savo Prelević

Nevladine organizacije (NVO) LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar apelovale su na poslanike da hitno usvoje predlog inicijative za izmjene i dopune Krivičnog zakonika, kojom je traženo da se pooštre kaznene mjere za počinioce gnusnih zločina prema djeci.

Iz tih NVO su podsjetili da su u januaru predložili Skupštini da pooštri kazne za počinioce krivičnih djela obljuba sa djetetom, obljuba zloupotrebom službenog položaja i nedozvoljene polne radnje.

“Predložili smo da se kod krivičnog djela obljuba sa djetetom donja granica zaprijećene zatvorske kazne podigne sa tri na pet godina, odnosno sa pet na sedam ukoliko je nastupila teška tjelesna povreda ili druge okolnosti definisane stavom dva ovog člana”, naveli su u saopštenju.

Predložili su i da se donja granica zaprijećene kazne za krivično djelo obljuba zloupotrebom položaja počinjeno nad djetetom podigne sa tri na šest godina, odnosno sa tri na sedam u slučaju da dođe do nastanka trudnoće.

LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar su predložili da za počinioce krivičnog djela nedozvoljene polne radnje, u slučajevima kada je žrtva ovog krivičnog djela dijete, zaprijećena kazna bude od dvije do deset godina zatvora.

Bojana Jokić iz LGBT Forum Progresa ukazala je da je prošlo skoro tri mjeseca otkako su uputili taj predlog inicijative i da je ona dobila načelnu podršku predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost Božene Jelušić i predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode Jovana Vučurovića.

“Cijenimo da je vrijeme da se o ovom predlogu inicijative pozitivno izjasni matični skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, te shodno istoj predloži da se Krivični zakonik u ovom dijelu izmijeni, odnosno kazne za predatore koji napadaju našu djecu pooštre”, navela je Jokić.

Ona smatra da je nedopustivo da donja granica kazne za krivično djelo obljuba nad djetetom ima jednaku donju granicu u slučaju da je učinjen osnovni oblik djela i u slučaju kada ga izvrši lice zloupotrebom položaja.

“Ne smije se dozvoliti da, kod ovog vida zloupotrebe, zaprijećena kazna za službeno ili bilo koje lice u odnosu na koje se dijete nalazi u podređenom položaju bude samo tri godine kako to sada propisuje Krivični zakonik, već da se u takvim slučajevima ovo mora tretirati kao teži oblik krivičnog djela, po zaprijećenoj kazni“, rekla je Jokić.