U saradnji sa ministarstvima vanjskih poslova i finansija i socijalnog staranja

MUP formira radnu grupu za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Zato je, kako navode, u cilju jačanja borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i ispunjavanja međunarodnih standarda i pripreme za Peti krug MONEYVAL evaluacije neophodno otkloniti neusklađenosti zakonodavnog okvira sa pomenutim međunarodnim standardima.

5479 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Twitter.com/MupCg
Foto: Twitter.com/MupCg

Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa ministarstvima vanjskih poslova i finansija i socijalnog staranja, Centralnom bankom Crne Gore i drugim nadležnim državnim organima uključenim u sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, formiraće međuresornu radnu grupu, sa ciljem intenziviranja aktivnosti i monitoringa u ovoj oblasti.

Kako je saopšteno iz MUP-a, ovaj Vladin resor će koordinirati radom grupe i dostavljati tromjesečni izvještaj o radu.

"MUP se odlučio na ovakav predlog na osnovu presjeka stanja i bilansa rezultata u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, posebno imajući u vidu ispunjavanje međunarodnih standarda i značaja ovog pitanja za pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost kao i za predstojeću evaluaciju Komitet Savjeta Evrope - MONEYVAL", kazali su iz MUP-a.

Ističu da kao članica Savjeta Evrope, Crna Gora podliježe evaluaciji Komiteta Savjeta Evrope eksperata za procjenu primjene mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a da navedeni komitet svake četiri godine kod država članica vrši procjenu primjene međunarodnih standarda (preporuka FATFa- međunarodnog radnog tijela za kontrolu i primjenu mjera u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma) i relevantnih Direktiva EU.

Zato je, kako navode, u cilju jačanja borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i ispunjavanja međunarodnih standarda i pripreme za Peti krug MONEYVAL evaluacije neophodno otkloniti neusklađenosti zakonodavnog okvira sa pomenutim međunarodnim standardima.

"I uložiti napore u ostvarivanju konkretnih rezultata po pitanju broja optužnica i presuda za pranje novca i finansirane terorizma, kao i djelotvornosti saradnje relevantnih državnih organa. Shodno tome predloženo je formiranje međuresorne radne grupe koja bi koordinirala sve aktivnosti, te proaktivnim djelovanjem, uz koordinaciju, doprinijela unapređenju stanja u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma", zaključili su iz MUP-a.

Preporučujemo za Vas