utvrđena lista

Pogledajte biografije kandidata za članove Savjeta RTCG

Administrativni odbor će listu kandidata proslijediti Skupštini na glasanje

20467 pregleda 55 reakcija 23 komentar(a)
Zgrada RTCG, Foto: Luka Zeković
Zgrada RTCG, Foto: Luka Zeković

Skupština Crne Gore objavila je biografije kandidata za članove Savjeta Radio Televizije Crne Gore.

Kako se navodi, Bojan Baća završio je osnovne i specijalističke studije političkih nauka na Univerzitetu Crne Gore (2008), nakon čega je magistrirao sociologiju i socijalnu antropologiju na Centralnoevropskom univerzitetu (2009). Doktorirao je sociologiju na univerzitetu Jork (2018) sa fokusom na sociologiju politike, kulture i medija, dok je specijalističku godinu na doktorskim studijama, iz oblasti civilnog društva i društvenih pokreta završio na Univerzitetu u Geteborgu.

Svoje akademsko radno iskustvo započeo je na Univerzitetu Donja Gorica kao asistent u nastavi na predmetima: Moderne političke ideologije, Politička kultura, Sociologija umjetnosti, Politička antropologija, Savremena politička teorija i Film i ideologija (2009-2011). Zatim je na Univerzitetu Jork bio asistent u nastavi na predmetima: Uvod u sociologiju, Klasične sociološke teorije i Savremene sociološke teorije (2011-2018). Na istom univerzitetu radio je i kao istraživač saradnik na brojnim projektima u domenu digitalne sociologije (2011- 2018), gdje i dalje radi u svojstvu eksternog naučnog saradnika u Laboratoriji za digitalno građanstvo.

Po završenim doktorskim studijama, svoj naučnoistraživački rad nastavio je kao postdoktorand u Centru za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu i Centru za napredne studije Univerziteta u Rijeci (2018-2019), Institutu za sociološke studije Karlovog univerziteta i Institutu za napredne studije Novog evropskog koledža (2019-2020), kao i na Institutu za sociologiju Univerziteta u Hajdelbergu i Programu za umjetnost, nauku i biznis pri Akademiji Šlos Solitud (2020-2021).

Baća
Baćafoto: Privatna arhiva

Osim brojnih nagrada za akademska postignuća na svim nivoima studija, za svoj naučnoistraživački rad nagrađen je prestižnom nagradom Danubius koju dodjeljuju Austrijsko ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu najboljim mladim naučnicima iz 14 zemalja dunavskog regiona, kao i nagradom CANU za najboljeg mladog naučnika iz oblast i humanističkih i društvenih nauka.

Naučni radovi su mu objavljeni u vodećim međunarodnim akademskim časopisima poput Antipode i Europe-Asia Studies, kao i u zbornicima prestižnih istraživača poput Routledge, Rowman & Littlefield, Columbia University Press i Ibidem Verlag. Trenutno uređuje, zajedno sa Kenetom Morisonom, tematski broj njemačkog naučnog časopisa Comparative Southeast European Studies (nekadašnji Sudosteuropa) o političkim promjenama u Crnoj Gori. Kao ekspert iz oblasti civilnog društva, demokratizacije i medija, pisao je o Crnoj Gori za programe Fridom Hausa - Sloboda u svijetu (2017-2021) i Nacije u tranziciji (2017-2018), za projekat Varijeteti demokratije V -Dem Instituta (2013-2021), te za USAID-ov, program Indeks održivosti organizacija civilnog društva (2010-2015), kao i za Indeks transformacije koji izdaje fondacija Bertelsman (2011-2015). Radio je i kao koordinator istraživanja u Centru za demokratsku tranziciju (2009-2015). Bio je redovni kolumnista dnevnika Vijesti (2011-2014), kao i kritičar časopisa Filaž (2010-2012).

Akademik Žarko Mirković je gimnaziju i srednju školu završio u Podgorici (Titogradu).

Diplomirao na Odsjeku za kompoziciju na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu 1980, a magistrirao na Njujork Univerzitetu, 1983. godine.

Bio je angažovan na Muzičkoj akademiji na Cetinju (1980-2008), Akademiji umjetnosti u Novom Sadu (1992-98), a obavljao je i dužnost urednika Muzičkog programa RTV Crne Gore (1988-92).

Muzički centar Crne Gore vodio je od osnivanja 2006. do 2019. godine. Bio je i prorektor Univerziteta Crne Gore, dugogodišnji urednik Muzičkog programa Crnogorskog narodnog pozorišta i osnivač Muzičkog festivala A TEMPO. Autor je zapaženih ostvarenja iz oblasti horske, kamerne, orkestarske i primijenjene muzike i nosilac stručnih i društvenih priznanja.

Mirković
Mirkovićfoto: Boris Pejović

Za vanrednog člana CANU izabran je 2011. godine, a za redovnog člana 2018. godine. Od 2020. obavlja dužnost sekretara Odjeljenja umjetnosti CANU.

Naod Zorić rođen 1968. godine u selu Đurđevića Tara Crna Gora. FLU (odsjek slikarstvo) završio je 1993. godine na Cetinju u klasi profesora Dragana Karadžića. Godine 1995. završio je postdiplomske studije (odsjek za slikarstvo) u Beogradu, kod prof. Radomira Reljića.

Član je ULUCG. Slike i crteži mu se nalaze u muzejima, galerijama i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Studijska putovanja: Francuska, Grčka, Izrael, Palestina, Egipat, Turska, Slovenija.. Učestvovao na mnogim umjetničkim simpozijumima i kolonijama u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Kolašinu.

Dobitnik je stipendije za talentovane studente.

Dobitnik je brojnih nagrada među kojima su i nagrada za crtež FLU Cetinje 1991. godine, nagrada za sliku na 25. Hercegnovskom salonu (kao najmlađi učesnik) 1992. godine, nagrada za sliku na FLU Cetinje 1992. godine i nagrada „Milunović, Stijović, Lubarda“ ULUCG 2007.

Filip Lazović je rođen u Nikšiću 14. decembra 1987. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nikšiću a zvanje specijaliste pravnih nauka (spec.sci) stekao je na pravnom fakultetu u Podgorici 2012. godine.

Nakon završenog pripravničkog staža u fondu PIO (PJ Nikšić) obavio je pripravnički staž i u advokatskoj kancelariji nakon čega 2016. godine zasniva radni odnos u Generalnom sekretarijatu Unije poslodavaca Crne Gore na poziciji savjetnika za pravna pitanja i socijalni dijalog. Ispred Unije poslodavaca Crne Gore učestvovao je u više radnih grupa za izradu propisa poput Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (2017), Zakona o volonterizmu (2018) kao i više granskih kolektivnih ugovora. U decembru 2018. godine od strane Vlade Crne Gore imenovan je za član a Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje.

Lazović
Lazovićfoto: Printscreen YouTube

Član je i Odbora za obrazovanje odraslih pri Nacionalnom savjetu za obrazovanje, kao i Sektorske komisije za pravo i ekonomiju pri Ministarstvu prosvjete Crne Gore. Ispred Unije poslodavaca Crne Gore bio je koordinator aktivnosti u više međunarodnih projekata finansiranih od strane Evropske Unije. Učesnik je velikog broja međunarodnih konferencija, seminara i obuka, među kojima su: „EUROMED“ Međunarodni samit za ekonomsko socijalne savjete i slične institucije, Master obuka o menadžmentu u poslodavačkim organizacijama i biznis udruženjima u Torinu, Akademija za zapošljavanje mladih u Torinu i sl. Govori engleski jezik.

Veselin Drljević je predsjednik Udruženja sportskih novinara Crne Gore. Kandidat je NVO iz oblasti medija.

Milica Špajak aktivistkinja je za ljudska prava žena i LGBTIQ osoba, porijeklom iz Kolašina.

Diplomirala je na smjeru Socijalna politika i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka, dok je praksu obavljala u Centru za socijalni rad u Kolašinu.

Profesionalnu karijeru u civilnom sektoru započela je 2014. godine, baveći se pitanjima ljudskih prava LGBTIQ osoba, promocijom i zaštitom prava žena i feminizma, ekonomski ugroženih, starijih lica, vjerskih i etničkih manjina i drugih ranjivih kategorija društva.

Špajak
Špajakfoto: LGBT Forum Progres

Prva radna iskustva i angažmane stekla je volonterskim angažmanom u Crvenom krstu, te nevladinim agencijama ADP ZID, Dječji edukativni centar „Pčelica“, NVO Sigurna ženska kuća i LGBTIQ Socijalni centar.

Trenutno je angažovana na pozicijama programske direktorice LGBT Forum Progresa i koordinatorke programa SOGI Centra. U sklopu svog trenutnog angažmana, Špajak se specijalizovala u oblasti edukacije za ljudska prava LGBTIQ osoba sa posebnim fokusom na unaprjeđenje kapaciteta policijskih službenika/ca za rad sa LGBTIQ zajednicom. Pored obavljanja redovnih dužnosti na poziciji programske direktorice organizacije, Milica je i članica Upravnog odbora akcije „Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori Savjeta Evrope“. Aktivna je učesnica u implementaciji projekta Evropske unije „PRIME –Profesionalni odgovorni i inkluzivni mediji“ kao i članica Tima za praćenje govora mržnje na društvenim medijima i internetu. Bila je i dio Tima za izradu medijske kampanje o zabrani diskriminacije realizovane od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava 2018. godine. Učestvovala je u izradi Akcionog plana za 2020.godinu Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba u Crnoj Gori 2019-2023.

Amina Murić je iz Rožaja, a od 2009. godine živi i radi u Podgorici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Odsjek za engleski jezik i književnost 2008. godine.

Trenutno pohađa magistarske studije u Podgorici. Radni angažman započinje 2009. godine u Željezničkom prevozu Crne Gore gdje je tokom 10 godina radila poslove saradnika na međunarodnim projektima, a poslije dvije godine radila je na poslovima PR menadžera.

Kao PR menadžer bila je zadužena za odnose sa javnošću preduzeća, saopštenja za javnost, internu komunikaciju, izgled i prezentaciju veb sajta preduzeća, a takođe je sprovodila monitoring medijskih istraživanja. Tokom tog posla ostvarila je izuzetnu saradnju sa medijima. Od aprila 2019. godine angažovana je kao asistent na predmetu Poslovni engleski jezik na studijama I, II, i III godine na Fakultetu za Turizam Univerziteta Mediteran.

Od 2019. godine zaposlena je u NVO Inicijativa mladih za ljudska prava (partnerska organizacija građanske alijanse), gdje na poziciji zamjenice izvršnog direktora pokriva poslove odnosa sa javnošću i implementacije medijskih projekata, kao i slične poslove u partnerskoj organizaciji NF Građanska alijansa.

Trenutno radi na projektu „Etičko i profesionalno izvještavanje za studente“ (Ethical and profesional reporting for students) koji se bavi pitanjima medijskog profesionalizma, poštovanja standarda i etičkog kodeksa, posebno u odnosu na marginalizovane društvene grupe u Crnoj Gori. Takođe, angažovana je i na projektu „Odgovornost za prošlost“ (No impunity for the past!) čiji je primarni cilj istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina u Crnoj Gori devedesetih godina.

Na ovom projektu primarno radi na razvoju promotivnih medijskih kampanja o ratnim zločinima koji su se desili u Crnoj Gori i regionu u cilju informisanja ukupne javnosti.

Marijana Camović Veličković, rođena je 20. septembra 1981. godine u Podgorici.

Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Tuzima, 2012. završila Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Krivično pravni smjer, 2001-2007.

Radila je kao honorarna saradnica, novinarka u dnevnom listu Vijesti.

Od 2007-2016, bila je stalno zaposlena u dnevnom listu Vijesti kao novinarka ekonomske rubrike.

Camović Veličković
Camović Veličkovićfoto: Luka Zeković

Danas angažovana u Sindikatu medija Crne Gore na istraživanjima vezanim za medije, slobodu medija, uslove rada u medijima i medijsko zakonodavstvo. Trenutno je predsjednica Sindikata medija Crne Gore, članica Izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Upravnog odbora Evropske federacije novinara, Vladine Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.

Camović Veličković je autorka i koautorka brojnih istraživanja koja se bave uslovima rada u crnogorskim medijima, nivoom slobode medija i medijima uopšte.

Predrag Marsenić rođen je 1966. godine u Beranama gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Diplomirao je na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu 1993. godine.

Tokom radne karijere između ostalog bio je Savjetnik za omladinski sport u Savezu organizacija fizičke kulture u Opštini Berane, Sekretar ženskog rukometnog kluba „Budućnost“ iz Podgorice (1999-2003 godine), Savjetnik u Crnogorskom olimpijskom komitetu (2003-2009 godine), Šef misije na zimskim Olimpijskim igrama „Soči 2014“ u Rusiji, Sportski direktor Crnogorskog olimpijskog komiteta od 2009. godine.

Preporučujemo za Vas