revizor ukazao na prevaru pa premješten iz revizije

Koga najviše citiraju, toga i da nagrade

Kada je Bjelica počeo da bilježi hiljade citata, UO izmijenio Pravilnik da nagradi one najcitiranije. Pravilnik predviđao i primjenu za 2018. godinu

33498 pregleda 154 reakcija 65 komentar(a)
Bjelica, Foto: Luka Zeković
Bjelica, Foto: Luka Zeković

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore na čijem čelu je bio Duško Bjelica izmijenio je 2019. godine Pravilnik o nagrađivanju zaposlenih na UCG tako što je kao kriterijum za nagrade i dodao citiranost, a propisivao i retroaktivnu primjenu za za 2018. godinu.

Istraživanje koje su “Vijesti” objavile pokazuje da 2018. počinje astronomski rast Bjelice na Google Scholar bazi citata i da najveći broj Bjeličinih citata potiče iz časopisa koje on uređuje, a u kom radove objavljuju njegovi studenti koji ga u tim radovima citiraju.

Unutrašnji revizor UCG je ustanovio “indikator prevare” u vezi sa izmjenom Pravilnika, i više puta se žalio čelnim ljudima Univerziteta da nisu preduzeli odgovarajuće mjere jer su, po njegovom mišljenju, sve isplate u vezi te odredbe u 2019. godini neosnovane.

Pravilnik koga više nema

Pravilnikom koji je UO koji je kontrolisao Bjelica je predviđao da se za više od 40 citata na nivou jedne godine dodijeli nagrada od 14 obračunskih vrijednosti koeficijanata po autoru, a za više od 20, a manje od 40 – nagradom od sedam obračunskih vrijednosti koeficijenta po autoru.

“Ukupan broj citata autora na nivou godine se dokazuje na osnovu podataka iz citatne baze Scopus (pregled po godinama). Nagrađivanje se odnosi pojedinačno na svaku godinu za koju je zadovoljen navedeni uslov za ukupan broj citata, počevši od 2018. godine. Uz prijavu autor dostavlja dokaz o broju citata i dokaz o otvorenom ResearchGate profile. Odluku o isplati donosi Naučni odbor, na zahtjev zaposlenog i uz pribavljene dokaze o broju citata i Research Gate profile. Nagrada se isplaćuje kao dodatak na zaradu, odnosno uz naknadu po osnovu ugovora o dopunskom radu na Univerzitetu”, navodi se u izmijenjenom Pravilniku.

Ista pravila važe i za citatnu bazu Web of Science.

Izmjene koje je Bjelica ustanovio utvrđuje da se nagrađuje ukupna citiranost radova po Scopusu za pojedinačne autore. Scopus je respektabilna citatna baza u kojoj se nalazi preko 35 hiljada časopisa. Bjelica je “Vijestima” rekao da ne vidi u čemu je problem, da autori sami biraju koga će citirati i da nije bilo vještačkog citiranja

U Scopus bazi se nalaze publikacije Montenegrin journal of sports science and medicine i Sport Mont, a obje uređuje Bjelica.

Istraživanje “Vijesti” je pokazalo da upravo u Sport Mont časopisu najveći broj Bjeličinih citata, a da radovi koji citiraju Bjeličine radove su u najvećem broju publikacije studenata.

Dio ozbiljnijih radova potiče od magistranata i doktoranada, a ostalo su uglavnom seminarski radovi studenata osnovnih studija. U jednom prosječnom radu se razni članci Bjelice citiraju po desetak puta. Bjelica je prema Google Scholaru najcitiraniji naučnik sa UCG, a u oblasti sportskog treninga je najcitiraniji u svijetu.

Dr Aleksandar Stević, profesor na Univerzitetu Lingnan u Hong Kongu, koji se bavio slučajem citatnog kartela u Srbiji je za “Vijesti” prethodno kazao da slučaj Duška Bjelice „izgleda kao najgori slučaj citatnog kartela” koji je ikada vidio, a naročito je problematizovao praksu objavljivanja u časopisima nad kojim postoji direktna kontrola autora.

„Radovi su vrlo često objavljeni u časopisima koje on sam uređuje, što je vrlo problematično...Značajan broj citata dolazi od ljudi sa kojima je Bjelica u drugim prilikama pisao radove. Ti autocitati ili citati čestih koautora nerijetko čine i polovinu svih citata njegovih radova...veliki broj citata objavljuje se u časopisima koje on ili njegovi bliski saradnici uređuju...skoro svi citati potiču od lica zaposlenih na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje na kojem radi i profesor Bjelica, što je situacija koja ukazuje na ozbiljan sukob interesa s obzirom na to da je većina onih koji ga citiraju u nižem zvanju od njega...iz ovog što vidim deluje mi kao da je citiranje prof. Bjelice takoreći radna obaveza i uslov napredovanja u službi. Nikada ništa slično u životu nisam vidio“, kazao je ranije Stević “Vijestima”.

Novo rukovodstvo UCG je nedavno izmijenilo taj Pravilnik.

Radunović upozoravao, pa upućen na PMF

Unutrašnji revizor UCG Predrag Radunović je krajem juna 2020. obavijestio Sonju Raičević, rukovodioca Službe za unutrašnju reviziju UCG, tadašnjeg rektora Danila Nikolića i Bjelicu da Služba nije preuzela odgovarajuće mjere, a nakon što je revizija pokazala da je ustanovljen indikator prevare u vezi sa izmjenama Pravilnika jer se retroaktivno primjenjuje. Radunović je napomenuo i da se zbog toga revizija mora prekinuti.

On je objasnio da su sve isplate u finansijskoj 2019. godini na osnovu citata neosnovane, da je na to više puta usmeno upozoravao...

U pismu se naglašava i da se poseban akcenat sa stanovišta indikatora prevare stavlja na “isplatu ličnih primanja članovima upravljačkog organa Univerziteta Crne Gore kroz značajno uvećan redovan rad u odnosu na strukturu zarade definisanom Kolektivnim ugovorom sa svim pripadajućim funkcionalnim dodacima”, a koji se odnosi upravo na citiranost i primjenu pravilnika i na 2018. godinu.

Radunović se požalio i da mu je nekoliko dana prije revizije ukinut pristup softveru za plate, da je tražio prijem kod rektora da bi se to riješilo i da nije dobio odgovor, a da je nakon više insistiranja dobio odgovor od Raičevićeve da se revizija nastavi, a brzo nakon toga dobio ponudu da bude rukovodilac računovodstvene službe na Prirodno-matematičkom fakultetu, što je on doživio kao smišljeno i nezakonito dislociranje iz službe za reviziju Rektorata UCG. UO UCG je tada, kako je to naveo Radunović, promijenio uslove neophodno za obavljanje radnog mjesta koje mu je ponuđeno.

Bjelica je tada bio na čelu UO UCG, a sada je član Upravnog odbora.

Hiljade eura nagrada za citate, naučne radove...

Uvid u imovinski karton Bjelice za 2020. pokazuje da je, osim osnovne mjesečne plate čelnika UO koja je iznosila oko 1.400 mjesečno i funkcionalnih dodataka koji su mjesečno prebacivali 500 eura, od nagrade za citate, naučne radove i komisije zaradio preko 5 hiljada eura. Zarađivao je od raznih vrsta projekata, a naveo i je i “druge prihode” od UCG koji su iznosili preko 500 eura. U 2019. je osnovna plata Bjelice mnogo više varirala nego u 2020. Sedam mjeseci je primao iznose od 1.625 eura do 1.723 eura, ali je u maju prijavio skoro 4.500 eura za mjesec osnovne plate, dok je posljednja četiri mjeseca imao od 2.071 do 2.802 eura.

“Drugi prihodi” od UCG u 2019. su iznosili preko 6.600 eura. Bjelica nije do zaključenja broja odgovorio na pitanja “Vijesti” da li se pod tom stavkom podrazumijevaju nagrade za citate

Preporučujemo za Vas