Predsjednik Ekološkog društva “Breznica” podnio krivičnu prijavu zbog nebrige o opasnim materijama

Mitrović: Dio hemikalija je otuđen

U prijavi koju je podnio Centru bezbjednosti u Pljevljima Mitrović je naveo da je krug nekadašnje Vojne fabrike više mjeseci bio bez fizičkog obezbjeđenja, te da su obijeni magacini i proizvodne hale u kojima je, prema njegovim saznanjima, bilo hemijskih sredstava prema kojima se mora postupati u skladu sa zakonom i organizovati njihovo čuvanje

7615 pregleda 2 komentar(a)
Opasne materije bile neobezbijeđene, Foto: Vaso Knežević
Opasne materije bile neobezbijeđene, Foto: Vaso Knežević

Predsjednik ekološkog društva “Breznica” Milorad Mitrović podnio je krivičnu prijavu protiv odgovornih u kompaniji “Vektra Optel” crnogorskog biznismena Dragana Brkovića i stečajne uprave zbog organizovanog uništenja fabrike i nebrige o opasnim materijama koje su dostupne građanima.

U prijavi koju je podnio Centru bezbjednosti u Pljevljima Mitrović je naveo da je krug nekadašnje Vojne fabrike više mjeseci bio bez fizičkog obezbjeđenja, te da su obijeni magacini i proizvodne hale u kojima je, prema njegovim saznanjima, bilo hemijskih sredstava prema kojima se mora postupati u skladu sa zakonom i organizovati njihovo čuvanje.

Mitrović navodi i da postoji sumnja da je dio tih opasnih hemikalija otuđen.

“Koliko je meni poznato tu se nalazi silos u kome se skladištio i čuvao tečni azot, a na kome su svi ventili pokidani i otuđeni. Nalaze se i drugi silosi koji su prazni ili poluprazni koji su korišćeni za odlaganje hemikalija koje su se koristile u proizvodnji. Skidanjem obloga oko centralnog grijanja došlo je do kontaminacije svih prostorija staklenom vunom koja se tretira kao opasan otpad. Ovaj otpad se mora tretirati na poseban način i mogu ga uklanjati samo firme koje moraju imati posebne licence“, naveo je Mitrović u prijavi. Istkao je da je magacin u kojem se čuvao dio hemikalija upakovnih u staklenu i plastičnu ambalažu sada zapečaćen i osiguran, iako je jedno vrijeme bio potpuno otvoren i dostupan svima.

“U objektu gdje je obavljana galvanizacija ostala su burad sa oznakama i u kojima se nalazi neka tečnost a postoji i sumnja da je ona opasna kao i bazeni koji se nalaze pored su i dalje otvoreni i dostupni bilo kome. S obzirom na to da je u ‘Vektri Optel’ pokrenut stečaj poznato mi je da je u posljednjih nekoliko dana angažovana agencija koja pruža fizičko obezbjeđenje, ali imajući u vidu površinu objekta veoma je teško organizovati njegovo obezbjeđenje na ovaj način, jer građani i dalje prolaze nesmetano, a i ograda je uklonjena. To je potrebno ispitati i utvrditi odgovornost svih onih koji su ove opasne materije učinili dostupnim građanima, a koje su mogle prouzrokovati posljedice po zdravlje ljudi. Potrebno je da i nadležni organi izvrše obilazak i da se materije za koje se utvrdi da su opasne uklone na zakonom propisan način. Imajući u vidu da je u posljednje vrijeme fabrika sistemski uništavana, vađeni su kablovi, štemani su zidovi, uklanjana ograda, obijeni svi magacini, svi aluminijumski djelovi su otuđeni, kao i djelovi za centralno grijanje, ukazuju na sumnju da neko na ovaj način želi naplatiti troškove od osiguranja, ili na neki drugi način jer je nevjerovatno da se na jedan ovakav način uništi fabrika“, naveo je Mitrović.