Osnovni sud ukinuo privremenu mjeru

Mugoša ne može da se vrati na čelo Komore

Nakon prigovora Milene Popović Samardžić

8836 pregleda 6 komentar(a)
Privremena mjera vraćanje Mugoše na posao nedopustiva, Foto: Filip Roganovic
Privremena mjera vraćanje Mugoše na posao nedopustiva, Foto: Filip Roganovic

Osnovni sud u Podgorici ukinuo je privremeno rješenje kojim se doktor Aleksandar Mugoša vraća na radno mjesto predsjednika Ljekarske komore.

“Iz dostavljenih dokaza može se zaključiti da ima status funkcionera, a ta funkcija se ne ugovara niti stiče, već se povjerava izborom ili imenovanjem od strane ovlašćenog lica, odnosno organa...”, piše u rješenju Osnovnog suda od prije tri dana.

Navodi se da se Mugoša ne može vratiti na mjesto predsjednika Ljekarske komore mimo definisane procedure, niti se njegovo vraćanje na to radno mjesto može odrediti do pravosnažnog okončanja parničnog postupka... jer bi to moglo značiti da se privremenom mjerom mijenja zakonom određena procedura izbora predsjednika, što je, kako smatraju, nedopustivo i bez zakonskog utemeljenja.

Predsjednica Skupštine Ljekarske komore Milena Popović Samardžić podnijela je prigovor na rješenje sutkinje Dijane Rovčanin, koja je donijela privremenu mjeru, ističući da je predsjednik Komore funkcija, a ne radno mjesto. Navela je da Komora ima sistematizovana radna mjesta u Stručnoj službi za dva izvršioca sa visokom stručnom spremom i završenim Pravnim fakultetom, jednog izvršioca sa visokom stručnom spremom i Ekonomskim fakultetom, te jednog izvršioca sa IV ili VI stepenom stručne spreme, ekonomske ili pravne struke, zbog čega Mugošu ne može rasporediti na radno mjesto u skladu sa njegovim kvalifikacijama.

“Kako tužilac (Mugoša) ima zasnovan radni odnos sa punim radnim vremenom u Kliničkom centru, a kako saglasno odredbama Zakona o radu zaposleni ne može biti u istovremenom radnom odnosu sa punim radnim vremenom kod dva poslodavca, to je nejasno da li stupanjem na snagu pobijanog rješenja tužiocu prestaje radni odnos u KC ili se tuženoj nalaže da ga angažuje po ugovoru o dopunskom radu”.

U prigovoru se navodi i da se Mugoša, prije Odluke o razrješenju koje je donijela Skupština, nije ni nalazio u stalnom radnom odnosu u Komori, već je imao Ugovor o dopunskom radu koji je okončan prestankom mandata 21. decembra prošle, kako je to utvrđeno zaključkom Skupštine od 8. februara ove godine. Takođe, piše da je Mugoša razriješen u tehničkom mandatu, pa je sud prekoračio tužbeni zahtjev vrativši mu više prava nego što je imao prije donošenja Odluke kojom je razriješen.

Preporučujemo za Vas