"ozbiljna kriza mentalnog zdravlja"

"Crna Gora godinama unazad u vrhu po broju izvršenih samoubistava na svjetskom nivou"

"Samoubistvo nije samo individualni čin, već spada u domen odgovornosti cijelog društva koje bi trebalo da funkcioniše kao preventivni mehanizam. Na žalost, problemi mentalnog zdravlja još su tabu teme kod nas. Mnogi odustaju i od namjere da se obrate za pomoć jer se plaše osude njihove “slabosti” u porodici, na poslu, u široj okolini"

3514 pregleda 8 komentar(a)
Petar Đukanović, Foto: CGO
Petar Đukanović, Foto: CGO

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da bi Crna Gora morala imati strategiju prevencije samoubistava uzimajući u obzir crni saldo koji se bilježi kad je u pitanju broj samoubistava, navodi se u saopštenju.

"Podaci Uprave policije da je u prvom kvartalu ove godine 30 osoba sebi oduzelo život, a među njima pretežno mladi ljudi, su alarmanti i traže hitno djelovanje struke i nadležnih institucija koje kreiraju politike javnog zdravlja", ističe Petar Đukanović.

CGO podsjeća da je Crna Gora godinama unazad u vrhu po broju izvršenih samoubistava na svjetskom nivou, a po riječima stručnjaka te visoke brojke prati višestruko veći broj pokušaja, što ukazuje na ozbiljnu krizu mentalnog zdravlja.

Đukanović navodi da je sam"oubistvo splet uticaja različitih individualnih i društvenih faktora i da je epidemija koronavirusa produbila, inače, tešku socio-ekonomsku situaciju, osjećaj neizvjesnosti i nesigurnosti pretačući društvenu u brojne lične krize.

On dodaje da smo prethodno već živjeli u društvu koje je prilično ispražnjeno od empatije, solidarnosti, a pri tom sa niskim povjerenjem u institucije.

Prema riječima Đukanovića veliki broj građana i građanki ne uspijeva da se snađe u razbijenom i izokrenutom sistemu vrijednosti, što su kako navodi sve faktori koji podižu nivo rizika po mentalno zdravlje i na kraju osjećaja bezizlaznosti "koji se završava i samoubistvom".

"Samoubistvo nije samo individualni čin, već spada u domen odgovornosti cijelog društva koje bi trebalo da funkcioniše kao preventivni mehanizam. Na žalost, problemi mentalnog zdravlja još su tabu teme kod nas. Mnogi odustaju i od namjere da se obrate za pomoć jer se plaše osude njihove “slabosti” u porodici, na poslu, u široj okolini", istakao je.

On dodaje da CGO cijeni da sistem podrške mentalnom zdravlju mora biti razvijeniji i vidljiviji, a institucije javnog zdravlja da kontinuirano rade na osmišljavanju mjera kako bi se prekinuo začarani krug tihe patnje i stigmatizacije.

"Strateški pristup prevenciji, osim javno zdravstvenih institucija, trebalo bi da uključi i sistem obrazovanja od najranijeg uzrasta koji će mlade osnaživati da razumiju značaj brige o mentalnom zdravlju i da prevazilaze predrasude sa kojima se govori i razmišlja o samoubistvu. Djelotvorna strategija može omogućiti lakši i brži pristup stručnoj podršci u kriznim situacijama, ulaganje u javne kampanje informisanja usmjerene na razumijevanje značaja mentalnog zdravlja, osnaživanje građana i građanki da traže podršku i pomoć, posebno ciljanih kampanje za grupe u riziku", kazao je.

Đukanović ističe da u lancu prevencije, važnu ulogu imaju i mediji kroz edukativno izvještavanje na bazi relevantnih izvora, bez senzacionalizma, i uz upućivanje na podršku što može da ohrabri ranjive grupe da potraže pomoć.

"Na kraju, svi možemo da doprinesemo stvaranju atmosfere i okruženja koje je ohrabrujuće za nekog ko ima problem da ga sa nama podijeli, da zajednički potražimo način kako da ga prevladamo", zaključio je.